HIGHLIGHTS

CARA PENYIMPAN TELUR YANG BAIK

 • Apabila membeli telur ayam, pastikan memilih telur yang bersih, segar dan utuh (tidak terdapat retak-retak).

 • Sila pastikan telur-telur ayam tersebut tidak
  disimpan terbiar pada suhu lebih daripada 30˚C oleh penjual.

 •  Belilah telur-telur ayam keluaran ladang ternakan ayam negara kita Brunei Darussalam.

 •  Senantiasa menyimpan telur didalam peti sejuk dan tidak membiarkannya disimpan dalam bilik dengan suhu yang tidak terkawal dan lembab.

 •  Apabila memasak telur, pastikan suhunya melebihi paras 76˚C supaya cukup sempurna masaknya.

 • Janganlah membiasakan memakan telur yang mentah atau separuh masak.

 Untuk keterangan lanjut cara-cara penyimpan telur yang baik, sila klik disini.


 

Skim Insentif Pertanian Dan Agrimakanan

BAJA

Bil. Keterangan Baja Harga Bantuan
1 Pelletesed Sheep Manure $28.00
2 Triple Super Phosphate $16.00
3 Urea 46% $14.00
4 Muriate of Potash $13.00
5 Kapor Dolomite $5.00
6 NPK 12:12:17:2 + TE $16.00
7 NPK 15:15:15 $16.00
8 NPK 15:5:20:2 + TE $24.00
9 Hidroponik "B" Foliar $23.50
10 Hidroponik "A" Calcium Nitrate $11.00

 

RACUN PENYAKIT

Bil. Keterangan Racun Penyakit Harga Bantuan
1 Benomyl 50% WP Benex $5.00
2 Pencycuron 25WP (Beacon 25WP) $13.00
3 Chlorothalonil 50% (Rovaltac) $3.00
4 Difenoconazole Propiconazole (Lediko) $22.50
5 Trifloxytrobin 25% + Tebuconazole 50% (Nativo) $26.50

 

RACUN RUMPAI

Bil. Keterangan Racun Rumpai Harga Bantuan
1 Amine 2-4D (Amine) $10.00
2 Glyphosphate Isopropylamine 41% Maestro (Supremo) (Set Up) $7.50
3 Propanil 20% + Thicobencarb 40% (Satunil) $10.00
4 Glufosnate Amonium 13.5% (Basta) (Prima 15) $24.50

 

RACUN UMPAN

Bil. Keterangan Racun Umpan Harga Bantuan
1 Racun Tikus Brodifacoum 0.03% (Rattus) $5.00
2 Racun Siput Niclosamide Ethanolamine 81.4% $14.00

 

JENTERA

Bil. Keterangan Jentera Harga Bantuan
1 Yanmar Mini Tiller $1,025.00
2 Yanmar Water Pump 50mm c/w accessories $1,130.00
3 Yanmar Water Pump 80mm c/w accessories $1,165.00
4 Yanmar Water Pump 100mm c/w accessories $2,090.00
5 Yanmar Self Propelled Reaper $2,450.00
6 Maruyama Sprayer Knapsack Mist Blower c/w accessories $260.00
7 Maruyama Power Sprayer with Yamaha Engine c/w accessories $965.00
8 Maruyama Power Mist Duster with accessories $230.00
9 Star forage cutter c/w Yanmar TF70 Diesel Engine Mounted on a skid $3,815.00
10 Grain Dryer (High Temperature) 1-2 mt ventilation dryer $3,750.00
11 Grain Dryer (single layer / high temperature) 3-4 mt ventilation dryer $7,150.00
12 Grain Dryer (double layer / high temperature) 5-6 mt ventilation dryer $8,800.00
13 Riding Tiller Kubota KRT 140 c/w cage wheel & canopy $7,400.00

 


KENYATAAN AKHBAR

3 Sept 2015
Majlis Pembukaan Rasmi Pesta Durian dan Buah-Buahan Tempatan 2015

31 Ogos 2015
Speech by Yang Mulia Hajah Normah Suria Hayati binti PJDSMDSU (Dr) Haji Mohd Jamil Al-Sufri Permanent Secretary Ministry Of Industry And Primary Resources during The Seminar On Biosafety Framework For Brunei Darussalam

8 Ogos 2015
Jerayawara Bahagian Industri Agrimakanan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan

28 Julai 2015
Mesyuarat Ke 12 Mengenai Jaringan Ujian Makanan Diubahsuai Secara Genetik ASEAN (ASEAN GMF Net)

23 Julai 2015
Opening Ceremony Salasa Asyar Sdn Bhd Layer Farm

6 Julai 2015
Majlis Penandatanganan Perjanjian Penyewaan Tanah Di Antara Jabatan Pertanian dan Agrimakanan Bagi Penswastaan Stesen-Stesen Pertanian Di Tapak Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) Stesen Pengkalan Batu, Selangan dan Tanah Jambu
4 Julai 2015
Penjualan Beras Perang oleh Jabatan Pertanian dan Agrimakanan

2 Julai 2015
Beras MRQ76 Yang baru Berada Di Pasaran Sekarang

1 Julai 2015
Majlis Menanam Padi Laila di Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) Limau Manis, Kampong Limau Manis

15 Jun 2015
Majlis Membaca Surah Yasin, Bertahlil dan Doa Arwah Serta Penyampaian Derma Kepada Anak-Anak Yatim Jabatan Pertanian dan Agrimakanan

13 Jun 2015
Sekolah Perladangan Pengusaha Sayur

8 Jun 2015
Mesyuarat Teknikal Kumpulan Pakar Pengurusan Tanah dan Nutrien

28 Mei 2015
Majlis Perpisahan dan Penghargaan Pegawai-Pegawai dan Kakitangan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan yang Bersara

26 Mei 2015
Projek Penanaman Jagung di Stesen Kemajuan Pertanian Lumapas

7 Mei 2015
Hasil Jualan "Pesta Ulam-Ulaman dan Pelbagai Tanaman 2015

30 April 2015
Majlis Perasmian Pesta Ulam-Ulaman dan Pelbagai Tanaman 2015

23 Mac 2015
Majlis Penutup Kursus Sekolah Perladangan Pengusaha Buah (Fruits Farmers' Field School) Tanaman Sekoi, Pisang dan Nanas

28 Februari 2015
Taklimat Kesedaran Awam Menangani Rumpai Mian Mexico (Parthenium Weed)

16 Februari 2015 
Sekolah Perladangan Pengusaha Buah (Fruit Farmers Field School) Tanaman Sekoi, Pisang dan Nanas

9 Februari 2015
 Taklimat Laporan Akhir "Kajian Mengenai Status Nutrien Bagi Makanan Haiwan dan Ternakan di Negara Brunei Darussalam

7 Februari 2015  
Taklimat Penggunaan Bahan Pembungkusan Bagi Makanan dan Minuman Segera/ "Take Away"

 


The First Meeting of the Special Experts Working Group on the ASEAN Regional Standards for Organic and the Ninth Meeting of the Task Force on ASEAN Standards for Horticultural Produce and Other Food Crops
8th - 12th April 2013

 

Press Release

The First Meeting of the Special Experts Working Group on the ASEAN Regional Standards for Organic and the Ninth Meeting of the Task Force on ASEAN Standards for Horticultural Produce and Other Food Crops

Speech

SPEECH BY   YANG MULIA HAJAH NORMAH SURIA HAYATI BINTI PJDSMDSU (DR) HAJI MOHD JAMIL AL-SUFRI PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF INDUSTRY AND PRIMARY RESOURCES BRUNEI DARUSSALAM


 

MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL ISO/IEC 17025:2005 KEPADA JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN

 ISO 17025

Majlis Penyampaian Sijil ISO/IEC 17025:2005 kepada Jabatan Pertanian dan Agrimakanan pada hari Selasa 24 Rabiulawal 1434H bersamaan 5hb Februari 2013M telah disempurnakan oleh Tetamu Kehormat Majlis iaitu Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Hj Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Negara Brunei Darussalam. Majlis tersebut berlangsung di Dewan Simpur, Pusat Urusniaga Hortikultur Rimba.

Turut hadir di Majlis tersebut ialah Pesuruhjaya Tinggi Singapura, Tuan Yang Terutama Tuan Jaya Ratnam, Yang Mulia Hajah Normah Suria Hayati binti PJDSMDSU Awang Haji Jamil Al Sufri, Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian Dan Sumber-Sumber Utama, Puan Hajah Hasnah binti Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Tetap (Pembangunan Sumber-Sumber Utama), Awang Mohd. Riza bin Dato Paduka Haji Mohd Yunus (Pembangunan Keusahawaan dan Industri), Hajah Aidah Hj Mohd Hanifah, Pemangku Pengarah Pertanian Dan Agrimakanan dan Ketua-Ketua Jabatan/Bahagian di bawah Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama serta pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai dan kakitangan dari Jabatan Pertanian dan Agrimakanan.

Sijil ISO/IEC 17025:2005 Testing Laboratory telah dianugerahkan kepada Unit Perkhidmatan Makmal Veterinar (UPMV), Bahagian Industri Ternakan, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan. Pengiktirafan ISO tersebut diberikan kepada 13 jenis ujian/analisis makmal. ISO/IEC 17025:2005 mula dikenali dengan nama ISO/IEC Guide 25 yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization pada tahun 1999. Standard ini mempunyai misi yang sama dengan standard ISO 9000 tetapi dengan tambahan konsep kecekapan kakitangan. ISO/IEC 17025:2005 merupakan standard edisi keluaran kedua selepas dipersetujui bahawa standard tersebut memerlukan penekanan kepada sistem kualiti sejajar dengan standard ISO 900 versi 2000. Perubahan standard versi baru lebih menekankan kepada tanggungjawab pihak pengurusan atasan, dan penjelasan keperluan bagi penambahbaikan yang berterusan di dalam sistem pengurusan terutamanya komunikasi dengan pelanggan.

ISO/ IEC 17025:2005 merupakan standard utama yang digunapakai oleh makmal ujian/analisa dan kalibrasi. Standard ini merangkumi dua aspek penting iaitu keperluan pengurusan dan keperluan teknikal. Standard keperluan pengurusan lebih memfokus kepada hal perkara yang berkaitan dengan operasi dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti makmal. Manakala dari segi keperluan teknikal pula, ianya merangkumi faktor-faktor yang menetapkan kesahihan dan ketepatan ujian/analisis yang dijalankan, keputusan analisis yang boleh dipercayai dan juga kecekapan kakitangan dalam membuat penganalisaan/ujian makmal.

Singapore Accreditation Council  (SAC) merupakan badan akreditasi yang dipilih oleh Unit Perkhidmatan Makmal Veterinar, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan untuk mendapatkan pengiktirafan ISO/IEC 17025:2005. Antara skim yang ditawarkan oleh SAC ialah skim akreditasi makmal (Laboratory Accreditation Scheme) atau lebih dikenali dengan nama SAC-SINGLAS. Skim tersebut merupakan satu skim kebangsaan yang menilai kecekapan teknikal makmal dalam menjalankan ujian/ analisis berdasarkan kepada keperluan am ISO/IEC 17025:2005 dan juga keperluan teknikal yang spesifik dari setiap bidang. SAC-SINGLAS merupakan badan akreditasi yang juga dipilih oleh jabatan-jabatan kerajaan di Negara Brunei Darussalam antaranya makmal-makmal di Jabatan Perkhidmatan Air, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Perikanan dan juga jabatan pihak  swasta seperti  Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd.

Bagi mempermudahkan pengurusan kearah pengiktirafan tersebut, dengan sokongan dari Ketua Bahagian dan Pengarah Pertanian dan Agrimakanan, Unit Perkhidmatan Makmal Veterinar (UPMV) telah menubuhkan satu jawatankuasa ISO yang terdiri dari pegawai dan kakitangan makmal. Untuk mendapatkan pengiktirafan tersebut, pihak makmal mestilah melalui beberapa proses/fasa.

Bagi fasa pertama ianya meliputi persiapsediakan segala keperluan-keperluan am standard iaitu penyediaan segala dokumen-dokumen. Paling utama ialah penyediaan manual pengurusan kualiti dan juga Standard Operating Procedure’ (SOP) makmal. Antara dokumen yang diperlukan ialah manual- manual yang digunapakai untuk ujian/ penganalisaan makmal, dokumen peralatan makmal, operasi makmal dan lain-lain dokumen penting yang diperlukan standard tersebut.

Fasa kedua merangkumi proses perlaksanaan semua kehendak ISO/IEC 17025:2005 secara keseluruhannya daripada pengurusan makmal sehingga kecekapan kakitangan dalam menjalankan ujian/analisa makmal. Pengurusan makmal bukan sahaja memfokus kepada segala dokumen-dokumen am tetapi juga memastikan peralatan-peralatan makmal dikalibrasi dan dipelihara supaya keputusan ujian yang diperolehi adalah sahih/ dan tepat.

Semantara fasa ketiga melibatkan proses menghadapkan permohonan. Jabatan Pertanian dan Agrimakanan telah menghantar permohonan untuk pengiktirafan ISO/IEC 17025:2005 kepada SAC-SINGLAS pada 12hb Mei 2011. Selepas itu, SAC-SINGLAS akan menyemak manual pengurusan kualiti dan juga Standard Operating Procedure’ (SOP) makmal. Sebelum menghadapkan permohonan pada SAC-SINGLAS, pihak makmal telah membuat persiapan selama dua (2) tahun bagi penyediaan semua dokumen-dokumen dan memenuhi keperluan pengurusan dan teknikal.

Fasa keempat pula adalah memenohi keperluan standard. Bagi memenuhi segala keperluan am standard ISO/IEC 17025:2005, pihak makmal telah melalui beberapa proses audit dalaman dan juga mengadakan rebiu pengurusan makmal untuk memperkukuhkan dan meningkatkan perkhidmatan makmal mengikut kehendak standard ISO. Proses pengauditan dijalankan untuk memastikan pengurusan dan operasi makmal adalah bertepatan dengan apa yang tertulis di dalam manual pengurusan kualiti dan SOP makmal.

Fasa kelima adalah mengenai penilaian saringan. Inisiatif bagi mendapatkan pengiktirafan ini bermula pada bulan Mei 2011 dengan melalui dua (2) penilaian iaitu Penilaian saringan (Preliminary) pada 18hb -19hb Ogos, 2011, dan diikuti dengan Penilaian on-site (Initial Assessment) pada 10hb - 11hb April 2012.

Proses penilaian saringan dijalankan oleh SAC-SINGLAS sebelum penilaian ‘on-site’ bagi menentukan samada pihak makmal telahpun bersedia untuk diakreditasikan. Semasa peniliaian saringan inilah SAC-SINGLAS akan memberi saranan kepada pihak makmal terhadap beberapa ketidakpatuhan yang telah dikenalpasti dan memberi tempoh untuk memperbetulkan ketidakpatuhan tersebut.

Manakala penilaian on-site adalah penilaian yang dilaksanakan oleh SAC-SINGLAS di tapak atau tempat lokasi makmal yang dipohonkan untuk di akreditasikan. Ini merupakan penilaian akhir bagi memastikan makmal telah menepati dan memenuhi segala keperluan dan kriteria untuk pengiktirafan sebelum pengiktirafan dapat diberikan kepada makmal.

Melangkah ke fasa keenam adalah pengiktirafan ISO 17025-2005. Setelah kedua-dua penilaian tersebut dijalankan, barulah pengiktirafan diberikan sekiranya makmal memenuhi segala keperluan am standard tersebut. Pengiktirafan tersebut hanya sah selama empat (4) tahun di mana dalam masa empat tahun tersebut, pihak SAC-SINGLAS akan membuat pemantauan setiap tahun bagi memastikan pihak makmal sentiasa mematuhi standard ISO/IEC 17025:2005.

Unit Perkhidmatan Makmal Veterinar, Bahagian Industri Ternakan, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan telahpun mendapat pengiktirafan akreditasi ISO/IEC 17025:2005-Testing Laboratory dari SAC-SINGLAS pada 28hb Mei 2012 dalam kategori Biologikal dan Kimikal dimana tigabelas (13) ujian/analisis tersenarai dalam kategori tersebut. Empat buah makmal terlibat didalam pengiktirafan tersebut.

 ·         Makmal Mikrobiologi, Sub-unit Kawalan Kualiti dan Keselamatan Makanan : 6 ujian/analisis

·         Makmal Residu ubat-ubatan, Sub-unit Kawalan Kualiti dan Keselamatan Makanan: 2 ujian/analisis

·         Makmal Mikrobiologi Veterinar, Sub-unit Diagnostik: 1 ujian/analisis

·         Makmal Analisa Makanan Ternakan, Sub-unit Makanan Ternakan dan Bioteknologi: 4 ujian/analisis

Faedah yang diperolehi dari akreditasi ISO antaranya mempastikan semua produk termasuk produk makanan adalah selamat, boleh percaya (reliable) dan berkualiti. Dalam dunia perniagaan ianya merupakan kaedah strategik yang boleh mengurangkan kos dengan menghadkan pembaziran dan kesilapan dan meningkatkan produktiviti disamping membantu pengusaha menerokai pasaran baru

Antara faedah ketara yang diperolehi daripada pengiktirafan akreditasi ISO 17025:2005 adalah seperti berikut:

 ·         Mendapat pengiktirafan antarabangsa melalui kecekapan teknikal, mendapat keyakinan pelanggan-pelanggan dan pihak yang berkepentingan, serta membuka ruang untuk pasaran baru di dalam dan luar negara seperti pengeksportan.

 ·         Memudahkan program jabatan khususnya program pembangunan industri ternakan dan para pengusaha/penternak  untuk melaksanakan aktiviti- aktiviti ‘export oriented’ sekaligus mengembangkan serta memperbagaikan sumber pendapatan ekonomi Negara Brunei Darussalam.

 ·         Prosedur penganalisaan yang telah diakreditasikan boleh dianggap tepat dan boleh percaya (reliable) secara menyeluruh di peringkat Negara dan antarabangsa dan ini juga merupakan indikator bagi kecekapan teknikal sekaligus meningkatkan keyakinan kakitangan dalam melaksanakan ujian/penganalisaan makmal.

 ·         Kaedah penganalisaan yang digunapakai adalah sahih selaras dengan piawaian antarabangsa  dan bersesuaian mengikut pengaliran masa (up-to-date). Secara tidak langsung, pengiktirafan ini dapat membantu para pengusaha/penternak dalam memenuhi keperluan mandatori (Mandatory Requirement) import dan eksport.

Dengan mendapat pengiktirafan ISO/IEC 17025:2005,  Unit Makmal Perkhidmatan Veterinar telah membuktikan bahawa pengurusan makmal adalah mengikut keperluan standard antarabangsa tersebut dan membuktikan kecekapan teknikal makmal dalam menjalankan ujian/analisis makmal. Unit Makmal Perkhidmatan Veterinar akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan tahap perkhidmatan yang diberikan bagi memenuhi kehendak pelanggan. Perancangan masa hadapan bagi tahun 2013 ini, Makmal Perkhidmatan Veterinar, Jabatan Pertanian dan Agrimaknan akan berusaha untuk  mendapatkan pengiktirafan lanjut ISO 17025:2005 keatas 22 ujian/analisis lagi daripada SAC-SINGLAS, Singapura.

Makmal Perkhidmatan Veterinar berperanan penting dalam mendokong pembangunan industtri ternakan di Negara ini. Program-program kerja pemeriksaan dan penganalisaan makmal adalah selaras dengan program-program yang dilaksanakan oleh unit-unit dalam Bahagian Industri Ternakan kearah meningkatkan pengeluaran hasil ternakan. Program-program dokongan tersebut merangkumi:

·         Rawatan dan pengendalian kesihatan haiwan / ternakan

·         Perancangan strategik kawalan penyakit haiwan / ternakan (veterinary epidemiology & animal disease surveillance)

·         Pemantauan kesihatan dan kawalan penyakit

·         Pemantauan makanan & permakanan ternakan

·         Pengiktirafan / deklarasi status bebas penyakit (declaration disease free status to OIE)

·         Pengawalan kualiti hasil ternakan

·         Pemantauan & Kawalan Salmonella Kebangsaan

·         Pemantauan Penyakit Selesema Burung

·         Pemantauan penggunaan ubat-ubatan veterinar

Perlaksanaan program-program diatas adalah selaras dan menepati peranan dan fungsi Jabatan Pertanian dan Agrimakanan bagi memenohi objektif dalam meningkatkan sekuriti makanan (food security) dan keselamatan makanan (food safety) demi kesejahteraan penduduk Negara Brunei Darussalam.

 

 Press Release

Ucaptama  Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

Sempena Perasmian Sambutan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan 2012 Tempat : Dewan Konferens BRIDEX, Jerudong Tarikh : 01hb. Nobember, 2012, Jam : 9:00 pagi  

   

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM Segala puji-pujian bagi Allah Subhana Wata’ala, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallullahu Alaihi Wasalam, keluarga serta sahabat dan juga pengikut-pengikut Baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman.

Yang Mulia Pengerusi Bersama Majlis, Dayang Hajah Aidah Haji Mohd Hanifah (Pemangku Pengarah Pertanian dan Agrimakanan) dan Yang Mulia Haji Halidi bin Mohamad Salleh (Pemangku Pengarah Perikanan)

Yang Amat Mulia Pengiran Cheteria, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Dimuliakan dan Yang Mulia Timbalan-Timbalan Menteri, Yang Mulia Hajah Normah Suria Hayati binti Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr) Awg Haji Mohd Jamil Al-Sufri,  Setiausaha Tetap, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Mulia, Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan Pegawai-Pegawai Daerah, Yang Mulia, Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan, Orang-Orang Kaya, Penghulu-Penghulu Mukim, Ketua-Ketua Kampong, Ketua-Ketua Rumah Panjang, Pegawai-Pegawai dan Kakitangan Kerajaan, para pengusaha, peladang, petani, penternak, nelayan serta hadirin hadirat sekalian.  

 

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH DAN SALAM SEJAHTERA  

 

Alhamdullilah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahnya jua,   kita  semua  dapat    berkumpul    beramai-ramai di Majlis  Perasmian  Sambutan  Hari   Peladang,   Petani, Penternak  dan  Nelayan  2012  pada  pagi  ini.  

 

Mudah-mudahan dengan adanya sambutan seumpama ini akan dapat memupuk semangat serta memperbaharui iltizam para Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan untuk lebih bergerak cergas lagi dalam sektor pertanian dan perikanan negara.  

 

Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian,  

 

Tema sambutan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan iaitu “Makanan Terjana Negara Selamat” masih kita kekalkan seperti sambutan pada tahun 2010 dan 2011 yang lalu.

 

Tema ini besar ertinya bagi kita semua, malahan merupakan satu haluan dasar untuk kita sama-sama tanai bagi memastikan bekalan makanan daripada hasil pertanian, penternakan dan perikanan di Negara ini adalah mencukupi, halal, berkualiti, selamat dan pada kadar mampu. Ini adalah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat dan penduduk Negara ini jua.  

 

Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian,  

 

Kita sangat-sangat menghargai peranan dan sumbangan Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan kepada Negara, terutamanya sebagai pembekal kepada keperluan makanan asas dan makanan sampingan untuk rakyat dan penduduk Negara ini.   

 

Setakat ini, Peladang, Petani dan Penternak kita telah berupaya menyediakan hampir 100%  pembekalan ayam pedaging dan telur ayam, 86% pembekalan sayur-sayuran, dan hampir 25% pembekalan buah-buahan bagi keperluan rakyat dan penduduk di Negara ini. Sementara itu, nelayan-nelayan kita pula telah berupaya menyediakan kira-kira 90% pembekalan ikan, udang dan makanan laut.  

 

Bagi beras dan daging, kita menyedari bahawa kadar penghasilan dalam negeri masih di tahap rendah. Atas dasar tersebut, kita meletakkannya sebagai agenda paling utama dan sedang berusaha dengan penuh gigih untuk meningkatkan tahap penghasilan bagi kedua-dua makanan asas tersebut. Ini juga adalah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat dan penduduk Negara ini.  

 

Justeru itu lah, kita melihat Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan adalah sebenarnya sebagai ‘rakan untuk kemajuan’ (‘partner for progress’). Kita adalah rakan dalam semua sudut selagi ia berkaitan dengan pertanian, penternakan dan perikanan. Ini termasuklah dari sudut jaminan sekuriti makanan, dari sudut keselamatan hasil-hasil makanan; dan juga dari sudut kemajuan industri-industri pertanian, penternakan dan perikanan itu sendiri.  

 

Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian,  

 

Menyentuh industri pertanian, penternakan dan perikanan di Negara ini, saya ingin mengongsikan kemajuan industri-industri ini dalam tempoh dua dekad kebelakangan ini, yang dilihat dari sudut nilai pengeluaran (ataupun ‘gross output value’).   

 

-        Bagi  industri  pertanian,  penternakan termasuk agri-makanan, nilai pengeluaran industri-industri ini pada 20 tahun yang lepas hanyalah sebanyak $70 juta. Sekarang, ianya telah mencecah $241 juta iaitu meningkat melebihi tiga kali ganda. Dari jumlah tersebut, nilai pengeluaran industri ternakan adalah sebanyak $140 juta (58%), industri tanaman sebanyak $44 juta (18%) dan industri agri-makanan sebanyak $57 juta (24%).  

 

-        Bagi industri perikanan pula,  nilai pengeluaran industri ini pada 20 tahun yang lepas adalah sebanyak $17 juta.  Sekarang, ianya telah mencecah $82 juta iaitu meningkat hampir lima kali ganda. Dari jumlah tersebut, nilai pengeluaran industri tangkapan adalah sebanyak $72 juta (88%), industri akuakultur sebanyak $3 juta (4%), industri pemprosesan makanan laut sebanyak $6 juta (8%) dan industri eko pelancongan marin sebanyak $0.5 juta (1%).  

 

Begitulah pencapaian kemajuan industri-industri ini yang nampak kita lihat yang mana telah menunjukkan perkembangan yang begitu menggalakkan. Seterusnya, adalah juga menjadi hasrat kita untuk melihat kemajuan-kemajuan ini dari sudut petunjuk-petunjuk yang lain pula, misalnya dari sudut produktiviti; prestasi eksport; pekerjaan dan lain-lain petunjuk. Dengan demikian, dapatlah pula kita mengorak pemikiran-pemikiran mengenai langkah-langkah yang kita perlukan untuk memperbaiki kedudukan petunjuk-petunjuk berkenaan.   

 

Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian,  

 

Perkembangan serta kemajuan industri-industri ini sepertimana yang disebutkan sebentar tadi, pada hemat saya, dicetuskan hasil daripada wujudnya ikatan (kerjasama) kukuh (atau ‘strong partnership’) di antara pihak Kerajaan selaku pemudahcara kepada kemajuan industri-industri ini dengan para Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan kita. Ini sekali gus memberikan keyakinan di pihak Kerajaan untuk merangka dan seterusnya melaksana rancangan-rancangan dan program-program pembangunan untuk memantapkan lagi industri-industri ini.  

 

Sebagai contoh, rancangan-rancangan pembukaan dan pembangunan tapak-tapak dan kawasan-kawasan pengeluaran yang dilengkapi dengan kemudahan dan infrastruktur asas kita laksanakan. Dengan demikian, ianya selain sebagai pemangkin kepada kemajuan industri-industri ini, ianya memudahkan Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan kita menjalankan perusahaan-perusahaan mereka.  

 

Begitu juga dengan khidmat dokongan yang lain. Kerajaan juga sentiasa mencari teknologi-teknologi baru; bahan-bahan input yang lebih baik; baka dan benih yang lebih bermutu; amalan-amalan pengurusan perladangan yang terbaik; dan lain-lain kemudahan dan khidmat dokongan untuk keperluan Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan kita. Ini kita buat semata-mata untuk mempastikan industri pertanian, penternakan dan perikanan di Negara ini lebih produktif,  berdayatahan dan berdayasaing.  Dan untuk itu, kita sangat-sangat menghargai Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan kita kerana merekalah yang sebenarnya menjadi tunggak utama kepada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai selama ini.  

 

Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian,  

 

Sebagai langkah ke hadapan, aspirasi kita ialah untuk melahirkan Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan yang berkualiti, kredibel (atau berwibawa), ber-etika dan  bertanggungjawab.  

 

Dalam konteks menjamin keselamatan makanan dari hasil pertanian, penternakan ataupun perikanan, pada misalnya, kita percaya bahawa Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan kita meletakkan perkara ini sebagai satu tanggungjawab utama bagi menjaga keselamatan pengguna.  Atas sebab itulah, di pihak Kerajaan, pengurusan perladangan yang mengamalkan prinsip-prinsip seperti “Amalan Perladangan Yang Baik”, “Amalan Kebersihan Yang Baik” ataupun “Amalan Perkilangan Yang Baik” sentiasa kita titik beratkan dan tekankan supaya prinsip-prinsip pengurusan ladang ini benar-benar menyerap dan menjadi amalan dan budaya Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan kita.  

 

Dalam konteks yang lain pula, kita juga penuh percaya bahawa  Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan kita dapat memanafaatkan sepenuhnya kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan dengan sebaiknya. Bagi Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan kita yang telah kita sediakan kemudahan-kemudahan seperti tapak dan kawasan pengeluaran,  kita menaruh kepercayaan bahawa kemudahan-kemudahan ini digunakan se-optimanya. Dengan cara sedemikian, sedikit sebanyak kemajuan serta produktiviti industri-industri ini akan dilihat bertambah baik. Dan dengan cara sedemikian juga, ia dapat mencerminkan masyarakat Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan kita yang berkualiti, kredibel, ber-etika serta dan  bertanggungjawab sepertimana yang kita aspirasikan.            

 

Hadirin dan Hadirat yang saya hormati sekalian,  

 

Sebelum mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para Peladang Petani Penternak dan Nelayan di atas semangat, kegigihan serta ketekunan abis kita untuk terus mengusahakan dan memajukan industri pertanian, penternakan dan perikanan di Negara ini. Semoga Allah Subhannahu Wata’ala memberkati dan mengurniakan taufik dan hidayahnya atas usaha kita bersama. Amin YaRabbalalamin.  

 

Saya juga mengucapkan tahniah kepada penerima-penerima anugerah sempena Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan 2012. Mudah-mudahan kejayaan ini akan menyuntik semangat para Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan yang lain untuk terus berusaha dengan lebih gigih ke arah kecemerlangan.  

 

 Dan setinggi-tinggi penghargaan juga saya tujukan kepada jawatankuasa penganjur bersama sambutan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan 2012, iaitu Jabatan Pertanian dan Agrimakanan dan Jabatan Perikanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama.   

 

Dengan lafaz kalimah ‘Bismillahirrahmanirrahim’ dan bertawakal kepada Allah Subhannahu Wata’ala, saya dengan sukacitanya merasmikan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan 2012.    Sekian. Wabillahhittaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 


 

 

MAJLIS PELANCARAN NAMA BARU BAGI BERAS HIBRID PERTAMA (BERAS TITIH) DAN MAJLIS PENANDATANGANAN KONTRAK PERJANJIAN BAGI PROJEK KERJASAMA PEMBANGUNAN BERAS HIBRID

 

Rabu, 17 Jamadilakhir 1433 / 9hb Mei 2012
Dewan Setia Pahlawan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Negara Brunei Darussalam
 


Majlis Penandatanganan Kontrak Perjanjian Bagi Projek Kerjasama Pembangunan Beras Hibrid di antara Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan Syarikat Sunland Agri-Tech Sdn Bhd, sebuah syarikat daripada Republik Singapura telah berlangsung hari ini di Dewan Setia Pahlawan, Kementerian Perindustrian Dan Sumber-Sumber Utama.

Mewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Dayang Hajah Aidah binti Haji Mohd Hanifah, Pemangku Pengarah Pertanian dan Agrimakanan dan disaksikan oleh Dayang Fuziah binti Haji Hamdan, Penolong Pengarah Pertanian. Manakala pihak Sunland Agri-Tech Sdn Bhd diwakili oleh David Chen, Pengurus Projek dan disaksikan oleh Earng Hong, rakan kongsi Sunland Agri-Tech Sdn Bhd.

Hadir selaku Tetamu Kehormat ke majlis penandatanganan perjanjian tersebut ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Hj Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama. Turut sama hadir ialah Tuan Yang Terutama Mr Joseph Koh, Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Negara Brunei Darussalam, Yang Mulia, Hajah Normah Suria Hayati binti PJDSMDSU (Dr) Haji Awang Mohd Jamil Al-Sufri, Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Awang Mohd Riza bin Dato Paduka Hj Mohd Yunus, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama (Pembangunan Industri Dan Keusahawanan), Ketua-ketua Jabatan dan pegawai-pegawai kanan di bawah Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, pegawai-pegawai kanan dan kakitangan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan serta pengusaha-pengusaha padi.
 

Projek Padi Hibrid adalah salah satu strategi Jabatan Pertanian Dan Agrimakanan untuk meningkatkan pengeluaran beras Negara. Terdapat lima projek yang akan dijalankan dalam jangka masa 2 tahun iaitu:

1. Bantuan Teknikal bagi Projek Biakbaka;
2. Bantuan Teknikal bagi Penyaluran Teknologi dan Varieti;
3. Pembelian rahsia perdagangan dan varieti baru;
4. Perkhidmatan pakar runding bagi Pembangunan Pusat Penyelidikan Padi dan Kemudahan Pengeluaran Benih Hibrid;
5. Perkhidmatan pakar runding bagi Protokol Pendaftaran Varieti.

Perkhidmatan pakar runding akan digunakan untuk memastikan aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan padi hibrid dilaksanakan secara berterusan sejajar dengan sasaran mencapai 60% tahap sara diri pengeluaran beras Negara pada tahun 2015. Di samping itu, projek ini juga akan melibatkkan uasaha bagi pendaftaran varieti padi yang telah dikenalpasti ini untuk memelihara hak Jabatan Pertanian dan Agrimakanan sebagai pemilik varieti hibrid tersebut serta untuk mengelakkan varieti tersebut dari dieksploitasi oleh pihak lain tanpa kebenaran daripada pihak Jabatan.

Faedah-faedah yang akan diperolehi dari projek ini antara lain ialah:

• peningkatan hasil padi;
• peningkatan kapasiti kakitangan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan serta pengusaha-pengusaha;
• peningkatan infrastruktur; dan
• pembelian hak bagi penghasilan kombinasi padi hibrid

Terdahulu daripada berlangsungnya Majlis Penandatangan Kontrak Perjanjian, Tetamu Kehormat telah berkesudian untuk melancarkan nama baru bagi varieti beras hibrid SAT-11. yang diberi nama sebagai Beras TITIH. Nama TITIH ini membawa erti “semangat kental serta jati diri masyarakat Brunei yang sangat gigih berusaha dalam melakukan sesuatu pekerjaan”. Satu pertandingan telah dijalankan bagi mencari dan memilih nama-nama yang sesuai bagi beras hibrid varieti SAT-11 tersebut berdasarkan sejarah, latarbelakang dan kesesuaian nama yang dicalunkan. Pertandingan ini telah dihakimkan oleh satu penel hakim yang terdiri daripada Pusat Sejarah, Jabatan Mufti Kerajaan, Dewan Bahasa Dan Pustaka serta Jabatan Pertanian Dan Agrimakanan sendiri.

Tetamu Kehormat juga telah berkesudian untuk menyampaikan cek berniali satu ribu ringgit kepada pemenang pertandingan mencipta nama beras hibrid tersebut iaitu Abang Hariz bin Abang Hadzman, seorang penuntut dari Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Tutong.
 


 

 

UCAPAN YANG BERHORMAT PEHIN ORANG KAYA SERI UTAMA DATO SERI SETIA AWANG HAJI YAHYA BIN HAJI YAHYA BIN BEGAWAN MUDIM DATO PADUKA HAJI BAKAR
Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
Sempena : Majlis Perasmian Sambutan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan 2011, 1hb November 2011

 

Tema Makanan Terjana, Negara Selamat' masih lagi dikekalkan sehinggalah terjananya makanan Negara. Tema ini besar ertinya dimana ianya mengambarkan tanggungjawab Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama untuk menangani bekalan makanan iaitu usaha untuk memastikan makanan mencukupi, selamat, halal dan mampu untuk diperolehi oleh seluruh penduduk Negara ini. Klik disini untuk baca seterusnya

 


 

SEMINAR SAINS HALAL DAN TEKNOLOGI: KOSMETIK
5 November 2011


Tujuan seminar tersebut diadakan adalah untuk mewujudkan kesedaran dan kefahaman terhadap kemajuan sains Halal dan teknologi dalam bidang kosmetik dan menggunakannya bagi pembangunan kosmetik Halal di Negara Brunei Darussalam. Ianya juga diharapkan untuk mewujudkan kesedaran akan perkembangan terkini dalam pembuatan dan pengendalian kosmetik serta perkongsian maklumat dan pengalaman dalam bidang sains Halal dan teknologi. Klik disini untuk baca seterusnya. (English Version)

 


 

SEMINAR PENANAMAN PADI PUSU
BAGI PENGUSAHA-PENGUSAHA PADI DAERAH-DAERAH
KALI KE-3

Teks Ucapan Pemangku Pengarah Pertanian

 

Bismillahhirahmanirrahim
Yang Mulia, Mr Osamu Ito, Pengurus Am Syarikat Mitsubishi Corporation. Yang Mulia, Mr. Katsuto Iijima, Pakar Pertanian, Syarikat Mitsubishi Corporation. Penolong-Penolong Pengarah Pertanian dan Agrimakanan, Pegawai-Pegawai Kanan serta Kakitangan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan. Pengusaha-Pengusaha Tanaman Padi Di Seluruh Negara, Penuntut-Penuntut Sekolah Vokasional Wasan dan Sekolah-Sekolah Menengah yang lain.

Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian.

 

Assalamualaikumwarahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, and a very good morning

 

Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subahanahu Wata'ala kerana di atas limpah rahmat serta kurniaNya jua kita dapat bersama-sama di Majlis pada pagi ini.

Terlebih dahulu, izinkan saya merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Jawatankuasa Penganjur Seminar kerana telah menyusun program hari ini dengan jayanya. Tidak lupa juga, jutaan terima kasih saya tujukan kepada Syarikat Mitsubishi Corporation yang telah banyak menghulurkan bantuan teknikal kepada Jabatan Pertanian dan Agrimakanan sejak beberapa dekad yang lalu sehingga kini.

 

Para hadirin dan hadirat yang saya hormati,

Seminar ini adalah bertujuan untuk menambah ilmu dan memperbaiki amalan-amalan atau pun kaedah-kaedah yang sedia ada, mengenai cara-cara pemeliharaan dan pengurusan tanaman padi tempatan khususnya padi pusu dalam pengeluaran hasil yang berkualiti dan selamat untuk dimakan.

Dengan adanya seminar ini, ia akan menggalakan penglibatan sektor swasta dan pengusaha persendirian untuk menubuhkan koperasi dalam pengeluaran padi secara komersial.

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama melalui Jabatan Pertanian dan Agrimakanan telah pun menyediakan insentif khusus bagi projek penanaman padi. Di bawah insentif ini, syarikat-syarikat serta individu-individu perseorangan yang berdaftar mengusaha penanaman padi adalah berkelayakan mendapatkan insentif tersebut.

Beberapa kelemahan para pengusaha dalam memajukan industri beras ini telah dikenalpasti. Ini termasuklah masalah kurang kemahiran dalam pengurusan ladang yang efektif, yang mana telah berupaya diatasi melalui peningkatan program pembinaan kapasiti samada dengan mengadakan kursus pendek tempatan atau di bawah program kerjasama teknikal dengan Negara asing.

Beberapa kemajuan telah pun dicapai di mana para pengusaha padi telah menunjukan sikap terbuka dengan mengaplikasikan teknologi-teknologi atau pun kaedah-kaedah pengurusan ladang terkini serta berkesan yang boleh menyumbang kepada pengeluaran hasil yang tinggi dan berkualiti serta selamat untuk dimakan.

Oleh yang demikian, adalah dinasihatkan kepada para pengusaha agar meneruskan sikap keterbukaan ini dan lebih bersedia menerima dan menggunapakai teknologi-teknologi yang telah dan akan diperkenalkan di masa akan datang dalam meningkatkan lagi amalan perladangan yang sedia ada. Ke arah pengurangan kos pengeluaran dan penjimatan masa yang berkesan, pengunaan tenaga buruh dalam penanaman padi perlulah dikurangkan dengan melaksanakan tranformasi tenaga buruh kepada penggunaan mekanisasi dan teknologi moden.

Untuk menghasilkan tanaman yang berkualiti dan selamat untuk dimakan, para peladang disarankan untuk menggunakan pendekatan yang terbaik iaitu memfokuskan kepada teknik pengurusan tanaman yang bersifat mesra alam dan kurang menggunakan racun merbahaya, bagi meningkatkan mutut pengeluaran padi dan juga keselamatan rawatan tanah, penggunaan baja dan racun perosak yang betul dan teratur seperti yang telah disyorkan oleh Jabatan Pertanian dan Agrimakanan.

 

Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian,

Saya penuh berharap agar seminar pada hari ini mampu memberikan kefahaman kepada para peserta mengenai amalan penyediaan biji benih dan teknik pembajaan bagi tanaman padi pusu.

 

Pada kesimpulannya, dengan mengaplikasikan penanaman padi yang lebih moden, dinamik dan berdayasaing akan menjamin para petani mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan stabil.

 

Bagi mengakhiri ucapa saya ini, saya sekali lagi sukacita merakamkan ucapan terima kasih kepada Syarikat Mitsubishi Corporation, terutamanya Mr. Iijima di atas kesudian berkongsi pengetahuan dan pengalaman beliau pada hari ini. Semoga kerjasama ini boleh dipertingkatkan lagi di masa-masa hadapan. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada kakitangan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan dan juga Syarikat Mitsubishi Corporation yang terlibat, berganding bahu dalam mengendalikan seminar ini.

 

Saya juga ingin mengucapkan syabas dan terima kasih di atas sambutan yang menggalakkan dari para peserta pada pagi ini. Ini menandakan keprihatinan dan komitmen biskita untuk meningkatkan lagi ilmu pengetahuan dan menambah pengalaman dalam hal ehwal berkaitan dengan tanaman padi.

 

Dengan mendahulukan kalimah Bismillahir Rahman Nir Rahim dan bertawakal kepada Allah SWT, saya dengan sukacita merasmikan Seminar Penanaman Padi Pusu Bagi Pengusaha Padi Daerah-Daerah Kali ke-3 padai pagi ini.

 

Sekian Wabillah Hi Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum Warahmatullah Hi Wabarakatuh.

 


 

SIARAN AKHBAR

MAJLIS MENGATAM PADI LAILA, LUAR MUSIM 2011

Khamis, 12 Syaaban 1432 / 14 Julai 2011

Projek Penanaman Padi KKP Panchur Murai dan KKP Wasan

 

Majlis Mengatam Padi Laila bagi luar musim 2011 telah diadakan di Kawasan Penanaman Padi KKP Panchur Murai yang diusahakan oleh Syarikat Landevel Sdn. Bhd. dan KKP Wasan di bawah Majlis Perundingan Mukim Pengkalan Batu, yang diusahakan oleh Haji Yakob bin Haji Othman.

Tetamu Kehormat di Majlis Mengatam Padi Laila tersebut, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama yang telah berkesudian untuk mengatam padi di kawasan berkenaan dengan menggunakan mesin jentuai (combine harvester).

Turut hadir ke Majlis tersebut ialah Yang Mulia Mohd Riza bin Dato Paduka Haji Yunus, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Mulia Hajah Normah Suria Hayati binti Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Awang Haji Mohd Jamil Al-Sufri, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Mulia Hajah Aidah binti Haji Mohd Hanifah, Pemangku Pengarah Pertanian dan Agrimakanan serta pegawai dan kakitangan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan.

Kawasan Penanaman Padi KKP Panchur Murai mempunyai keluasan 200 ha dan diusahakan oleh Syarikat Landevel Sdn. Bhd. secara berkontrak. Syarikat tersebut akan menanamam padi secara berpringkat dengan menggunakan teknologi dari Korea dan  pada masa ini, syarikat tersebut telah menanam seluas 35 hektar pada Laila. Hasil yang telah dituai adalah menggalakan iaitu dalam 3.5 tan metrik se hektar.

Kawasan Penanaman Padi KKP Wasan di bawah Majlis Perundingan Mukim Pengkalan Batu telah diusahakan oleh 59 orang peserta dengan keluasan sebanyak 54 hektar. Kawasan ini diusahakan dengan penanaman padi Laila dua kali setahun. Sebahagian pengusaha di kawasan  ini telah menghadiri sekolah perladangan padi (Rice Farmers' Field School) di mana pengusaha-pengusaha ini mempelajari cara pengurusan ladang yang bersistem. Hasil dari pembelajaran tersebut, mereka telah berjaya menghasilkan sebanyak 4 tan metrik atau 4,000 kilogram padi se hektar. Pada musim utama 2010-2011, MPM Pengkalan Batu telah berjaya mengeluarkan hasil sebanyak 109.92 tan metrik atau 109,921 kilogram padi yang menyumbang 22% hasil padi bagi Daerah Brunei Muara.

Penanaman padi di kawasan-kawasan ini akan diteruskan dengan penanaman padi 2-3 kali setahun untuk meningkatkan hasil ke tahap maksima dengan menggunakan kaedah penanaman padi secara moden dan bersistematik yang secara langsung akan menyumbang peratusan yang signifikan kepada sasaran Negara untuk beberapa tahun akan datang.

 


 

OPENING REMARK BY
YANG MULIA
HJH AIDAH BINTI HJ MOHD.HANFAH
ACTING DIRECTOR
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND AGRIFOOD
BRUNEI DARUSSALAM

IN THE OCCASION OF THE
31ST ASEAN FOOD SECURITY RESERVE BOARD MEETING
13-14 JULY 2011
BANDAR SERI BEGAWAN,
BRUNEI DARUSSALAM

 

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahahir Rahmanir Rahim

Mr Tran Van Cong, Chairman of the Asean Food Security Reserve Board,
Khun Suriyan, from the Asean Secretariat,
Distinguished Delegates,
Ladies and Gentlemen,

A very Good Morning,

First and foremost, let me extend a warm “Selamat Datang” to all of you, particularly our Asean delegates and guests. I am honoured to be given the opportunity to deliver an opening remark at this 31st Asean Food Security Reserve Board Meeting and to host all of you here, in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
 

Ladies and Gentlemen,

The agenda on food security and food safety has never failed to take centre stage attentions at meetings, conferences, forums and workshops involving issues of humanity concerned caused by natural catastrophes, political and socio-economic upheavals, be it at national, regional or international levels. A national food security concern at one corner of the globe will subsequently affect nations at the opposite corners and as such, failure to address the issue will cause unaccountable degree of human tragedy as what has currently occurring in countries in the African and South American continents.

We, in the Asian region is not spared from these issues. Way back in 2008, with the food crisis looming over our political and economic agendas, trading of food and food products has been and still be our major concern. Substantial initiatives have been taken to address the food security issues, which includes, improving closer collaboration between the government and the private sectors.
 

One excellent example on that particular matter, was the recently concluded workshop organized by the Agriculture and Food Marketing Association for Asia and the Pacific (AFMA) held in Bangkok, Thailand, with objective to modernize the rice trading mechanism in the Asia Pacific region, including the ASEAN countries. The workshop had managed to gather speakers and participants from the private sector, public agencies and international organizations, including the Asian Development Bank, of which, I was informed, their representatives was here for the participation of the Technical Working Group Meeting.

One of the significant outcomes of the workshop was to develop for a more constructive engagement between the government and the private sectors in areas of rice trading in the region. I believe that, the Technical Working Group Meeting held yesterday, with the excellent chairmanship and guidance from the Asian Development Bank, will further pursue and refine the agenda on rice trading, with an ultimate aim of having secured supply and distribution of our main staple food and as such, addressing the food security concern in the region.

Ladies and gentlemen,

Following the statement from the G-20 Global Governance Group on Food Security, it indicates that, the volatility of commodities prices has increased uncertainty in both the exporting and importing countries, and this has severely affected the overall access of food. A global intervention has to take place in decreasing price volatility and food security with ASEAN cooperating with the rest of the world in such endeavours, without compromising food safety.

I was informed that, AFSRB Technical Working Group has touched on developing the rice market model currently in progress at the International Rice Research Institute and that has increased awareness among members that there is a need for sharing knowledge and certain information among the ASEAN members in order to get a better understanding of the rice market model for the future. I was informed too, that there will be an ASEAN Food Security Conference to be held in Manila, Philippines next week, and I trust some of you will be there to examine further what can be done to assure food security for all.

Ladies and gentlemen,

Our primary industries including agriculture in Brunei Darussalam is small compared to those of other ASEAN member countries. They only contribute close to 1% of the country’s GDP. This reality is also reflected by the fact that Brunei Darussalam imports 60% of its food requirements. Around 75% of those food imports come from the ASEAN countries.

To improve our food security, Brunei Darussalam has implemented Medium Term Strategic Plan (2008-2013) that will increase the level of self sufficiency in major food items like rice, tropical fruits and vegetables, poultry meat and eggs.

In rice for example, where self-sufficiency level in 2010 was around 4%, efforts are already in place to increase rice production by increasing the area under rice cultivation from the current 1,300 hectares to more than 5,000 hectares. We have also studied and introduced acceptable high yielding rice varieties. Complemented by schemes and incentives, such as buy-back program, improvement of infrastructures and technological support and capacity building, the yield of rice has increased on per hectare basis. The aim is to achieve a respectable percentage of self-
sufficiency in domestic rice production in the next few years time.

Our effort to meet the objective was not without countering various odds and difficulties, however for the purpose of food security in the country, the Department of Agriculture and Agrifood, as the lead agency, and with the cooperation and support of other relevant agencies including the private sectors and the farmers will continue to strive hard to achieve the
set target.

Ladies and gentlemen,

In conclusion, allow me once again to offer you our warm hospitality and to our foreign delegates and guests, I encourage you to find time to experience the hospitality of our people and visit some of the interesting places in the country.

Finally, I would like to thank the ASEAN Secretariat and the AFSRB Secretariat for providing the necessary assistance to ensure the success of this meeting.

Thank you.

Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 KENYATAAN AKHBAR

 

Majlis Menandatangani Perjanjian Kontrak 'Pembelian Beras Laila/Pusa/Adan/Bario Secara Borong Untuk Tujuan Penjualan Kepada Orang Ramai' Di Antara Jabatan Pertanian dan Agrimakanan Dengan Soon Lee Megamart

 

Selasa, 5hb Julai 2011 - Majlis menandatangani perjanjian kontrak di antara Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama dengan Soon Lee Megamart telah diadakan di Bilik Permai, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama bagi 'Perjanjian Pembelian Beras Laila/Pusu/Adan/Bario secara borong untuk Tujuan Penjualan Kepada Orang Ramai'.

Jabatan Pertanian dan Agrimakanan telah diwakili oleh Dayang Hajah Aidah binti Haji Mohd Hanifah, Pemangku Pengarah Pertanian dan Agrimakanan dan disaksikan oleh Pengiran Hajah Rosidah binti Pengiran Haji Metussin, Pemangku Timbalan Pengarah Pertanian dan Agrimakanan sementara Soon Lee Megamart telah diwakili oleh Pengarah Urusan Awang Ong Chek Teng dan disaksikan oleh Awang Mohd Adzmi bin Haji Sulaiman, Pengurus Pentadbiran Soon Lee Megamart.

Hadir selaku Tetamu Kehormat di majlis penandatanganan perjanjian tersebut ialah Yang Mulia Dato Paduka Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah, Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama yang menjadi saksi dalam Majlis Penandatanganan tersebut.

Antara lain matlamat utama projek ini ialah bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan beras-beras tempatan tersebut yang mana syarikat ini telah terpilih melalui tawaran terbuka dan dipertanggungjawabkan untuk menjual beras-beras ini dengan baik dan teratur pada cawangan-cawangan mereka yang bukan sahaja terdapat di Daerah Brunei Muara tetapi juga di daerah-daerah lain.

Soon Lee Megamart adalah syarikat yang terpilih untuk menjadi pemborong bagi penjualan beras-beras berkenaan setelah mengikuti tawaran terbuka dan menepati syarat-syarat tawaran. Syarikat ini mempunyai pengalaman dan keupayaan dalam penjualan beras, mempunyai tempat penyimpanan (storage) beras dan pengangkutan yang berkeadaan baik, bersih dan bersesuaian.

 


 

KENYATAAN AKHBAR

Khamis, 2hb Jun 2011 - Majlis menandatangani perjanjian kontrak di antara Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama dengan CAB International Southeast and East Asia telah diadakan di Dewan Setia Pahlawan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama bagi satu projek konsultansi bertajuk “Kajian ke atas Taburan, Kepelbagaian Genetik dan Pembangunan Spesis Buah-Buahan Asli di Negara Brunei Darussalam” (Study on Distribution, Genetic Diversity And Development of the Indigenous Fruits Species in Brunei Darussalam).
Jabatan Pertanian dan Agrimakanan telah diwakili oleh Hajah Aidah Binti Haji Mohd Hanifah, Pemangku Pengarah Pertanian dan Agrimakanan dan disaksikan oleh Dyg Fuziah Binti Haji Hamdan, Penolong Pengarah Pertanian sementara CAB International Southeast and East Asia telah diwakili oleh Dr. Lum Keng Yeang, Ketua Saintis, dan disaksikan oleh Low Ying Chiang, Saintis.

Hadir selaku Tetamu kehormat ke majlis penandatanganan perjanjian berkenaan ialah Yang Mulia, Dato Paduka Dr. Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah, Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama. Turut hadir ialah Yang Mulia, Hajah Normah Suria Hayati Binti PJDSMDSU (Dr) Awang Haji Mohd Jamil Al-Sufri, Timbalan Setiausaha Tetap (Sumber-Sumber Utama), Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama.

Projek ini adalah di bawah Rancangan Kemajuan Negara (RKN 9)2007-2012 yang mana matlamat utamanya ialah untuk menerokai dan mendokumentasikan maklumat saintifik tentang kepelbagaian buah-buahan asli tempatan di Negara Brunei Darussalam dan untuk memulihara spesis buah-buahan yang unik dan bernilai dari pupus melalui penerapan teknologi pemuliharaan yang bersistematik.
Manakala di antara objektif utama projek ini ialah;
• untuk menilai dan mengenalpasti secara sistematik kepelbagaian bio buah-buah asli di Negara Brunei Darussalam;
• untuk menerbitkan buku saintifik tentang buah-buahan asli di Negara Brunei Darussalam;
• untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi buah-buahan terutama tentang sistem pencaman spesis buah-buahan dan teknologi pengurusan janaplasma buah-buahan;
• untuk mengujudkan peta taburan spesis buah-buahan asli di Negara Brunei Darussalam selaras dengan sistem piawaian antarabangsa;
• untuk membentuk rancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang pembangunan buah-buahan asli tempatan di Negara Brunei Darussalam;


Projek ini akan dilaksanakan selama 30 bulan yang dibahagikan kepada 5 fasa dengan aktiviti utama seperti berikut:-

1. Mesyuarat permulaan projek yang akan membincangkan pelan strategik jangka pendek dan panjang mengenai pembangunan buah-buahan asli tempatan, cadangan dan penyediaan kerja-kerja projek dan lawatan sambil belajar.
2. Kaji selidik buah-buahan asli, keterangan botani dan pembangunan pengecaman taksonomi dan dokumentasi kaedah dan latihan kerja yang berkaitan.
3. Penerbitan peta taburan spesis buah-buahan asli dan penubuhan sistem pengkalan data buah-buahan asli di Negara Brunei Darussalam.
4. Penerbitan buku tentang buah-buahan asli di Negara Brunei Darussalam.
5. Perancangan jangka pendek dan jangka panjang tentang pemuliharaan buah-buahan asli di Negara BruneiDarussalam.


Faedah-faedah yang diperolehi dari perlaksanaan projek ini antara lain ialah:-

• Penerbitan buku saintifik dalam bahasa Inggeris dan Melayu tentang buah-buahan di Negara Brunei Darussalam untuk rujukan penyelidik, mahasiswa, peladang dan orang awam.
Pengeluaran manual indentifikasi, herbarium dan pengurusan janaplasma spesis buah-buahan yang bersistematik,.
• Pengeluaran peta pola taburan spesis buah-buahan asli di Negara Brunei Darussalam.
• Pembentukan sistem maklumat pengkalan data buah-buahan di Negara Brunei Darussalam.
• Pembentukan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk membangunkan buah-buahan asli tempatan di Negara Brunei Darussalam untuk pengeluaran komersial.
• Peningkatan kesedaran dan penghargaan orang awam terhadap kewujudan buah-buahan asli di Negara Brunei Darussalam ini sebagai warisan yang berharga.


PRESS RELEASE

Thursday, 2nd June 2011– The Department of Agriculture and Agrifood, Ministry of Industry and Primary Resources and CAB International Southeast and East Asia, has signed a contract for a consultancy project entitled “Study on Distribution, Genetic Diversity And Development of the Indigenous Fruits Species in Negara Brunei Darussalam” at the Dewan Setia Pahlawan, Ministry of Industry and Primary Resources.

Signing on behalf of the Department of Agriculture and Agrifood, Ministryof Industry and Primary Resources, was Hajah Aidah Binti Haji Mohd Hanifah, the Acting Director of Agriculture and Agrifood and witnessed by the Assistant Director of Agriculture, Dyg Fuziah Binti Haji Hamdan. Signing on behalf of CAB international Southeast and East Asia, was Dr. Lum Keng Yeang, the Chief Scientist of CABI Southeast & East Asia Regional Centre and witnessed by the Scientist Low Ying Chiang.

The Permanent Secretary of the Ministry of Industry and Primary Resources, Dato Paduka Dr. Haji Amin Liew Bin Abdullah was present as the guest of honour. The Deputy Permanent Secretary (Primary Resources) of the Ministry of Industry and Primary Resources, Hajah Normah Suria Hayati Binti PJDSMDSU (Dr) Awang Haji Mohd Jamil Al-Sufri was also present.

The project is funded under the 9th National Development Plan which aims to explore and document the scientific information on the diversity of local indigenous fruits in Negara Brunei Darussalam and to conserve unique valuable fruits species from being extinct through adoption of systematic conservation technology.

The main objectives of the project include:
1. to evaluate and identify systematically the biodiversity of indigenous fruit in Negara Brunei Darussalam;
2. to publish a scientific book on Indigenous fruit of Negara Brunei Darussalam;
3. to acquire knowledge and skill in fruits technologies especially on systematic identification of fruit species and germplasm management technology;
4. to develop and adopt methodology for the identification and germplasm management of fruit species;
5. to allocate or map the distribution of indigenous fruits species in Brunei Darussalam by using international standard system, to establish database information system on fruits in Negara Brunei Darussalam;
6. to identify and recommend the indigenous fruits that has potential for commercialization;
7. to formulate short and long term strategic plan to develop local indigenous fruits in Negara Brunei Darussalam and to implement the identification of genetic diversity of indigenous fruits species through molecular technique.

The consultancy project will be carried out over 30 months and will involve 5 phases of activities as follows:-
(1) Project Inception meeting discussing the development of a short term and long term strategic plan to develop indigenous fruits in Brunei Darussalam, recommendation and preparations for project work prepared and study tour.
(2) Survey of Indigenous fruits, botanical description and taxonomic identification development and documentation of methodologies and associated on-the-job training.
(3) Completion of Brunei Indigenous fruit species distribution maps, development of indigenous fruit of Brunei Darussalam.
(4) Book on indigenous fruits of Brunei Darussalam.
(5) Short and long term plan for the conservation of f indigenous fruits in Brunei Darussalam.

The expected outcomes and benefits from the project includes:-
• Publication of English and Malay version of scientific book on Indigenous Fruits of Negara Brunei Darussalam for reference of researchers, students, farmers and publics.

• Enhance knowledge and skill of staff in identification of fruits species and germplasm management.

• Establishment of database information system of fruit in Brunei Darussalam.

• Formulation of short and long-term strategies to develop local indigenous fruits in Brunei Darussalam for commercial production.

• Enhance public awareness and appreciation on the existence of the indigenous fruits in Brunei Darussalam as a valuable heritage.
 

 


 

THE 6TH STEERING COMMITTEE MEETING OF THE ASEAN-AVRDC REGIONAL NETWORK FOR VEGETABLE RESEARCH AND DEVELOPMENT (AARNET)
Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
24 to 25 May 2011SPEECH BY

YANG MULIA
HAJAH AIDAH BINTI HAJI MOHD HANIFAH
ACTING DIRECTOR OF AGRICULTURE AND AGRIFOOD
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND AGRIFOOD
MNISTRY OF INDUSTRY AND PRIMARY RESOURCES
BRUNEI DARUSSALAM
IN THE OCCASSION OF
THE 6th AARNET STEERING COMMITTEE MEETING 24 – 25 MAY 2011
AT RADISSON HOTEL
BANDAR SERI BEGAWAN, BRUNEI DARUSSALAM
 

BISMILLAH HIRRAHMANNIRRAHIM
Dr Philip Chew Hong, AARNET Chairman,
ASEAN Delegates
Deputy Director, Senior Officers,
Ladies and Gentlemen.
 

ASSALAMUAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH AND A VERY GOOD MORNING


First and foremost, I would like to welcome and convey my deep appreciation to the AARNET Chairman, Dr Philip Chew Hong, representative from the ASEAN Secretariat, the participating ASEAN delegates and staff from the AARNET Secretariat for your attendance to this 6th AARNET Steering Committee Meeting held here today, in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Your presence today shows your high commitment and dedication in meeting the objectives for the establishment of AARNET of which includes, to further enhance the development of vegetables industry in the ASEAN region and beyond.

Chairman, Ladies and gentlemen,
Currently, in discussing the issue of the global agricultural perspectives and opportunities, we cannot avoid ourselves ignoring the agenda of food security. Food security still remains the most important issue discussed in the global agenda, and has become the prerequisite to fulfill the basic needs of the ever growing world population.
Statistics has indicated that, the world population is projected to increase by another 9.1 billion by the year 2050 and will continue to increase thereafter. In 2009, the number of undernourished people in the world exceeded 1 billion, although it is estimated to have declined to 925 million in 2010. As such, in order to fulfill the food requirement, world food production will have to increase by 70 per cent.
Brunei Darussalam, while exploring its full potential of a much broader range of industrial activities involving the primary production and downstream activities, the agricultural sector has been identified as one of the priority sectors to be further developed in this country. The Department of Agriculture and Agrifood, Ministry of Industry and Primary Resources is tasked to develop appropriate strategies and set the implemention plan in response to the national food security requirement of the country.
The Department has since embarked various strategies based on short and medium plans of actions, gearing towards the development of a sustainable food supply, particularly to increase the rice production with an ultimate goal of attaining a respectable level of self sufficiency.
To achieve those food security requirement, Brunei Darussalam has taken into account, among others, the need to have a coordinated plan of actions involving the participation of the relevant departments and agencies in the country, implementation of all actions necessary to increase the domestic production capability; to have an efficient import supply management and the need to have international agreements on agriculture commodity trade and reserve food management. Simultaneously, focus will also be made to assure that the food supply is of quality, clean, halal and safe for consumers’ interests.
As for vegetables industry, Brunei Darussalam has attained 86.9% self-sufficiency in tropical vegetables production and 89% on its leafy vegetables in 2010. Among the main role and responsibility of The Department of Agriculture and Agrifood, Ministry of Industry and Primary Resources is always to take the necessary precautions and actions on food safety among which and not limited to, the monitoring of excessive pesticide residues both for the domestic and imported agricultural produce, in ensuring its quality and safety.
Any contaminated produce will confiscated and the farmers are given stern warnings and banned for a period time. Other plan in ensuring food safety includes the development of an integrated agricultural laboratories complex which is to house the most modern and updated facilities to support the development of the agricultural sectors in the country covering all commodities including the livestock industry. The location is at the Agrotechnology Park in Tungku which is expected to be completed in a few years’ time.
 

Chairman, ladies and gentlemen,
Today, we are able to see that the vegetables industry faces a great transition of development which demands a lot of research and technology development. Currently, there is an urge and needs to produce more sustainable food which is greatly dependent on the environment and global climate.
As such, this leads to the adoption and sourcing of the most effective, sustainable and yet environmentally acceptable way of farming. From these phenomenas, various techniques and technologies are needed to be developed in order to ensure that agricultural farming and consequently food production are to remain sustainable while conforming to the required standard and quality and ultimately preserving the farming areas for the future generation.
Here again, I do believe that and in my full confidence , members of AARNET can avail themselves in leading the above mentioned roles by able to gather in this meeting. I hope that the meeting will be able to generate and produce the best outcomes and solutions, to exchange information and experiences for the vegetables research and development and agriculture as a whole, as well as to share ideas on technological aspects for the good vegetables production practice in ASEAN countries.
To conclude my remarks today, on behalf of the Ministry of Industry and Primary Resources, I would like to convey our gratitude and appreciation to the 6th AARNET Steering Committee in providing the necessary assistance to ensure the future of Vegetables Industry in ASEAN. I do hope that this special cooperation will continue towards the realization of objective of ASEAN in general and AARNET in particular.
Thank you.
WABILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

 Press Release
 

Seminar on Advancing Detection Technology for Ensuring the
Quality of Halal Food

 

A one day seminar on ‘Advancing Detection Technology for Ensuring the Quality of Halal Food’ organised by the Department of Agriculture and Agrifood, Ministry of Industry and Primary Resources was held on 23rd May 2011, at the Indera Kayangan Ballroom, The Empire Hotel & Country Club, Jerudong.
The guest of honour to officiate the seminar was Yang Mulia Dato Paduka Dr. Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah, the Permanent Secretary at the Ministry of Industry and Primary Resources.
The main aim of the seminar is to enable the participants to share the original works of the world-class scientists in their fields on the cutting-edge technologies and new methods and findings related to the Halal. It also hopes to promote awareness on the composition of food and dietary products available in the market and to contribute some thoughts in establishing a world-class Halal Science Centre in Brunei Darussalam.
The five international speakers invited for this seminar are:
• Professor Dr. Yun-Hwa Peggy Hsieh, Department of Nutrition, Food & Exercise Sciences, Florida State University Tallahassee, Florida, USA;
• Professor Dr. Eiichi Tamiya, Department of Applied Physics, Osaka University, Osaka Japan;
• Dr. Quamrul Hasan, President , Bioinnovare Co., Ltd, Kobe, Japan; and
• Associate Professor Dr. Mohammad Tariqur Rahman, Department of Biomedical Science, International Islamic University Malaysia Kuantan, Malaysia.
• Mr. Chihiro Nakanishi, Medical Department, Tanaka Kikinzoku, Kogyo K.K. Japan.
In this seminar, the invited international speakers will address the need, principle, approach and technical details of the advanced technologies and methods they have successfully developed to determine the Halal as well as share some of the important findings from their studies for Muslim consumer protection.

Four papers are presented, two papers presented in the morning session entitle, ‘Immunochemical detection of hidden blood protein in dietary products’, by Professor Dr. Yun-Hwa Peggy and ‘The most effective and economic field test for pork detection’ by Mr. Chihiro Nakanishi, Medical Department, Tanaka Kikinzoku, Kogyo K.K. Japan.
The afternoon session two papers are presented by Associate Professor Dr. Mohammad Tariqur Rahman on ‘ Biochemical analysis of the meat to uncover differences in slaughtering methods’ and by Professor Dr. Eiichi Tamiya on ‘The rapid method of meat species identification based on portable electrochemical DNA sensor’. The Seminar was facilitated by Dr. Quamrul Hasan, President , Bioinnovare Co., Ltd, Kobe, Japan.
Present at the seminar are the senior government officials and senior officers from the Ministry of Industry and Primary Resources, Prime Minister’s Office, Ministry of Religious Affairs, Ministry of Health, other government agencies and academic institutions in the country.
During the seminar, several questions and answers sessions are conducted to enable the speakers and participants to share and discuss their view on the above topics.
The seminar is concluded with a wrap-up session chaired by Yang Mulia Hajah Normah Suria Hayati binti PJDSMDSU (Dr) Haji Awang Jamil Al-Sufri, Deputy Permanent Secretary at the Ministry of Industry and Primary Resources.
 


 

 

SIARAN AKHBAR

KEMPEN PENANAMAN POKOK BUAH – BUAHAN ASLI TEMPATAN BAGI LADANG KEMAJUAN PERTANIAN LUAR BANDAR (KPLB) SERI TANJUNG BELAYANG,
MUKIM BANGAR, DAERAH TEMBURONG.

 

Kempen Penanaman Pokok Buah-Buahan Asli Tempatan diadakan di Ladang Kemajuan Pertanian Luar Bandar (KPLB) Seri Tanjung Belayang, Mukim Bangar, Daerah Temburong pada hari Khamis, 01 Jamadilakhir, 1432 bersamaan 5hb Mei, 2011. Kempen ini diadakan adalah sebagai kesinambungan daripada Majlis Pelancaran Kempen Penanaman Buah-buahan Asli Tempatan bagi ladang-ladang KPLB yang telah diadakan pada bulan Julai 2010 yang lalu.

Tetamu kehormat bagi Majlis tersebut ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama. Turut hadir ialah Yang Mulia Dato Paduka Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah, Setiausaha Tetap, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Mulia Dayang Hajah Normah Suria Hayati binti Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr) Haji Awang Mohd Jamil Al-Sufri, Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber, Yang Mulia Awang Mohammed Riza bin Dato Paduka Haji Mohammed Yunos, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber, Yang Mulia Pengiran Hajah Rosidah binti Pengiran Haji Metussin, Pemangku Pengarah Pertanian dan Agrimakanan, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai-Pegawai Kanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Ahli Jawatankuasa Teknikal KPLB Daerah Temburong, Penghulu-Penghulu Mukim dan Ketua-Ketua Ladang KPLB Daerah Temburong, Pegawai dan Kakitangan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan serta peladang-peladang KPLB Seri Tanjung Belayang, Mukim Bangar, Daerah Temburong.

Di antara tujuan kempen ini diadakan ialah:-

1. Untuk mempromosi dan memberi kesedaran kepada orang ramai dan generasi baru mengenai kepentingan pemuliharaan kepelbagaian buah-buahan asli tempatan daripada pupus disebabkan oleh kepesatan arus pembangunan Negara.

2. Sebagai usaha berterusan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan bagi meningkatkan hasil pengeluarkan Tanaman buah-buahan asli tempatan.

3. Bagi mendokong program satu kampung satu produk dan seterusnya akan menjadikan Daerah Temburong sebagai pengeluar Durian Suluk dan Langsat di Negara Brunei Darussalam.

4. Bagi menggalakkan para peladang di kawasan ladang KPLB mengusahakan ladang-ladang mereka secara optima yang boleh mendatangkan sumber pendapatan yang menguntungkan dan dapat dinikmati oleh rakyat Negara ini dan seterusnya menyumbang kepada penjana dan peningkatan ekonomi Negara.


5. Untuk menggalakkan para peladang KPLB supaya mengamalkan penanaman buah-buahan yang bersistem dengan mempraktikkan teknologi penanaman sepertimana tunjuk ajar/ tunjuk cara yang telah diberikan kepada mereka sebelum ini.

6. Untuk memupuk semangat bergotong royong dan mengeratkan hubungan silaturrahim diantara para Pegawai dan Kakitangan dibawah Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama dan peladang-peladang KPLB serta para penduduk kampong yang terlibat sama.

Disepanjang kempen tersebut sebanyak 440 pokok benih buah-buahan asli tempatan telah disediakan untuk ditanam di kawasan KPLB berkenaan dengan mengkhususkan kepada 2 jenis tanaman iaitu, sebanyak 220 pokok Durian Suluk dan 220 pokok buah Langsat. Dari sejumlah itu sebanyak 70 pokok buah telah ditanam pada hari kempen dimulakan.

Kempen penanaman pokok buah-buahan asli tempatan di kawasan KPLB Seri Tanjung Belayang telah dimulakan oleh Yang Berhormat Pehin Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, dan dikuti oleh Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, jemputan-jemputan, pegawai dan kakitangan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan serta peladang-peladang KPLB Seri Tanjung Belayang.

Terdahulu daripada itu Majlis telah didahului dengan bacaan Suratul Fatihah dan seterusnya penerangan ringkas dari Yang Mulia Awang Haji Jainih bin Haji Tahir, Ketua Ladang KPLB Seri Tanjung Belayang mengenai dengan latar belakang KPLB tersebut. KPLB berkenaan mula bergiat pada tahun 1993 dan didaftarkan pada tahun 1995, dengan keluasan tapak pada masa ini berjumlah 100 hektar dan mempunyai keramaian peladang sebanyak 51 orang. Daripada jumlah tersebut (100 hektar) 36% kawasan telah diusahakan dengan tanaman pokok buah-buahan seperti durian, cempedak, rambutan, limau manis dan nenas.

Kawasan yang masih kosong atau belum dimajukan akan diusahakan lagi dengan berbagai tanaman pokok buah-buahan dan sebahagiannya akan ditanami dengan buah-buahan tempatan melalui program kempen penanaman pokok buah-buahan asli tempatan yang dikendalikan oleh Jabatan Pertanian dan Agrimakanan

Merujuk kepada perangkaan statistik Jabatan Pertanian dan Agrimakanan 2009, jumlah keluasan ladang KPLB di Daerah Temburong yang diluluskan ialah 384.15 hektar dengan keramaian peladang 477 orang. Daripada jumlah tersebut hanya 104.2 hektar telah diusahakan dengan keramaian peladang berjumlah 135 orang. Hasil pengeluaran buah-buahan Daerah Temburong termasuk hasil ladang KPLB berjumlah 757.82 tan metrik dengan nilai $1,694 juta dan penghasilan ini telah menyumbang sebanyak 17% daripada keseluruhan hasil buah-buahan Negara.

Dengan adanya kempen penanaman pokok buah-buahan asli tempatan yang disasarkan kepada ladang-ladang KPLB seluruh Negara amnya dan di Daerah Temburong khasnya dihasratkan akan dapat membantu dan mendokong hasrat Jabatan Pertanian dan Agrimakanan untuk meningkatkan hasil pengeluaran buah-buahan disamping sebagai dorongan dan rangsangan kepada peladang untuk mengusahakan ladang mereka secara teratur dan bersistem dengan mengikut kaedah dan teknik-teknik serta amalan pertanian yang baik (Good Agricultural Practice, GAP) agar ianya menjadi salah satu sumber pendapatan yang menguntungkan disamping menjadi pemangkin kepada penjanaan dan peningkatan ekonomi Negara.
 

 


 

INDUSTRI TELUR AYAM TEMPATAN DAN KAWALAN KESELAMATAN

Dalam usaha untuk meningkatkan keluaran produk-produk pertanian dan agrimakanan di Negara ini, usaha-usaha sedang dan akan terus ditingkatkan oleh pihak Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama. Diantara usaha-usaha tersebut ialah menggalakkan lebih ramai pengusaha menceburi bidang-bidang berkenaan dan menyediakan kemudahan-kemudahan yang tertentu serta bersesuaian untuk para usahawan. Bagi maksud mencapai matlamat tersebut, segala usaha berkenaan haruslah sejajar dengan visi dan misi Jabatan:

Visi – Ke arah Agribisnes yang Mapan dan Berpandukan Pasaran.
Misi – Jabatan Pertanian dan Agrimakanan mempromosikan agribisnes yang mapan dan kompetitif, dengan menumpukan kepada kualiti tinggi dan keselamatan di samping memastikan sekuriti makanan bagi penduduk Negara Brunei Darussalam melalui:

• Usahawan Pertanian;
• Penggunaan Sumber-Sumber yang Optimum; dan
• Penggunaan Teknologi yang Efektif

Diantara sektor yang diberi penekanan ialah sektor pengeluaran telur ayam tempatan. Sebelum tahun 1980an, hampir semua keperluan telur ayam tempatan diimport daripada negara-negara jiran. Walau bagaimanapun, sejak pertengahan tahun 1980an, Industri ini telah menunjukkan perkembangan yang menggalakkan. Peningkatan yang agak drastik dapat dilihat sejak akhir tahun 1980an dan pada tahun 1994, penghasilan telur ayam tempatan telah mencapai tahap saradiri seratus peratus (100%) keperluan domestik. Sejak daripada tahun tersebut, import telur ayam telah mula dibekukan secara keseluruhannya., kecuali pada masa-masa tertentu, khususnya pada musim-musim perayaan apabila permintaan yang agak tinggi daripada kebiasaannya atau apabila berlaku penurunan produksi. Walau bagaimanapun, import telur ayam hanya dibenarkan, jika perlu, daripada sumber-sumber yang telah dikenal pasti oleh pihak Jabatan, khususnya daripada negara jiran terdekat. Tren pengeluaran telur ayam tempatan terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Rajah 1).

Rajah 1: Tren Pengeluaran Telur Ayam Tempatan (Juta Biji)
 

 


Status Pengeluaran Telur Ayam Tempatan

Perkembangan sektor pengeluaran telur ayam banyak bergantung kepada faktor-faktor seperti komitmen dan dayasaing serta sifat ingin maju para pengusaha disamping peranan pihak Kerajaan melalui Jabatan Pertanian dan Agrimakanan. Jumlah keseluruhan pengeluaran telur ayam pada tahun 2010 hampir mencecah 128 juta biji dengan nilai pasaran B$23.32 juta. Pada masa ini, jumlah pengusaha ayam penelur ialah 12 buah syarikat dan 3 daripadanya adalah dikategorikan sebagai pengusaha besar. Lebih kurang 83% daripada jumlah hasil telur ayam tempatan adalah sumbangan daripada kategori tersebut manakala lebih kurang 17 % adalah sumbangan daripada 9 buah syarikat-syarikat kecil.Rajah 2: Sumbangan Mengikut Kategori Pengusaha Dalam Pengeluaran Telur Ayam
 

Transformasi daripada sistem reban ayam konvensional kepada sistem reban yang berteknologi tinggi (reban tertutup atau closed-house) telah berjaya mengubah senario sektor ayam penelur tempatan. Penerimaan pengusaha-pengusaha tertentu terhadap penggunaan reban berteknologi terkini banyak memberi manfaat kepada pengusaha sendiri. Penggunaan teknologi tersebut berupaya membantu menjimatkan penggunaan tenaga pekerja (less labour intensive), meningkatkan output ladang dan mengurangkan kos pengeluaran serta mengawal jangkitan penyakit ternakan dengan lebih baik. Gandingan penggunaaan teknologi tinggi dan pengurusan ternakan yang cekap telah memainkan peranan dalam pencapaian tahap pengeluaran pada masa ini. Situasi ini telah berjaya menjadikan telur keluaran tempatan berupaya bersaing, dari segi kualiti dan sedikit sebanyak dari segi harga, dengan telur ayam luar Negara.

Diantara peranan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama dalam mendukung perkembangan sektor pengeluaran telur ayam di Negara ini ialah dengan memberikan insentif-insentif tertentu termasuk kemudahan infrastruktur asas, dan perkhidmatan veterinar termasuk program kawalan dan jaminan kualiti. Tapak perusahaan disediakan pada kadar sewa yang sangat minima manakala bekalan-bekalan air dan letrik juga disediakan. Perkhidmatan-perkhidmatan veterinar yang disediakan oleh pihak Jabatan Pertanian dan Agrimakanan termasuklah khidmat nasihat peternakan dan kawalan dan jaminan kualiti ternakan serta telur termasuk perkhidmatan analisis di makmal. Semua ini berhasrat untuk mempastikan kesihatan ternakan dan keselamatan telur terjamin di samping mengekalkan produktiviti yang tinggi bagi ayam penelur.

Kawalan dan Jaminan Kualiti Pemasaran Telur Ayam

Di peringkat pemasaran, usaha dan kegiatan kawalan dan jaminan kualiti (QAQC) bagi menjamin mutu telur ayam tempatan, terus diberikan perhatian serta ditekankan oleh pihak Jabatan. Kegiatan QAQC yang perlu dilaksanakan oleh pihak pengusaha termasuklah:

• Mengasingkan telur rosak, kotor dan ganjil,
• *Mengred telur mengikut saiz,
• Menilai kualiti kandungan telur – warna dan kebersihan kandungan,
• *Pembungkusan dan label pengusaha,
• Mempastikan keadaan penyimpanan telur adalah sempurna,
• Pengedaran telur kepada peniaga dengan licin dan teratur,
• Mempastikan “shelf life” telur tidak melebihi 28 hari,
• Dimasa hadapan, kesesuaian premis penjualan telur juga akan diawasi dan disyaratkan berhawa dingin.

*Penggredan, Pembungkusan dan penlabelan Telur Ayam Tempatan

Bagi mempastikan pengguna telur ayam di Negara ini mendapatkan telur ayam yang berkualiti dengan nilai harga yang berpatutan, hasrat Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah supaya telur-telur ayam yang diedarkan di Negara ini dijual mengikut gred-gred saiz dan dibungkus serta dilabel secara teratur dengan tanda-tanda tertentu

Setakat ini hanya beberapa buah syarikat pengeluar yang melaksanakan penggredan telur keluaran mereka serta dibungkus dan dilabel secara teratur. Pihak Kerajaan seterusnya berhasrat supaya penggredan dan pembungkusan telur-telur ayam yang diedarkan dipasaran Negara ini akan dilaksanakan secara menyeluruh, Dengan ini sermua syarikat pengeluar telur ayam termasuk pengusaha kecil dan sederhana akan hanya mengedarkan telur-telur yang bergred, dibungkus dan dilabel dengan sempurna,

Program Keselamatan Makanan Bagi Telur Ayam

Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama memandang serius terhadap aspek keselamatan telur ayam. Oleh itu, pihak Jabatan akan terus meningkatkan keupayaan dan komitmen bagi mempastikan telur ayam yang diedarkan di Negara ini sentiasa selamat untuk pengguna melalui beberapa program dan kegiatan berikut:-.

1. Program Kawalan Salmonella pada Telur Ayam

Pihak Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama telah mula melaksanakan program kawalan jangkitan kuman Salmonella pada telur ayam sejak tahun 1990an. Tujuannya adalah untuk mempastikan telur ayam tempatan yang dipasarkan bebas daripada sebarang pencemaran kuman Salmonella, terutama daripada jenis yang boleh menjejaskan kesihatan pengguna (food borne). Bagi maksud tersebut, keupayaan Makmal Perkhidmatan Veterinar telah ditingkatkan dari segi tenaga manusia dan peralatan. Perlaksanaan program berjalan dengan lancar dengan kerjasama daripada pihak pengusaha.
Dengan adanya program ujian Salmonella dalam semua peringkat penternakan ayam penelur, kini bahaya jangkitan penyakit tersebut dapat dibendung. Dengan itu juga risiko jangkitan dari ayam kepada manusia melalui telur yang tercemar sekurang-kurangnya telah dapat dielakkan atau dikurangkan. Keselamatan makanan tidak boleh dipandang ringan, kerana ramai pengguna telur ayam terdiri daripada golongan kanak-kanak. Jangkitan Salmonella pada golongan tersebut boleh membawa akibat buruk. Dengan terkawalnya bahaya jangkitan Salmonella, pengguna dapat terus menikmati makanan telur yang kaya dengan nutrien.

2. Program Kawalan Kualiti Telur

Melihat kepada cabaran-cabaran dalam industri makanan terutama yang melibatkan keselamatan makanan masa kini, pihak Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama juga telah meningkatkan usaha-usaha pengawasan dan pemantauan terhadap telur-telur yang tidak memenuhi piawaian. Semua ini dilaksanakan demi kesejahteraan pengguna dan kemapanan industri pengeluaran telur ayam di Negara ini.

Program kawalan kualiti telur ayam telah mula dilaksanakan sejak lebih sedekad yang lalu. Program ini dilaksanakan bagi mempastikan telur yang diedarkan di pasaran adalah selamat dan segar. Pada masa ini, program ini memfokus kepada kualiti fisikal dan kandungan telur. Kualiti fisikal telur yang ditekankan ialah kualiti kulit telur, kandungan telur serta kesegaran telur yang diedarkan.

3. Kegiatan Pemantauan Telur Ayam yang di Import.

Pengeluaran telur ayam di Negara ini telah berjaya mencapai tahap sara diri 100% sejak tahun 1990an. Sejak itu import telur ayam telah diberhentikan, kecuali pada waktu-waktu tertentu, terutama pada musiam perayaan, apabila permintaan sangat tinggi dan jika berlaku kekurangan bekalan tempatan kerana sebab-sebab tertentu. Walau bagaimanapun, import yang dibenarkan adalah terhad dari segi kuantiti dan waktunya. Tujuan membenarkan import berkenaan adalah bagi mempastikan bekalan dan harga telur ayam di pasaran tetap stabil.

Bagi tujuan keselamatan makanan, telur ayam hanya dibenarkan diimport daripada sumber-sumber yang dikenalpasti oleh pihak Kerajaan terutama dari segi kewibawaan syarikat pembekal melaksanakan program-program kawalan dan jaminan kualiti (QAQC). Perkhidmatan Kurantin, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan akan mempastikan supaya dokumen-dokumen berikut disediakan terlebih dahulu:

• Sijil pengesahan bagi ladang ayam penelur dari segi kawalan penyakit dan amalan perladangan yang baik
• Sijil pengesahan telur ayam bebas daripada jangkitan salmonella
• Pihak berkuasa setempat perlu mengesahkan bahawa Negara berkenaan bebas daripada sebarang jangkitan penyakit berbahaya seperti Avian Influenza H5N1
• Syarikat mengimport mesti mempunyai permit import yang sah dan hanya dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian dan Agrimakanan

Pihak Jabatan Pertanian dan Agrimakan akan sentiasa menjalankan pemeriksaan di tempat penyimpanan dan mengambil contoh telur untuk pemeriksaan secara rutin.

Kesimpulan

Pengeluaran telur ayam tempatan telah mencapai kecermalangan setelah mencapai tahap saradiri sepenuhnya sejak tahun 1994 dan telah menyumbang pada GDP. Pencapaian ini perlu dikekalkan dan akan terus ditingkatkan. Pasaran eksport seharusnya menjadi sasaran pihak-pihak berkenaan bagi sektor ini. Bagi mengekalkan pencapaian ini, pihak Jabatan perlu meningkatkan usaha terutama dari segi kawalan dan jaminan kualiti bagi mengwujudkan keyakinan yang tinggi orang ramai dan pengguna terhadap telur ayam tempatan.

Perlaksanaan program kawalan dan jaminan kualiti (QAQC) telur yang dilaksanakan selama ini telah membawakan banyak implikasi yang positif:

• Kesihatan pengguna terpelihara dan terlindung daripada bahaya pencemaran mikrob seperti kuman salmonella dan bahan kimia serta ancaman sisa antibiotik dalam telur.
• Wujudnya mekanisma kawalan dan jaminan kualiti (QAQC mechanism) hasil telur.
• Keyakinan pengguna terhadap telur ayam tempatan
• Produktiviti industri telur meningkat
• Pencapaian 100% saradiri bagi telur
• Sumbangan pada ekonomi dan kesejahteraan sosial.
• Membuka peluang pekerjaan dan perniagaan kepada rakyat.

 


 

PRESS RELEASE

GROUNDBREAKING CEREMONY FOR THE

BRUNEI AGRO TECHNOLOGY PARK (BATP)

 

A ground breaking ceremony for Brunei Agro Technology Park (BATP) was held in Kampong Tungku, Mukim Gadong on 19th April 2011. The guest of honour to officiate the auspicious event was Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin  Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Minister of the Industry and Primary Resources.

Also present at the ceremony were Dato Paduka Dr Hj Mohd Amin Liew bin Abdullah, Permanent Secretaries, Deputies Permanent Secretaries, senior officers and potential tenants in the private sectors.

The BATP, a 500-hectare project aimed at generating more than 9,000 jobs including more than 2,000 professionals. The BATP will support innovative technology-oriented businesses and the Brunei Halal Brand initiative. The  park will have sites specifically allocated for research activities and related support services for the Brunei Halal brand and for high technology agricultural production.

The BATP will play a key role in research and development of halal technologies covering food, health and beauty, and pharmaceutical sectors. In addition, it will  create highly-skilled employment opportunities for locals.

The phase one infrastructures development of the BATP is for approximately 50 hectares comprising 25 lots of land that focuses on basic infrastructure facilities including 4.7 kilometers of single and dual carriage way, 9.2 kilometers main drainage works, 3.4 kilometers sewerage works, water supplies that include water tanks, telecommunications works, electrical works which is the installation of 22 kilometers high voltage cable laying, 1 main intake station and 6 sub-stations with installation of street lighting. The design of electricity system can accommodate the heavy load until 6MW which is specified for the phase one project.

The cost of this phase one project is approximately $20.5 million and will be completed in early 2013. The appointed consultant and contractor for this project are the Sepakat Setia Perunding (B) Sdn. Bhd. and LCY Development Sendirian Bhd., respectively. The implementation of the project is under supervision of the Department of Development, Public Works Department, Ministry of Development.

The conceptual master plan for the site highlighted the first phase of development that includes a variety of commercial spaces as well as several Government institutions. These are the Halal Science Centre, the Food Development Centre, commercial food incubator and research facilities, and environmental and maintenance services. Phase one will also include the construction of hotels and the establishment of botanic gardens.

 


 

KEMPEN PENANAMAN POKOK BUAH-BUAHAN ASLI TEMPATAN
BAGI LADANG KEMAJAUAN PERTANIAN LUAR BANDAR (KPLB) TABALU, KAMPONG KIUDANG, DAERAH TUTONG.

Sabtu, 9 Rabiulawal, 1432 H ( 12hb. Februari, 2011 )
Di Kawasan Ladang KPLB Tebalu, Kg Kiudang, Daerah Tutong.
Negara Brunei Darussalam.

 

Sebagai kesinambungan daripada Majlis Pelancaran Kempen Penanaman Pokok Buah-Buahan Asli Tempatan Bagi Ladang-Ladang Kemajuan Pertanian Luar Bandar (KPLB) yang telah diadakan pada Julai, 2010 yang lalu, kempen bertanam pokok buah-buahan asli tempatan telah diadakan di kawasan Ladang KPLB Tabalu, Kampong Kiudang Daerah Tutong pada hari Sabtu, 9 Rabiulawal, 1432H bersamaan 12 Februari 2011M.

Tetamu kehormat bagi Majlis tersebut ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama. Turut hadir ialah Yang Mulia Dayang Hajah Normah Suria Hayati binti Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Awang Haji Mohd Jamil Al-Sufri, Timbalan Setiausaha Tetap Kementeriaan Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama; Yang Mulia Dayang Hajah Aidah Binti Haji Mohd Hanifah, Pemangku Pengarah Pertanian dan Agrimakanan; Ketua-Ketua Jabatan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama Ahli Jawatankuasa Teknikal KPLB Daerah Tutong, pegawai dan kakitangan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan serta peladang-peladang KPLB Daerah Tutong.

Di antara tujuan kempen ini diadakan ialah:

1. Untuk mempromosi dan memberi kesedaran kepada orang ramai dan generasi baru mengenai kepentingan pemuliharaan kepelbagaian buah-buahan asli tempatan daripada pupus disebabkan oleh kepesatan arus pembangunan Negara.

2. Sebagai usaha berterusan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan bagi meningkatkan hasil pengeluaran Tanaman buah-buahan asli tempatan.

3. Bagi mendokong program satu kampung satu produk dan seterusnya akan menjadikan Daerah Tutong sebagai pengeluar durian Otak Udang Galah di Negara Brunei Darussalam.

4. Bagi menggalakkan para peladang di kawasan ladang KPLB mengusahakan ladang-ladang mereka secara optima yang boleh mendatangkan sumber pendapatan yang menguntungkan dan dapat dinikmati oleh rakyat Negara ini dan seterusnya menyumbang kepada penjanaan dan peningkatan ekonomi Negara.

5. Untuk menggalakkan para peladang KPLB supaya mengamalkan penanaman buah-buahan yang bersistem dengan mempraktikkan teknologi penanaman sepertimana tunjuk ajar/ tunjuk cara yang telah diberikan kepada mereka sebelum ini.

6. Untuk memupuk semangat bergotong royong dan mengeratkan hubungan silaturrahim diantara para pegawai dan kakitangan dibawah Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama dan peladang-peladang KPLB serta para penduduk kampong yang terlibat sama.

Di upacara kempen ini, penanaman Pokok Durian Otak Udang Galah di kawasan KPLB Tabalu, Kampong Kiudang ini telah dimulakan oleh Yang Berhormat Pehin dan diikuti oleh ahli-ahli yang hadir.

Sebelum penanaman pokok buah-buahan dijalankan, Ketua Ladang KPLB Tabalu, Kampong Kiudang telah memberikan penerangan ringkas mengenai dengan latar belakang KPLB Tabalu yang mula diusahakan pada tahun 2004 di atas tapak LTS (PTT/LTS/215/2004) bersyaratkan projek buah-buahan tempatan seluas 20.24 hektar dengan keramaian ahli sebanyak 38 orang. Daripada jumlah tersebut (20.24 hektar), 75% kawasan telah diusahakan.

Sebahagian kawasan yang masih kosong atau belum dimajukan akan diusahakan lagi dengan Tanaman pokok buah-buahan tempatan melalui program kempen penanaman pokok buah-buahan Asli Tempatan yang dilaksanakan oleh pihak Jabatan Pertanian dan Agrimakanan pada masa ini. Sebanyak 120 pokok benih Durian Otak Udang Galah telah disediakan untuk ditanam di kawasan KPLB berkenaan pada tahun 2011 ini. Durian Otak Udang Galah adalah dipilih memandangkan dari segi kesesuaian tanaman dengan keadaan kawasan KPLB Tabalu.

Merujuk kepada perangkaan statistik Jabatan Pertanian dan Agrimakanan 2009, jumlah keluasan ladang KPLB di Daerah Tutong yang diluluskan ialah 817.22 hektar dengan keramaian peladang 1207 orang. Daripada jumlah tersebut, hanya 511.12 hektar telah diusahakan dengan keramaian peladang berjumlah 778 orang. Hasil pengeluaran buah-buahan Daerah Tutong termasuk ladang KPLB berjumlah 874.85 tan metrik dengan nilai $ 1,783,221.17 juta dan penghasilan ini telah menyumbang sebanyak 20% daripada keseluruhan hasil buah-buahan Negara.

Di majlis pelancaran Kempen Penanaman Buah-Buahan Asli Tempatan pada bulan Julai, 2010 yang lalu, Yang Berhormat Pehin Menteri Peridustrian dan Sumber-Sumber Utama didalam ucapannya, telah menekankan bahawa KPLB merupakan kawasan yang terbesar diberikan bagi Tanaman Buah-buahan, namun hanya 50% sahaja yang diusahakan dengan jayanya. Jika dibandingkan hasil pengeluaran dengan jumlah keluasan yang dibuka bagi Tanaman buah-buahan ianya menunjukkan produktiviti yang amat rendah yangmana merupakan satu pembaziran tapak-tapak yang telah diberikan.

Beliau juga menjelaskan, diantara sebab-sebab rendahanya pengeluaran buah-buahan di Negara ini ialah kerana kebanyakan peladang tidak mengamalkan sistem perladangan yang baik malah mengamalkan sistem ‘3T’ iaitu Tanam, Tinggal dan Tuai. Yang Berhormat Pehin juga menyeru dan berharap agar kempen penanaman buah-buahan asli tempatan di kawasan KPLB ini tidak akan disia-siakan dan tapak-tapak yang diberikan tidak akan terbiar kosong, malah akan menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan, dapat dinikmati oleh rakyat negara ini dan seterusnya menyumbang kepada penjanaan dan peningkatan ekonomi Negara.

PROFILE

LADANG KEMAJUAN PERTANIAN LUAR BANDAR TABALU,
KAMPONG KIUDANG, DAERAH TUTONG.
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.


NAMA LADANG : KPLB TABALU

ALAMAT LADANG : SPG 263, KAMPONG KIUDANG, DAERAH TUTONG.

NAMA PENGERUSI/ : HJ MUHD MUHAMDA BIN ABDULLAH ENJA
KETUA LADANG

ALAMAT RUMAH : NO 64 KAMPONG KIUDANG, TUTONG.

NOMBOR TELEFON : 4230354 / 8779885

JUMLAH PELADANG : 38 ORANG

KELUASAN LADANG : 20.24 HEKTAR

KELUASAN DIUSAHAKAN: 15.18 HEKTAR (75 %)

SYARAT TANAH : TOL UNTUK BUAH-BUAHAN (PTT/LTS/215/2004)

MULA DIUSAHAKAN : TAHUN 2004

KEGIATAN UTAMA : KPLB TANAMAN BUAH-BUAHAN TEMPATAN
(DURIAN, CEMPEDAK, RAMBUTAN, KEMBAYAU, LANGSAT DUKU,
DAN LAIN-LAIN BUAH DISAMPING TANAMAN SEMENTARA SEPERTI PISANG)

LEBIHAN KAWASAN BELUM DIUSAHAKAN DIPROMOSIKAN UNTUK TANAMAN DURIAN OTAK UDANG GALAH

PENGELUARAN HASIL 3 TAHUN KEBELAKANGAN:

TAHUN BUAH-BUAHAN
KG NILAI ($)
2008         15,790.00 kg     $16,466.00
2009         4,360.00 kg       $4,360.00
2010         4,080.00 kg       $4,080.00
JUMLAH     24,230.00 kg     $24,906.00

 


 

 

SIARAN AKHBAR

 

PROJEK KONSULTANTASI BERTAJUK : "REDUCTION OF PESTICIDE RESIDUES ON ECONOMIC CROPS THROUGH THE USE OF IPM METHODS AND STRENGTHENING CAPABILITIES IN INSECTS IDENTIFICATION AND COLLECTION MANAGEMENT"

 

Sabtu, 22hb Januari, Majlis menandatangani perjanjian kontrak di antara Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, yang diwakili oleh Hajah Aidah binti Haji Mohd Hanifah, Pemangku Pengarah Pertanian dan Agrimakanan dan disaksikan oleh Dyg Fuziah binti Haji Hamdan, Penolong Pengarah Pertanian dengan CAB International Southeast and East Asia, yang diwakili oleh Dr. Loke Wai Hong, Regional Director CABI Southeast & East Asia Regional Centre dan disaksikan oleh Dr. Lum Keng Yeang, Chief Scientist bagi satu projek konsultantasi bertajuk "Reduction of Pesticide Residues on Economic Crops through the use of IPM Methods and Strengthening Capabilities in Insects Identification and Collection Management."

Hadir selaku Tetamu Kehormat ke majlis penandatanganan perjanjian berkenaan ialah Yang Mulia, Dato Paduka Dr. Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah, Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Mulia Hajah Normah Suria Hayati binti PJDSMDSU (Dr) Awang Haji Mohd Jamil Al-Sufri, (Sumber-Sumber Utama) Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama.

 

Projek ini adalah projek di bawah Rancangan Kemajuan Negara (RKN) 2007-2012 yang matlamat utamanya iailah untuk mengurangkan penggunaan racun kimia pertanian yang berbahaya ditanaman sayur dan padi menerusi program pembangunan dan peningkatan kecekapan dan kepakaran pegawai dan kakitangan bagi melaksanakan pengurusan musuh dan penyakit tanaman secara bersepadu dan mesra alam dan juga meningkatkan keberkesanan perkhidmatan dan pengurusan pencaman dan koleksi rujukan serangga prosak tanaman.

Objektif utama projek ini ialah untuk merancang dan melaksanakan program amalan pengurusan musuh bersepadu dengan menjalankan prinsip dan konsep pengawalan musuh perosak tanaman padi dan sayur-sayuran secara selamat dan mesra alam yang tidak bergantung sepenuhnya kepada penggunaan racun kimia semata-mata. Ianya juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman kepada peladang-peladang mengenai dengan masalah-masalah musuh perosak tanaman dan cara-cara mengatasinya melalui program latihan yang extensif pengurusan musuh perosak bersepadu. Fokus utama program latihan ialah mengenai dengan penggunaan dan pengurusan racun kimia secara selamat, teknik-teknik penyemburan racun kimia, penggunaan kaedah kawalan biologikal dan juga peningkatan kapasiti kakitangan Jabatan dalam melaksanakan kerja-kerja taxonomi dan pengurusan koleksi serangga perosak tanaman.

 

Projek ini akan dilaksanakan selama 3 tahun yang dibahagikan kepada 7 fasa dengan aktiviti utama ialah:

● Lawatan sambil belajar ke negara Thailand untuk meninjau dan mempelajari lebih dekat mengenai dengan perlaksanaan program pengurusan bersepadu musuh perosak tanaman padi dan sayur dan aktiviti-aktiviti sekolah perladangan peladang.

● Merangka dan membentuk program pengurusan bersepadu musuh perosak tanaman padi dan sayur melalui program-program latihan, bengkel dan pemantauan musuh perosak tanaman diladang.

● Membuat program kaji selidik kawalan biologi dengan membuat pemantuan serangga semulajadi diladang padi dan sayur.

● Melaksana program latihan penggunaan racun kimia yang selamat dan teknik-teknik penggunaannya bagi pegawai-pegawai pengembangan pertanian dan peladang.

● Melaksana program latihan master trainers menggunakan kaedah penglibatan peladang secara interaktif pengurusan bersepadu musuh perosak tanaman.

● Melaksanakan peningkatan koleksi spesimen serangga perosak tanaman, program latihan pengawetan dan pengurusan koleksi dan pembentukan maklumat-maklumat musuh perosak tanaman dalam database.

● Program latihan peningkatan kecekapan dalam kerja-kerja penceman, diagnostik dan cara-cara mengesan serangga perosak utama dan serangga pemangsa semulajadi.

 

Faedah-faedah yang diperolehi dari perlaksanaan projek ini antara lain ialah:

● Pegawai dan kakitangan yang terlibat dapat mempelajari dan memahami kaedah-kaedah pengawalan dan pengurusan bersepadu musuh perosak tanaman dan kawalan biologi.

● Pengumpulan data maklumat mengenai dengan serangga perosak tanaman padi dan sayur, dan syor kawalan bersepadu yang lebih berkesan.

● Penerbitan manual latihan yang lengkap untuk panduan pegawai jabatan dan peladang-peladang mengenai dengan konsep, prinsip dan amalan pengurusan bersepadu musuh perosak tanaman.

● Penerbitan manual latihan kawalan biologi, mengenai cara-cara pengumpulan, pemeliharaan penceman dan pengawetan serangga pemangsa semulajadi.

● Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan pengawai jabatan dan peladang mengenai dengan penggunaan racun kimia secara selamat dan berkesan.

● Peningkatan penyimpan koleksi spesimen serangga perosak tanaman, tahap pencaman dan jumlah spesimen dan penyenaraian serangga perosak utama tanaman dalam database.

● Pengumpulan data maklumat mengenai kolesi serangga perosak dan senarai spesis-spesisnya dalam bentuk database dapat memudahkan kerja-kerja rujukan.

● Bahan-Bahan rujukan seperti buku, journals, CD dan lain-lain dapat ditingkatkan.

● Meningkatan kemudahan perkhidmatan melalui pembelian peralatan makmal dan ladang.

● Mempertingkatkan lagi kemampuan peladang dalam pengawalan dan pengurusan musuh perosak yang berkesan dan selamat bagi  mendokong program keselamatan dan sekuriti makanan.

 


 

SIARAN AKHBAR

 

KEMPEN PENANAMAN POKOK BUAH-BUAHAN ASLI TEMPATAN BAGI LADANG KEMAJUAN PERTANIAN LUAR BANDAR (KPLB)
PAK NATU, KELUYOH, SUNGAI LIANG, DAERAH BELAIT

 

Sabtu, 14 Zulhijjah 1431 / 20 November, 2010

 

Sebagai kesinambungan daripada Majlis Pelancaran Kempen Penanaman Pokok Buah-Buahan Asli Tempatan Bagi Ladang-Ladang Kemajuan Pertanian Luar Bandar (KLPB) yang telah diadakan pada Julai 2010 yang lalu, kempen bertanam pokok buah-buahan asli tempatan telah diadakan di Kawasan Ladang KPLB Pak Natu, Keluyoh, Sungai Liang di Daerah Belait pada hari Sabtu 14 Zulhijjah 1431 bersamaan 20 November, 2010.

Tetamu Kehormat bagi Majlis ini ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama. Turut hadir ialah Yang Mulia Dato Paduka Dr. Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah, Setiausaha Tetap, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama; Yang Mulia Dayang Hajah Normah Suria Hayati binti Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Awang Haji Mohd Jamil Al-Sufri, Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama; Yang Mulia Awang Mohd Riza bin Dato Paduka Haji Mohd Yunus, Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama; Yang Mulia Puan Hajah Aidah binti Haji Mohd Hanifah, Pemangku Pengarah Pertanian dan Agrimakanan; Ketua-Ketua Jabatan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, pegawai-pegawai kanan dari Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, ahli Jawatankuasa Teknikal KPLB Daerah Belait, pegawai dan kakitangan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan serta peladang-peladang KPLB Daerah Belait.

Di antara tujuan kempen ini diadakan ialah untuk mempromosi dan memberi kesedaran kepada orang ramai dan generasi baru mengenai kepentingan pemuliharaan kepelbagaian buah-buahan asli tempatan daripada pupus disebabkan oleh kepesatan arus pembangunan negara. Selain dari itu, ianya juga bertujuan untuk meningkatkan hasil buah-buahan asli tempatan. Kearah ini, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan telah menyediakan pokok benih buah-buahan asli tempatan yang terpilih dan berkualit untuk diagih-agihkan sebagai insentif kepada peladang-peladang KPLB berkenaan di seluruh daerah secara berperingkat-peringkat.

Diupacara kempen ini, penanaman pokok Durian Pulu di kawasan KPLB Pak Natu, Keluyoh, Sungai Liang Daerah Belait telah dimulakan oleh Yang Berhormat Pehin dan diikuti oleh ahli-ahli yang hadir. Sebelum penanaman pokok buah-buahan dijalankan, Ketua Ladang KPLB Pak Natu telah memberi penerangan ringkas mengenai dengan latar belakang projek KPLB Pak Natu yang mempunyai jumlah keluasan 169 hektar dengan keramaian ahli yang berjumlah 211 orang. Daripada jumlah tersebut lebih kurang 36 hektar dengan keramaian peserta 45 orang telah mengusahakan tanaman pokok buah-buahan seperti durian, cempedak, rambutan, pulasan, nangka, dan lain-lain.

Sebahagian kawasan yang masih kosong atau belum dimajukan akan diusahakan lagi dengan tanaman pokok buah-buahan tempatan melalui program kempen penanaman pokok buah-buahan asli tempatan yang dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian dan Agrimakanan pada masa ini. Sebanyak 500 pokok benih Durian pulu telah disediakan untuk ditanam di kawasan KPLB berkenaan pada tahun 2010 ini. Durian pulu adalah dipilih memandangkan dari segi kesesuaian tanaman dengan keadaan kawasan, mendokong program satu produk satu kampong dan seterusnya akan menjadikan Daerah Belait sebagai salah satu kawasan pengeluar Durian Pulu di Negara Brunei Darussalam.

Merujuk kepada perangkaan statistik Jabatan Pertanian dan Agrimakanan 2009, jumlah keluasan ladang KPLB di Daerah Belati yang diluluskan ialah 317 hektar dengan keramaian peladang 392 orang. Daripada jumlah tersebut hanya 92 hektar diusahakan dengan keramaian peladang berjumlah 114 orang. Hasil pengeluaran buah-buahan Daerah Belait termasuk ladang KPLB berjumlah 1,534 tan metrik dengan nilai $3.89 juta dan penghasilan ini telah menyumbang sebanyak 35% daripada keseluruhan hasil buah-buahan negara.

Di majlis pelancaran Kempen Penanaman Buah-Buahan Asli Tempatan pada bulan Julai, 2010 yang lalu, Yang Berhormat Pehin Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama di dalam ucapannya, telah menekankan bahawa KPLB merupakan kawasan yang terbesar diberikan bagi tanaman buah-buahan, namun hanya 50% sahaja yang diusahakan dengan jayanya. Jika dibandingkan hasil pengeluaran dengan jumlah kawasan yang dibuka bagi tanaman buah-buahan, ianya menunjukkan produktiviti yang amat rendah yangmana merupakan satu pembaziran tapak-tapak yang telah diberikan.

Beliau juga menjelaskan, di antara sebab-sebab rendahnya pengeluaran buah-buah di negara ini ialah kerana kebanyakan peladang tidak mengamalkan sistem perladangan yang baik malah mengamalkan sistem '3T' iaitu Tanam, Tinggal dan Tuai. Yang Berhormat Pehin juga menyeru dan berharap agar kempen penanaman buah-buahan asli tempatan di kawasan KPLB ini tidak akan disia-siakan dan tapak-tapak yang diberikan tidak akan dibiar kosong, malah akan menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan, dapat dinikmati oleh rakyat negara ini dan seterusnya menyumbang kepada penjanaan dan peningkatan ekonomi negara.

 


 

SIARAN AKHBAR

 

MAJLIS MENGATAM PADI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN,

PROJEK PENANAMAN PADI JUNJUNGAN 1 DAN LIMAU MANIS,

MUKIM PENGKALAN BATU

PADA HARI SELASA, 16hb NOVEMBER 2010

 

Selasa, 16 Oktober 2010 - Majlis mengatam padi telah diadakan di Kawasan Kemajuan Pertanian Penanaman Padi Junjungan 1 dan Limau Manis, Mukim Pengkalan Batu, Daerah Brunei dan Muara.

 

Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Haji Awang Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Hj Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumbr Utama. Turut hadir ialah Yang Mulia Dato Paduka Dr Awang Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah, Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Mulia Hajah Normah Suria Hayati binti Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri dan Yang Mulia Awang Mohd Riza bin Dato Paduka Haji Yunus, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Mulia Hajah Aidah binti Haji Mohd Hanifah, Pemangku Pengarah Pertanian dan Agrimakanan, Ketua-Ketua Jabatan di bawah Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, pegawai-pegawai kanan dari Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, pegawai dan kakitangan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan.

 

Di Majlis ini, Yang Berhormat Pehin telah mengetuai acara mengatam padi bagi menandakan bermulanya kerja-kerja mengatam padi di kawasan berkenaan. Kawasan Kemajuan Pertanian Projek Penanaman Padi Junjungan 1 dan Limau Manis yang berkeluasan kira-kira 200 hektar ini telah diusahakan oleh Jabatan Pertanian dan Agrimakanan melalui Syarikat LNS dan mula bertanam pada 7 Ogos 2010 yang lalu. Penanaman padi di kawasan ini dimajukan sepenuhnya dengan menggunakan mekanisasi dan penggunaan teknologi-teknologi tinggi yang terkini dalam penanaman padi. Pengeluaran hasil adalah dianggarkan 2-3 metrik tan sehektar.

 


 

 

Ucaptama Yang Berhormat
Pehin Orang Kaya Seri Utama
Dato Seri Setia Awang Haji Yahya
bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar,
Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama Sempena Seminar Sambutan
Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan Tahun 2010
Tempat : BRIDEX Conference Hall, BRIDEX International Conference Centre, Jerudong
Tarikh : 02hb. Nobember, 2010


BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

Segala puji-pujian bagi Allah Subanahu Wata’ala, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallullahu Alaihi Wasalam, keluarga serta para sahabat dan juga pengikut-pengikut Baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman.

Yang Mulia, Dato Paduka Dr Haji Amin Liew Bin Abdullah, Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian Dan Sumber-Sumber Utama selaku Pengerusi Majlis

Yang Amat Mulia, Pengiran Cheteria

Yang Berhormat, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negeri
Yang Dimuliakan Dan Yang Mulia, Timbalan-Timbalan Menteri

Yang Mulia, Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan Pegawai-Pegawai Daerah

Yang Mulia, Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan, Orang Kaya-Orang Kaya, Penghulu-Penghulu Mukim, Ketua-Ketua Kampong, Ketua-Ketua Rumah Panjang, Pegawai-Pegawai dan Kakitangan Kerajaan, para pengusaha, peladang, petani, penternak, nelayan dan hadirin hadirat sekalian.

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH DAN SALAM SEJAHTERA
Saya bersyukur kehadrat Allah Subahanahu Wata’ala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahNya jua, kita semua dapat berkumpul beramai-ramai di Majlis Pelancaran Sambutan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan 2010 pada pagi ini. Pengisytiharan tarikh 1 Nobember sebagai Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan telah dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa Majlis Pembukaan Rasmi Ekspo Pertanian dan Agrimakanan yang diadakan pada 19hb Nobember 2009 di Kawasan Kemajuan Pertanian Tungku pada tahun lepas.

Majlis Pelancaran Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan 2010 pada pagi ini membawa erti yang amat mendalam kepada Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama dan para pengusaha pertanian dan perikanan yang merupakan penyumbang kepada ekonomi negara khususnya dalam menjana makanan dalam negeri yang secara langsung menjadi tunggak kepada sekuriti makanan Negara.
Setelah setahun diisytiharkan, hari ini adalah merupakan sambutan sulung bagi meraikan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan seluruh Negara yang bertujuan untuk menyampaikan rasa penghargaan dan memberi pengiktirafan kepada usaha-usaha dan sumbangan Tuan-Tuan dan Puan-Puan dalam sama-sama melaksanakan tanggungjawab meningkatkan pengeluaran makanan domestik melalui usaha yang keras dan berdedikasi.
Hadirin Dan Hadirat Yang Saya Hormati Sekalian
Di kesempatan ini, saya ingin mengongsikan beberapa fakta mengenai pengeluaran dan kejadian kekurangan makanan dunia pada masakini. Pertubuhan Makanan Sedunia (FAO) melaporkan, pada tahun 2009, seramai satu billion penduduk dunia menghadapi gejala kekurangan makanan. Menurut jangkaan FAO, keramaian penduduk dijangka mencecah 9.1 billion orang pada tahun 2050 di mana pengeluaran makanan hendaklah ditingkatkan 70% untuk mencukupi keperluan makanan penduduk dunia.
Sebaliknya, pengeluaran pertanian dijangkakan semakin menurun berbanding tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah disebabkan oleh persaingan penggunaan kawasan dengan pembangunan industri-industri lain yang lebih menguntungkan dan perubahan iklim yang memberi kesan negatif kepada persekitaran. Antara kesan negatif tersebut ialah seperti cuaca panas yang ekstrem, hujan dan kemarau berpanjangan, kekurangan sumber air bersih, hakisan tanah kawasan tinggi dan banjir yang menyebabkan kekurangan kawasan tanah subur.
Sebagaimana yang telah dimaklumi, sebahagian daripada bahan makanan penduduk Negara ini telah dapat dihasilkan di dalam negeri dalam peratusan tertentu dan ada yang telah mencapai 100% tahap sara diri seperti pengeluaran ayam pedaging dan telur ayam. Jaminan sekuriti makanan Negara ini adalah mustahak terutama sekali dalam menangani masa-masa kritikal seperti krisis kekurangan makanan yang disebabkan oleh pergolakan politik, bencana alam, perubahan iklim, jangkitan wabak penyakit dan lain-lain.
Hadirin Dan Hadirat Yang Saya Hormati Sekalian
Tema untuk sambutan kali ini ialah “MAKANAN TERJANA, NEGARA SELAMAT”, yang mana tema ini difikirkan sangat sesuai bagi menghargai jasa dan sumbangan bakti Tuan-Tuan dan Puan-Puan selaku “PENJANA MAKANAN NEGARA”. Menjana makanan Negara adalah merupakan satu usaha yang murni yang digalakan dalam membentuk kehidupan bermasyarakat mandiri yang berupaya memberi sumbangan kepada jaminan bekalan keperluan penduduk sendiri secara mapan dengan mengurangkan kebergantungan kepada bekalan dari luar.
Bagi menjamin sekuriti makanan Negara, pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah menyusun strategi dan langkah untuk meningkatkan pengeluaran bahan makanan dalam negeri dengan menekankan kepada aspek pengeluaran makanan yang mencukupi dan selamat, kemudahan untuk memperolehi makanan, penggunaan sumber yang optima dan kestabilan harga di pasaran.

Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah membelanjakan peruntukan yang besar bagi memajukan industri pertanian dan perikanan. Oleh yang demikian, pihak Kerajaan amat berharap agar segala bantuan dan juga insentif yang diberikan kepada Tuan-Tuan dan Puan-Puan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya agar usaha kita menampakan hasil yang dihasratkan dan berbaloi dengan peningkatan pengeluaran makanan yang amat ketara dan memberi sumbangan kepada ekonomi negara.
Pengunaan sumber yang optima seperti mengusahakan kesemua sudut kawasan pertanian dan perikanan yang diberikan adalah penting agar pemberian tapak yang dikenakan sewa yang amat rendah oleh Kerajaan itu dapat digunakan sepenuhnya dan tidak membazir. Dalam aspek penangkapan ikan, kaedah dan tatacara penangkapan yang lebih efisen dan efektif perlu diseimbangi dengan pengurusan sumber dan alam persekitaran yang lebih mantap dan efektif untuk mempastikan sumber perikanan yang berterusan.
Sebelum mengakhiri ucapan, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan penghargaan dan tahniah kepada jawatankuasa penganjur bersama sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan 2010, iaitu Jabatan Pertanian dan Agrimakanan dan Jabatan Perikanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, penceramah-penceramah undangan dan khususnya kepada tuan-tuan dan puan-puan peladang, petani, penternak dan nelayan yang diraikan dan sama-sama menjayakan majlis pada hari ini.
Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan 2010 dan seterusnya merasmikan Persidangan sempena Sambutan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan 2010.
Sekian, terima kasih.
Wabillahhittaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 


KENYATAAN AKHBAR
 

MAJLIS SEMBAHYANG FARDHU MAGHRIB DAN SUNAT HAJAT BERJEMAAH, MEMBACA SURAH YAASIN DAN DOA KESYUKURAN SEMPENA HARI PELADANG, PETANI, PENTERNAK DAN NELAYAN 2010

 

Hari Ahad, 31hb Oktober 2010 / 23 Zulkaedah 1431H


Sempena sambutan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan yang telah diisytihar oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, iaitu pada setiap tarikh 1hb November, Majlis Sembahyang Fardhu Maghrib dan Sunat Hajat Berjemaah, membaca surah Yaasin dan Doa Kesyukuran telah diadakan lewat petang tadi serentak di keempat-empat di negara ini.

(gambar-gambar dari Rosman Asmat)

Di Masjid Kampong Limau Manis, Daerah Brunei Muara, hadir selaku Tetamu kehormat ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama. Turut hadir ialah Setiausaha Tetap, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Mulia Dato Paduka Dr. Haji Amin Liew bin Abdullah, Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Mulia Awang Md Riza bin Dato Paduka Haji Md Yunos serta pegawai dan kakitangan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama termasuk peladang, petani, penternak dan nelayan yang tinggal berdekatan dengan masjid berkenaan.

(gambar dari Rosman Asmat)

Di Daerah Tutong, majlis serupa berlangsung di Masjid Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Kampong Sungai Kelugos. Hadir selaku Tetamu Kehormat ialah Pengarah Promosi dan Perkhidmatan Kemudahan, Yang Mulia Awang Haji Damit bin Haji Mohd Arshad.

Sementera itu, di Daerah Belait di Masjid Kampong Sungai Liang, Pengarah Perhutanan, Yang Mulia Awang Haji Saidin bin Salleh telah hadir selaku Tetamu Kehormat dan di Masjid Utama Mohammad Salleh, Pekan Bangar, di Daerah Temburong, Pengarah Kemajuan Pelancongan, Sheikh Jamaluddin Sheikh Mohamed telah hadir selaku Tetamu kehormat.

Timbalan Pengarah Perikanan, Awang Haji Abd Halid bin Haji Md Salleh pula hadir selaku Tetamu Kehormat di Masjid Setia Ali, Pekan Muara, di Daerah Brunei Muara.

Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan tahun ini bertemakan "Makanan Terjana, Negara Selamat"

 


PELANCARAN PEMBUKAAN
KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN
PROJEK PENANAMAN PADI BATANG PERHANTIAN

 

 

Selasa, 26 Oktober 2010 - Pelancaran pembukaan kawasan baru telah diadakan di Kawasan Kemajuan Pertanian Projek Penanaman Padi Batang Perhentian, Mukim Pengkalan Batu, Daerah Brunei dan Muara.

Pelancaran tersebut telah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah dijunjung oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, Menteri Pembangunan selaku Pemangku Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama. Turut menjunjung Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Mulia Dato Paduka Dr Awang Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah, Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Mulia Awang Mohd Riza bin Dato Paduka Haji Yunus, Timbalan Setiausaha Tetap (Pembangunan Industri dan Keusahawanan) dan Yang Mulia Dayang Hajah Hasnah binti Ibrahim, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap (Pembangunan Sumber-Sumber Utama), Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama.

Di Pelancaran ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah berkenaan untuk menandatangani plak pelancaran serta menyaksikan kerja-kerja pembukaan kawasan bagi menandakan pelancaran pembukaan berkenaan.

(Gambar - Infofoto, Jabatan Penerangan)

Kawasan Kemajuan Pertanian Projek Penanaman Padi Batang Perhantian yang berkeluasan kira 70 hektar ini akan diusahakan oleh Jabatan Pertanian dan Agrimakanan serta Peladang dan akan dimajukan sepenuhnya dengan menggunakan mekanisasi dan pengunaan teknologi-teknologi tinggi yang terkini dalam penanaman padi. Disamping itu juga seluas 20 hektar kawasan di Sekolah Vokasional Wasan akan dibuka oleh Jabatan Pertanian dan Agrimakanan untuk diusahakan oleh Penuntut Sekolah Vokasional Wasan.

(Gambar - Infofoto, Jabatan Penerangan)

(Gambar - Infofoto, Jabatan Penerangan)

Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya dijunjung berangkat menyaksikan pameran mengenai kawasan-kawasan baru dibuka yang telah dikenalpasti di daerah Brunei/Muara dan seterusnya menyaksikan pameran pengurusan penanaman padi.

 


Majlis Mengatam Padi Hibrid

 

Sabtu, 9 Syawal 1431 / 18 September 2010
Kawasan Kemajuan Pertanian Projek Penanaman Padi Wasan
Mukim Pengkalan Batu, Negara Brunei Darussalam

 

Majlis Mengatam Padi Hibrid telah diadakan di Kawasan Kemajuan Pertanian Projek Penanaman Padi Wasan, Mukim Pengkalan Batu, Daerah Brunei dan Muara.
Tetamu Kehormat di Majlis tersebut ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama. Turut hadir ialah Tuan Yang Terutama Mr. Joseph Koh, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura di Negara Brunei Darussalam; Yang Mulia Pengiran Datin Paduka Hajah Mariana binti Pengiran Dipa Negara Laila Diraja Pengiran Haji Abdul Momin, Pemangku Setiausaha Tetap II, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama; Yang Mulia Dayang Hajah Normah Suria Hayati binti Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Awang Haji Mohd. Jamil Al-Sufri dan Yang Mulia Awang Mohd Riza bin Dato Paduka Haji Yunus, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama; Yang Mulia Dayang Hajah Aidah binti Haji Mohd Hanifah, Pemangku Pengarah Pertanian dan Agrimakanan; Ketua-Ketua Jabatan dan pegawai-pegawai kanan dan kakitangan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan; penghulu dan ketua-ketua kampong serta pengusaha-pengusaha padi.


Majlis ini adalah kesinambungan Majlis Pelancaran Program Pembangunan Padi Hibrid di Negara Brunei Darussalam yang telah dilancarkan pada 17 September 2009 yang lalu di Pusat Penyelidikan Pertanian Brunei, Kilanas yang mana ianya adalah projek kerjasama di antara Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama dengan Syarikat SunLand Agri-Tech dari Republik Singapura. Projek penanaman padi hibrid yang diusahakan oleh 7 orang pengusaha padi dari Mukim Pengkalan Batu ini adalah sebagai ladang contoh untuk mengaji kesesuaiannya di ladang pengusaha-pengusaha padi disamping memberikan peluang kepada pengusaha-pengusaha padi yang terlibat dalam projek ini untuk mempelajari teknik-teknik pengurusan padi hibrid yang mana sistem pengurusannya adalah berbeza dengan yang lazim mereka amalkan.


Padi hibrid ini berpotensi menghasilkan 8-10 metrik tan sehektar dengan pengurusan yang teratur dan sistematik.
Projek penanaman padi hibrid ini adalah salah satu usaha Jabatan Pertanian dan Agrimakanan kearah mengenalpasti lain-lain jenis padi yang berpotensi untuk dimajukan dalam meningkatkan hasil pengeluaran tempatan dan seterusnya mencapai ke tahap saradiri seperti yang disasarkan.

 


Penanaman padi kajian kerjasama
Brunei - Korea dilancarkan

 

MUKIM PENGKALAN BATU, Rabu, 15 September. - Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama (KPSSU) melalui Jabatan Pertanian dan Agrimakanan terus berusaha ke arah meningkatkan pengeluaran hasil tanaman padi di negara ini.
Salah satu dari usaha tersebut ialah membuat kajian dan pengurusan padi bersama Republik Korea di salah satu kawasan kemajuan pertanian di negara ini.
Majlis Pelancaran Penanaman Padi Kajian Kerjasama di antara Negara Brunei Darussalam dengan Republik Korea itu disempurnakan oleh Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya, di Kawasan Kemajuan Pertanian Projek Penanaman Padi Panchor Murai, di sini.

MENTERI Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya semasa menyempurnakan Majlis Pelancaran Penanaman Padi Kajian Kerjasama di antara Negara Brunei Darussalam dengan Republik Korea. (Foto : Mohd. Sahrizal Hj. Said)

Kawasan penanaman padi berkeluasan 200 hektar ini akan diusahakan melalui kerjasama di antara Jabatan Pertanian dan Agrimakanan dengan Syarikat Landevel Sendirian Berhad.
Projek kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan kerja-kerja kajian dalam pengurusan padi menggunakan teknologi dari Republik Korea khususnya rekabina sistem pengairan dan saliran yang boleh dijadikan contoh dan diguna pakai oleh para pengusaha tempatan.
Seluas 50 hektar akan diusahakan diperingkat fasa pertama dan sebanyak 16 varieti padi akan diuji cuba di kawasan tersebut iaitu lima varieti dari Republik Korea, lima varieti dari Kemboja, dua varieti dari Thailand, satu varieti dari Viet Nam dan tiga varieti (Laila, Pusu dan Adan) dari negara ini dengan anggaran hasil tuaian pada musim pertama sekitar 3.5 tan metrik sehektar.

YANG Berhormat Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama semasa meninjau kawasan Penanaman Padi Kajian Kerjasama di antara Negara Brunei Darussalam dengan Republik Korea. (Foto : Mohd. Sahrizal Hj. Said)

Di kawasan itu pengurusan ladang seperti meradu tanah, menanam dan penyediaan semaian semuanya dilakukan secara mekanisma penggunaan teknologi terkini.
Juga hadir di majlis itu, Duta Besar Republik Korea di Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Kim Dae Sik; Pemangku Setiausaha Tetap II KPSSU, Pengiran Datin Paduka Hajah Mariana dan Timbalan Setiausaha Tetap di kementerian berkenaan, Dayang Hajah Normah Suria Hayati.

(Oleh : Hezlinawati Hj. Abd. Karim - Pelita Brunei - www.pelitabrunei.gov.bn)
 


KENYATAAN AKHBAR


Majlis menandatangani perjanjian bagi projek “Consultancy Project on Development of Food Processing Incubators for Local Food SMEs of Brunei Darussalam Phase 1” di antara Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama dan SQW China Ltd telah diadakan pada 1 September 2010, bertempat di Ibu Pejabat, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Negara Brunei Darussalam.

Menandatangani perjanjian di Majlis itu bagi pihak Jabatan Pertanian dan Agrimakanan ialah Pengarah Pertanian dan Agrimakanan, Dayang Hjh Normah Suria Hayati binti PJDSM DSU Dr. Haji Mohd. Jamil Al-Sufri dan disaksikan oleh Penolong Pengarah Pertanian dan Agrimakanan, Pg Hjh Rosidah binti Pg Hj Metussin. Sementara bagi pihak SQW China Ltd, diwakili oleh Pengarah Projek, Mr. Gary Ho dan disaksikan oleh Pengurus Projek, Mr. Jim Jessamine.

Objektif Projek Konsultan ini ialah untuk melaksanakan kajian yang komprehensif bagi membantu Jabatan Pertanian dan Agrimakanan dalam menubuhkan Inkubator-Inkubator Pemprosesan Makanan. Inkubator-Inkubator ini akan membantu menghasilkan pengusaha-pengusaha pemprosesan agrimakanan tempatan dalam mengeluarkan / memasarkan produk makanan yang Halal, berkualiti dan selamat dan boleh menembusi pasaran tempatan dan global. Inkubator-Inkubator ini juga akan memastikan perlaksanaan Amalan Perkilangan yang Baik (Good Manufacturing Practices, GMP) yang betul oleh para pengusaha makanan.

Antara skop perlantikan SQW China Ltd ialah untuk membangunkan pelan induk (master plan) yang terperinci termasuk konsep rekabentuk untuk Inkubator-Inkubator Pemprosesan Makanan; untuk menyediakan terma persetujuan untuk penggunaan Inkubator-Inkubator berkenaan; untuk mencadangkan struktur pengurusan yang paling sesuai bagi menjalankan Inkubator-Inkubator Pemprosesan Makanan berkenaan; dan untuk menubuhkan keperluan-keperluan sumber tenaga manusia. Projek ini dijangka siap dalam tempoh 12 bulan.

SQW China Ltd, ialah sebuah firma konsultan yang terkemuka dalam bidang ekonomi dan pembangunan sosial yang menawarkan khidmat perunding dalam pelbagai bidang termasuk sains dan teknologi, info-komunikasi, innovasi pembangunan kawasan luar Bandar, pemodenan daerah dan pembangunan serantau. Antara pelanggan-pelanggan yang pernah menggunakan perkhidmatan firma konsultan ini terdiri daripada jabatan-jabatan kerajaan yang terlibat dengan pentadbiran di United Kingdom dan dari negara-negara lain, agensi-agensi pembangunan serantau, badan-badan penyalur dana, pihak autoriti tempatan, rakan kongsi dan organisasi antarabangsa.

Pada fasa pertama ini, empat buah inkubator pemprosesan makanan bagi sos, bakeri, minuman dan produk daging akan dibina di Taman Agro Teknologi Brunei, Kg Tungku, Gadong. Taman tersebut ialah sebuah kawasan pembangunan baru yang dimajukan oleh pihak Kerajaan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, sebagai sebahagian dari strategi utama Kementerian berkenaan untuk membangunkan dan mempromosikan industri-industri lain selain daripada industri minyak dan gas.

Empat buah inkubator tersebut akan memberikan peluang kepada pengusaha-pengusaha makanan yang tidak mempunyai premis pemprosesan yang sesuai untuk memproses makanan secara mekanikal sepenuhnya bagi menghasilkan produk yang konsisten dari segi kualiti dan keselamatannya. Ini akan dapat menyumbang kepada peningkatan pengeluaran bekalan produk makanan tempatan untuk pasaran tempatan dan eksport.

Di bawah konsep Projek Penubuhan Inkubator-Inkubator Pemprosesan Makanan ini, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan akan memberikan khidmat nasihat dan kepakaran teknikal serta menyediakan khidmat penyelenggaraan mesin, peralatan dan bangunan inkubator bagi memastikan semua kemudahan di Inkubator-Inkubator tersebut dapat beroperasi dengan baik dan teratur.
 


 

MAJLIS HARI TERBUKA SEKOLAH PERLADANGAN PENGUSAHA PADI (RFFS)

 

Selasa, 29 Syaaban 1431 / 10 Ogos 2010

Dewan Serbaguna, Sekolah Vokasional Wasan

Negara Brunei Darussalam

UCAPAN PEMBUKAAN RASMI OLEH PEHIN ORANG KAYA SERI UTAMA DATO SERI SETIA AWANG HAJI YAHYA BIN BEGAWAN MUDIM DATO PADUKA HAJI BAKAR, MENTERI PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA HARI TERBUKA SEKOLAH PERLADANGAN PENGUSAHA PADI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM 2010 BERTEMPAT DI SEKOLAH VOKASIONAL WASAN PADA 10HB OGOS 2010

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

Segala puji-pujian bagi Allah Subanahu Wata’ala, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallullahu Alaihi Wasalam, keluarga serta para sahabat dan juga pengikut-pengikut Baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera

Saya bersyukur kehadrat Allah Subahanahu Wata’ala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahNya jua, kita semua pagi ini dapat berkumpul beramai-ramai di Majlis Hari Terbuka Sekolah Perladangan Pengusaha Padi Negara Brunei Darussalam 2010 di Sekolah Vokasional Wasan ini.

Sekolah Perladangan Pengusaha Padi atau Rice Farmers’ Field School (RFFS) adalah satu inisiatif Kerajaan dalam pembentukan projek kerjasama di bidang pertanian di antara Negara Brunei Darussalam dengan Republik Filipina. Projek ini dihasratkan untuk membantu dalam mencapai sasaran peningkatan hasil padi dari 3.12% sara diri pada tahun 2007 kepada 20% menjelang hujung tahun 2010. Projek ini juga diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan keupayaan kakitangan pengembangan pertanian dan semua pengusaha padi di Negara ini agar kemahiran dalam perusahaan padi dalam negeri berupaya dimantapkan dengan latihan yang diberikan.

Dengan tertubuhnya Sekolah Perladangan Pengusaha Padi, ia setentunya akan dapat membantu peladang mengenali dan mempelajari teknologi-teknologi baru, cara-cara pemeliharaan dan pengurusan tanaman padi yang bersistem serta proses penuaian melalui pembelajaran di ladang. Strategi latihan adalah berpandukan kepada prinsip belajar dengan penekanan teknik pengurusan di ladang.

Kegiatan Hari Terbuka Sekolah Perladangan Pengusaha Padi khusus untuk peladang adalah sebahagian dari program Rice Farmers’ Field School. Ianya bertujuan untuk memperlihatkan kegiatan yang dijalankan melalui pemerhatian dan ujian di ladang atau field observation and experiment. Rice Farmers’ Field School ini dijangka akan dapat memberikan hala tuju kepada pengusaha padi untuk mencapai kejayaan di dalam memenuhi piawaian atau standard pengurusan ladang yang sempurna dan berkualiti di samping memberikan pulangan hasil yang tinggi.

Kursus yang dilaksanakan dalam program Sekolah Perladangan Pengusaha Padi ini adalah sangat bersesuaian dan bertepatan diadakan, selaras dengan kehendak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam agar meneruskan usaha peningkatan keupayaan peladang. Ini adalah untuk memastikan peningkatan hasil padi mencapai hasil yang disasarkan iaitu 60% tahap sara diri menjelang tahun 2015.

Hadirin dan Hadirat Yang dihormati sekalian,

Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berharap supaya pengusaha padi mempunyai pendidikan, pengalaman serta berkeupayaan untuk menghasilkan padi yang berkualiti tinggi dan selamat untuk dimakan. Di samping itu, usaha-usaha juga ditingkatkan bagi mengeluarkan padi negara secara sistematik mengikut amalan yang telah digariskan. Pengabaian terhadap pengurusan perladangan ini akan mengakibatkan kos pemeliharan yang tinggi, pembaziran dan hasil yang kurang memuaskan.

Justeru itu, faedah yang diraih dari penubuhan Sekolah Perladangan Pengusaha Padi ini bukan sahaja berupaya memberi pendedahan, pendidikan dan pengalaman yang baik kepada para pengusaha dalam pengeluaran dan peningkatan hasil tanaman yang berkualiti dan pengurangan kos pengeluaran, malah ia juga juga dapat membentuk sikap positif peladang dalam aspek pembelajaran secara berkumpulan yakni community activities.

Penghasilan produk yang berkualiti tinggi dan selamat untuk dimakan ini berupaya membantu dalam merancakkan lagi industri pertanian dan agrimakanan dalam persaingan ke arah menembusi pasaran domestik dan seterusnya menerokai pasaran eksport.

Alhamdulliah, sejak usaha penanaman padi secara besar-besaran ini dilancarkan, para pengusaha padi telah dapat menunjukkan kemajuan yang sangat menggalakan dalam pengeluaran hasil serta menampakan ketekunan yang tinggi dan usaha yang gigih dalam menghadapi sebarang cabaran. Ini adalah satu perkara yang positif dan diharapkan peningkatan hasil ini akan berterusan dan dapat menyumbang ke arah mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sebelum mengakhiri ucapan saya ini, sukacita saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam menganjurkan Majlis ini dan setinggi-tinggi terima kasih di atas undangan dan penghormatan yang diberikan kepada saya pada pagi ini.

Semoga segala usaha dan tenaga yang dicurahkan memperolehi keberkatan dan hidayah dari Allah S.W.T dalam kita semua mencari dan menggali hasil bumi untuk keperluan harian kita sebagaimana yang digalakan oleh kitab suci Al-Quraan.

Wabillah hittaufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
 


Majlis Mengatam Padi
Projek Kerjasama Dua Hala
Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China

 

Isnin, 28 Syaaban 1431 / 9 Ogos 2010
Kawasan Kemajuan Pertanian Projek Penanaman Padi Batong
Kampong Batong, Mukim Pengkalan Batu
Negara Brunei Darussalam

Majlis Mengatam Padi bagi Projek Kerjasama Dua Hala di antara Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China telah diadakan di Kawasan Kemajuan Pertanian Projek Penanaman Padi Batong, Kampong Batong, Mukim Pengkalan Batu, Daerah Brunei Muara pada hari Isnin, 28 Syaaban 1431 bersamaan 9 Ogos 2010.

Hadir menyempurnakan majlis tersebut ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama. Turut hadir di Majlis ini ialah Duta Besar Republik Rakyat China di Negara Brunei Darussalam Tuan Yang Terutama Min Yongnian, Yang Mulia Hajah Suriyah binti Haji Umar, Setiausaha Tetap; Yang Mulia Dato Paduka Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah, Setiausaha Tetap II; Yang Mulia Pengiran Datin Paduka Hajah Mariana binti Pengiran Dipa Negara Laila Di Raja Pengiran Haji Abdul Momin, Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama; Yang Mulia Dayang Hajah Aidah binti Haji Mohd Hanifah, Pemangku Pengarah Pertanian dan Agrimakanan; Ketua-Ketua Jabatan dan pegawai-pegawai kanan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, pegawai dan kakitangan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan serta pegawai-pegawai dari Kedutaan Republik Rakyat China di Negara Brunei Darussalam.

Majlis ini adalah merupakan upacara susulan daripada Majlis penanaman padi menggunakan teknologi dari Republik Rakyat China, pada 4 Mei 2010 di tempat yang sama. Sebanyak 10 varieti padi telah dikaji iaitu 9 varieti dari Repubik Rakyat China, dan 1 varieti tempatan (Laila). Beberapa teknik penanaman telah diubahsuai untuk menyesuaikan dengan keadaan persekitaran seperti teknik pengairan, peningkatan tekstur tanah dan teknik pindahtanam untuk memastikan pertumbuhan tanaman padi dapat dicapai ke tahap optima.

 


Penanaman padi
di Kampung Junjongan dilancarkan

 

MUKIM PENGKALAN BATU, Sabtu, 7 Ogos. - Satu lagi kawasan baru telah dibuka yang dikenal pasti bersesuaian untuk projek penanaman padi di Kampung Junjongan, Mukim Pengkalan Batu, iaitu dalam usaha Jabatan Pertanian dan Agrimakanan untuk mencapai sasaran 20 peratus tahap sara diri pada tahun 2010 dan 60 peratus menjelang 2015 bagi perlaksanaan program peningkatan pengeluaran beras negara.

Majlis Pelancaran Penanaman Padi di kawasan tersebut telah dilancarkan oleh Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya.

MENTERI Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya ketika melancarkan penanaman padi di Kampung Junjongan, Mukim Pengkalan Batu. (Foto : Mohamad Sahrizal Haji Said)

 

Di majlis tersebut, Yang Berhormat telah menanam Padi Laila menggunakan teknik membaling semaian bagi menandakan bermulanya kerja-kerja penanaman padi di kawasan berkenaan yang berkeluasan kira-kira 200 hektar dan diusahakan oleh Jabatan Pertanian dan Agrimakanan.

Pengeluaran hasil dianggarkan tiga tan metrik sehektar dan ianya diharapkan akan dapat membantu dalam mencapai sasaran pengeluaran beras negara ke tahap 20 peratus sara diri menjelang tahun ini nanti. (Oleh : Bolhassan Haji Abu Bakar, Pelita Brunei)

 


 

TEKS UCAPAN


Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar,
Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

di Majlis Kempen Penanaman Buah-Buahan Asli Tempatan Bagi Ladang-Ladang Kemajuan Pertanian Luar Bandar (KPLB)
 
Tempat:
Taman Mini Perayaan Mukim Pengkalan Batu
Kg Parit, Daerah Brunei Muara
Tarikh:
2 Syaaaban 1431 bersamaan 14hb Julai, 2010

 

 

BISMILLAHIR RAHMANNIR RAHIM
Segala puji-pujian dan syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wataala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kerana dengan limpah kurnia dan izinnya jua, maka dapat kita sama-sama hadir dan berkumpul beramai-ramai di MAJLIS KEMPEN PENANAMAN BUAH-BUAHAN ASLI TEMPATAN BAGI LADANG-LADANG KEMAJUAN PERTANIAN LUAR BANDAR (KPLB) di pagi yang mulia ini.
Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallalahu Alaihi Wassalam, keluarga dan sahabat-sahabat serta pengikut-pengikut Baginda yang taat lagi setia hingga ke akhir zaman.
ASSALAMUALAIKUMWARRAHMATULLAHI WABARAKATUH DAN SALAM SEJAHTERA
Dengan hati yang tulus dan ikhlas, saya dahulukan dengan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa Penganjur bagi majlis ini di atas undangan dan penghormatan yang diberikan kepada saya selaku Tetamu Kehormat dan seterusnya melancarkan KEMPEN PENANAMAN BUAH-BUAHAN ASLI TEMPATAN BAGI LADANG-LADANG KEMAJUAN PERTANIAN LUAR BANDAR (KPLB).
Hadirin dan Hadirat Yang Dihormati Sekalian,
Merujuk kepada perangkaan statistik Jabatan Pertanian dan Agrimakanan 2009, pengeluaran buah-buahan tempatan adalah ke tahap 23.4% peratus sahaja. Keluasan ladang yang dibuka bagi penanaman buah-buahan berjumlah 2,450 hektar dan sebahagian besar dari kawasan tersebut iaitu 1,279 hektar adalah kawasan ladang Kemajuan Pertanian Luar Bandar (KPLB).
Pada tahun ini, aktiviti kempen penanaman buah-buahan asli tempatan ini dilaratkan kepada Ladang-ladang Kemajuan Pertanian Luar Bandar (KPLB). Pihak Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama melalui Jabatan Pertanian dan Agrimakanan akan mengagihkan pokok benih buah-buahan tersebut kepada ladang-ladang KPLB yang terlibat sebagai insentif demi untuk menyuntik semangat para peladang dan seterusnya memajukan lagi industri buah-buahan di Negara ini. Pengagihan jenis-jenis pokok buah-buahan tersebut adalah mengikut Daerah atau Mukim dan kesesuaian tanah.
KPLB merupakan kawasan yang terbesar diberikan bagi tanaman buah-buahan, namun hanya 50% sahaja yang diusahakan dengan jayanya. Jika dibandingkan hasil pengeluaran dengan jumlah kawasan yang dibuka bagi tanaman buah-buahan, ianya menunjukkan produktiviti yang amat rendah yangmana merupakan satu pembaziran tapak-tapak yang telah diberikan. Di antara sebab-sebab rendahnya pengeluaran buah-buahan di Negara ini ialah kerana kebanyakan peladang tidak mengamalkan sistem perladangan yang baik malah mengamalkan sistem ’3T’ iaitu Tanam, Tinggal dan Tuai.
Saya berharap kempen penanaman buah-buahan asli tempatan di kawasan KPLB ini tidak akan disia-siakan dan tapak-tapak yang diberikan tidak akan terbiar kosong, malah akan menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan, dapat dinikmati oleh rakyat negara ini dan seterusnya menyumbang kepada penjanaan dan peningkatan ekonomi negara.
Hadirin dan Hadirat Yang Saya Hormati Sekalian,
Selain daripada meningkatkan pengeluaran buah-buahan asli tempatan, Kempen ini juga diadakan untuk mempromosi buah-buahan tempatan agar ianya dikenali dan digemari oleh penduduk Negara ini terutamanya, generasi muda yang kurang pengetahuan mengenai buah-buahan tersebut. Buah-buahan tempatan adalah warisan Negara yang seharusnya dihargai dan dicintai agar ianya tidak pupus disebabkan oleh peredaran zaman. Usaha ini akan mengekalkan warisan Negara yang tiada nilainya. Dengan tema “Buah Tempatan Warisan Negara: Cintai dan Hargai” akan memberi kesedaran kepada orang ramai dan generasi baru mengenai kepentingan pemuliharaan atau ‘conservation’ pokok buah-buahan asli tempatan, untuk mengelakkan daripada pupus disebabkan oleh kepesatan arus pembangunan negara.
Inisiatif ini selaras dengan dasar mengekalkan hutan yang mempunyai diversiti flora dan fauna yang luas. Kekayaan biodiversiti dan warisan ini perlu dikekalkan dengan program pemuliharaan yang efektif. Daripada sumber-sumber ini, hanya sebahagiannya sahaja yang kita telah kaji dan terokai. Khazanah ini masih banyak potensi untuk diterokai terutama sekali dalam pembangunan bahan makanan, ubat-ubatan dan bioteknologi. Usaha pihak Jabatan Pertanian dan Agrimakan untuk menanam semula pokok buah-buahan asli tempatan yang sememangnya sesuai di tanam di Negara ini amatlah betepatan dan dalam jangkamasa panjang akan membantu dalam meningkatkan hasil buah-buahan asli tempatan.
Kempen ini juga diaturkan secara strategik di mana setiap kampong akan ditanam dengan satu atau dua jenis buah tempatan yang bersesuaian. Usaha ini dalam jangkamasa sederhana akan mendokong projek ‘Satu Kampong Satu Produk’ dan boleh menjadi identiti kampong berkenaan. Insya Allah, hasil daripada yang ditanam akan dapat dikumpulkan untuk dijual sebagai produk segar atau produk berproses.
Sebelum ini kempen ditumpukan kepada penuntut-penuntut dan murid-murid sekolah bertujuan untuk memupuk kesedaran dan menarik minat `tunas bangsa’ khasnya bagi mereka yang mengikuti mata pelajaran Sains Pertanian dan Sains Am. Sebanyak 5,000 pokok buah telah diagehkan kepada penuntut-penuntut berkenaan untuk ditanam di kawasan rumah masing-masing. Sebilangan guru-guru juga telah dilatih dan beberapa buku dan risalah diterbitkan sebagai panduan.
Sasaran penanaman pokok buah-buahan asli tempatan sebanyak 100,000 pohon dalam tempuh lima tahun bermula dari 2008-2012 ini selain daripada meningkatkan hasil, akan dapat menghijaukan semula kawasan-kawasan yang terbiar, memperkaya buah-buahan asli tempatan dan secara tidak langsung akan membangun industri Agrimakanan hasil daripada bahan berproses. Setakat ini sebanyak 20,000 pokok telah ditanam di kawasan tertentu. Jika digabungkan program penanaman buah-buahan secara komersil dengan kempen penanaman buah-buahan asli tempatan ini, menjelang tahun 2023, pengeluaran tempatan bagi buah-buahan tropika adalah dijangkakan memenuhi 100% tahap sara diri yang berjumlah kira-kira 24,000 tan metrik, iaitu bernilai kira-kira $50 juta.
Hadirin-Hadirat Yang Saya Hormati Sekalian,
Saya berharap supaya peladang-peladang Kemajuan Pertanian Luar Bandar akan mengambil peluang yang baik ini dan akan mempraktikkan penanaman buah-buahan asli tempatan yang berpotensi di ladang masing-masing dengan penuh komited dan mengamalkan pengurusan ladang yang lebih baik dan bersistematik ke arah penghasilan buah-buahan tempatan yang lebih produktif, berkualiti dan selamat untuk dimakan.
Kempen ini juga akan dilaratkan kepada seluruh masyarakat dengan menggalakkan penanaman buah-buahan asli tempatan di sekeliling rumah mereka masing-masing supaya seluruh rakyat dan penduduk di Negara Brunei Darussalam ini sama-sama mengambil bahagian dalam inisiatif untuk memperkaya Negara ini dengan buah-buahan terutama jenis asli tempatan. Semoga kempen ini akan mendapat kejayaan dan apa jua yang kita usahakan pada hari ini adalah persediaan semata-mata untuk genarasi yang akan datang.
Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan penghargaan kepada semua yang terlibat di dalam menjayakan kempen dan juga majlis pada pagi ini.
Akhirnya, dengan mendahulukan kalimah BISMILLAH HIRRAHMAN NIRRAHIM DAN DENGAN SELAWAT SERTA SALAM KEPADA NABI MUHAMMAD SAW SERTA KELUARGA BAGINDA maka saya dengan sukacitanya melancarkan KEMPEN PENANAMAN BUAH-BUAHAN ASLI TEMPATAN BAGI LADANG-LADANG KEMAJUAN PERTANIAN LUAR BANDAR (KPLB) pada pagi ini
Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 


SIARAN AKHBAR

MAJLIS MENGATAM PADI
KE ARAH PENGELUARAN BERAS
SECARA MEKANISASI DAN BERTEKNOLOGI TINGGI

Rabu, 17 Rejab 1431 / 30 Jun 2010
Kawasan Kemajuan Pertanian Projek Penanaman Padi Batong
Kampong Batong, Mukim Pengkalan Batu
Negara Brunei Darussalam
 

Majlis Mengatam Padi Ke Arah Pengeluaran Beras Secara Mekanisasi Dan Berteknologi Tinggi telah di sempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Haji Awang Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Hj Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama pada hari Rabu, 17 Rejab 1431 bersamaan 30 Jun 2010, di Kawasan Kemajuan Pertanian Projek Penanaman Padi Batong, Kampong Batong, Mukim Pengakalan Batu, Daerah Brunei Muara. Turut hadir ialah Yang Mulia Dyg Hjh Suriyah binti Hj Umar, Setiausaha Tetap I Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama; Yang Mulia Dr Hj Mohd Amin Liew bin Abdullah, Setiausaha Tetap II Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama; Yang Mulia Pg Hjh Mariana binti Pengiran Dipa Negara Lela Diraja Pengiran Hj Abd Momin, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama; Yang Mulia Hajah Normah Suria Hayati binti Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri, Pengarah Pertanian dan Agrimakanan; Pengarah Penerangan, Ketua-ketua Jabatan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, pegawai-pegawai kanan dari Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, pegawai dan kakitangan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, peladang-peladang serta penuntut-penuntut dari Sekolah Vokasional Wasan dan Pusat Pembangunan Belia.

Di Majlis ini, Yang Berhormat Pehin telah berkesudian mengatam padi bagi menandakan bermulanya kerja-kerja mengatam padi di kawasan berkenaan. Kawasan Kemajuan Pertanian Projek Penanaman Padi Batong yang berkeluasan kira-kira 170 hektar ini telah diusahakan oleh Jabatan Pertanian dan Agrimakanan melalui Syarikat LNS dan mula bertanam pada 15 Mac 2010. Pengeluaran hasil adalah dianggarkan 2-3 metrik tan se hektar. Bagi menggalakkan belia-belia berminat dalam penanaman padi, pihak Jabatan Pertanian dan Agrimakanan juga sering menerima kunjungan dari penuntut-penuntut sekolah untuk melihat dengan lebih dekat lagi cara-cara bertanama padi di samping mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam penanaman padi.

Program Kerjasama Projek Penanaman Padi di antara Yulin Municipal Government, Guangxi, The People’s Republic of China dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama juga dilaksanakan di Kawasan Kemajuan Pertanian Projek Penanaman Padi Batong ini. Projek ini mengetengahkan kerja-kerja kajian varieti-varieti padi dengan menggunakan teknologi penanaman dari Republik Rakyat China bagi mengenalpasti kesesuaiannya untuk digunapakai di negara ini.

Penanaman padi di kawasan ini akan diteruskan lagi di musim penanaman yang berikutnya yang mana dijangkakan akan dilaksanakan pada bulan Ogos nanti bagi mencapai sasaran pengeluaran padi negara ke tahap 20% sara diri menjelang hujung tahun 2010.
 


PRESS RELEASE

 

FIRST ANNIVERSARY ON MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF INDUSTRY AND PRIMARY RESOURCES OF THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM
AND
THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
ON AGRICULTURAL COOPERATION


Tuesday, 9 Rejab 1431 / 22 June 2010
Dewan Simpur, Rimba Horticulture Bussiness Centre,
Department of Agriculture and Agrifood,
Negara Brunei Darussalam
 

The ceremony to celebrate the First Anniversary on the Memorandum Of Understanding between The Ministry of Industry and Primary Resources of the Government of His Majesty The Sultan And Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam and The Department of Agriculture of the Republic of the Philippines on Agricultural Cooperation was held on Tuesday, 9 Rejab 1431 / 22 June 2010 at Dewan Simpur, Rimba Horticulture Bussiness Centre, Department Of Agriculture And Agrifood, Negara Brunei Darussalam.
Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Haji Awang Yahya Bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, the Minister of Industry and Primary Resources and His Excellency Alexandes B. Yano, the Ambassador of the Republic of the Philippines were the Guests of Honour in this event. The event was also attended by Yang Mulia Dyg Hajah Suriyah binti Haji Umar and Yang Mulia Dr Hj Mohd Amin Liew bin Abdullah, Permanent Secretaries of the Ministry of Industry and Primary Resources, Yang Mulia Pengiran Hajah Mariana binti Pengiran Dipa Negara Laila Di Raja Pengiran Haji Abdul Momin, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Industry and Primary Resources, Yang Mulia Hajah Normah Suria Hayati binti Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri, Director of Agriculture and Agrifood, Heads of Departments of the Ministry of Industry and Primary Resources, officials from the Republic of the Philippines counterpart, officers and staff from the Department of Agriculture and Agrifood, and the local rice farmers.
The event started with the remarks by both Guests of Honour and followed by slide show presentation on the progress and development of the collaboration. The Guests of Honour also witnessed the handing over of the ‘Purified Laila Seeds’ and manual ‘Semakan Padi’ from the Philippines representative to the Director of Agriculture and Agrifood.
Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya then consented to officially launch the establishment of Rice Farmers Field School (RFFS), which is one of the extension strategies used in disseminating agricultural technology to the farmers, involving experiential learning and participatory approach methods. A presentation outlining the Rice Farmers Field School in Brunei Darussalam was subsequently presented by a Philippines’ representative.
Previously, the signing of the Memorandum of Understanding between Ministry of Industry and Primary Resources, Brunei Darussalam through Minister Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar and DA-Philippines through former Secretary Arthur C. Yap was held on 27 April, 2009 and followed by the signing of the Implementing Arrangement on 10 November, 2009 in Bandar Seri Begawan. The signing of the MoU was a follow-up initiative in conjunction with the state visit in January 2009 of His Majesty, Sultan Haji Hassanal Bolkiah to The Republic of The Philippines.
 


SIARAN AKHBAR

Majlis Penanaman Padi Menggunakan Teknologi Dari Republik Rakyat China

 

Majlis penanaman padi menggunakan teknologi dari Republik Rakyat China telah di sempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Haji Awang Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Hj Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama pada hari Rabu, 4 Mei, 2010, di Kawasan Penanaman Padi, Kampong Batong, Mukim Pengakalan Batu, Daerah Brunei Muara. Turut hadir ialah Dyg Hjh Suriyah binti Hj Umar, Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama; Pg Hjh Mariana binti Pengiran Dipa Negara Lela Diraja Pengiran Hj Abd Momin, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama; Pengarah Pertanian dan Agrimakanan; Ketua-ketua Jabatan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, pegawai-pegawai kanan dari Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama dan pegawai dari Kedutaan Republik Rakyat China di Negara Brunei Darussalam.

Majlis ini merupakan Program Kerjasama Projek Penanaman Padi diantara Yulin Municipal Government, Guangxi, The People’s Republic of China dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama. Seramai 6 orang pakar dan 10 orang kakitangan teknikal dalam bidang yang tertentu dari Yulin Municipal Government, Guangxi, The People’s Republic of China telah berada di Negara ini untuk melaksanakan kerja-kerja penyelidikan khusus pada tanaman padi yang di jangka berakhir pada pertengahan Oktober 2010. Sebanyak 9 varieti padi sedang dikaji bagi mengenalpasti kesesuaiannya untuk ditanam di Negara Brunei Darussalam. Disamping itu juga projek ini adalah bertujuan untuk mencapai ketahap saradiri dalam meningkatkan pengeluaran tempatan dengan menggunakan biji benih dari varieti tradisonal kepada varieti padi berhasil tinggi (High Yielding Variety - HYV) yang dijangkan menghasilkan diantara 7 – 10 metrik ton sehektar, dan seterusnya untuk menentukan teknologi penanaman dari Republik Rakyat China yang sesuai untuk digunapakai bagi meningkatkan penghasilan padi di Negara ini.
 


SIARAN AKHBAR

MAJLIS PERLETAKAN BATU ASAS SEMPENA PEMBUKAAN KAWASAN BARU PENANAMAN PADI KEARAH PENGELUARAN BERAS SECARA MEKANISASI DAN BERTEKNOLOGI TINGGI OLEH KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN  HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADIN WADDAULAH IBNI AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN, SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

Dalam merealisasikan hasrat Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama untuk mencapai sasaran pengeluaran padi negara ke tahap 20% sara diri menjelang tahun 2010, beberapa kawasan penanaman padi yang sesuai dimajukan di daerah Brunei dan Muara ini telahpun dikenalpasti. Di antaranya ialah Kawasan Kemajuan Pertanian Projek Penanaman Padi Batong dan Kawasan Kemajuan Pertanian Projek Penanaman Padi Panchur Murai.

Pada hari ini, 15 Mac 2010 telah berlangsung Majlis Perletakan Batu Asas Sempena Pembukaan Kawasan Baru Penanaman Padi Kearah Pengeluaran Beras Secara Mekanisasi dan Berteknologi Tinggi di Kawasan Kemajuan Pertanian Projek Penanaman Padi Batong berkenaan, yang mana telah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Di Majlis ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah berkenan untuk meletakkan batu asas bagi menandakan bermulanya kerja-kerja penanaman padi di kawasan berkenaan.

Kawasan Kemajuan Pertanian Projek Penanaman Padi Batong yang berkeluasan kira-kira 170 hektar ini akan diusahakan oleh Jabata Pertanian dan Agrimakanan dan akan dimajukan sepenuhnya dengan menggunakan mekanisasi dan pengunaan teknologi-teknologi tinggi yang terkini dalam penanaman padi. Pada peringkat penanaman awal nanti, kawasan ini akan ditanam dengan padi jenis Laila. Jenis-jenis padi yang berpengeluaran tinggi (high yielding variety) akan juga mula diperkenalkan dan ditanam di kawasan berkenaan di peringkat seterusnya.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya dijunjung berangkat ke Kawasan Kemajuan Pertanian Projek Penanaman Padi Panchur Murai. Projek ini adalah projek usahasama diantara Jabatan Pertanian dan Agrimakanan dengan Syarikat Landevel Sdn Bhd, sebuah syarikat dari Republik Korea di mana teknologi-teknologi pengusahaan padi yang digunakan di Republik Korea akan diperkenalkan ke negara ini. Projek ini diharapkan dapat menonjolkan kecanggihan teknologi penanaman padi dari Republik Korea yang boleh dijadikan contoh dan digunapakai oleh Pengusaha-pengusaha tempatan dan pihak Jabatan sendiri.

Kawasan Kemajuan Pertanian Projek Penanaman Padi Batong dan Kawasan Kemajuan Pertanian Projek Penanaman Padi Panchur Murai adalah dihasratkan untuk menjadi model pengeluaran padi secara mekanisasi dan berteknologi tinggi.

 


TITAH

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
SEMPENA MAJLIS PEMBUKAAN RASMI EKSPO PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN 2009, BERTEMPAT DI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN TUNGKU, GADONG
PADA  HARI KHAMIS 1 ZULHIJAH 1430/19 NOVEMBER 2009


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahir Rahmanir Rahim

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alameen, Wabihie Nasta’eenu ‘Alaa Umuriddunya Waddeen, Wassalatu Wassalamu ‘Alaa Asyarafil Mursaleen, Sayyidina Muhammadin, Wa’alaa Alihie Wasahbihie Ajma’een, Waba’du.

Beta ingin mengajak, supaya kita terus-menerus bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wataala yang telah mengurniakan nikmat-Nya berupa penghidupan yang selesa dan bahagia. Salah satu punca nikmat itu ialah bumi yang subur, yang sesuai untuk bercucuk tanam.

Di samping nikmat bumi subur, kita juga menikmati suasana dan keadaan yang aman, terlepas dari pelbagai musibah yang berat-berat, seperti bencana-bencana alam yang merosakkan bumi dan harta benda.

Sangat banyak bumi yang subur di dunia ini, tetapi banyak juga yang tidak dapat dimanfaatkan oleh warganya, kerana terhalang oleh pelbagai kejadian atau musibah. Lain lagi, setengahnya itu, ada yang memang tidak memiliki tanah dan iklim yang sesuai untuk pengeluaran makanan.

Di negara kita alhamdulillah, bumi dan iklim serta keadaan, adalah cukup-cukup memberangsangkan untuk mencari penghidupan dengan cara mengusahakan tanah.

Pekerjaan bertani dan bercucuk tanam bukanlah satu kerja lekeh, tetapi amat dipuji dan digalakkan oleh agama, kerana manfaatnya bukan untuk individu tertentu saja, malahan bagi sekalian makhluk Allah Taala, sebagaimana ada hadis yang bermaksud: “Bahawa seorang Muslim yang bertanam itu, kemudian hasil tanamannya dimakan oleh manusia, binatang dan burung, semuanya itu akan jadi sedekah baginya sehingga hari kiamat.”

Tidakkah ini petunjuk yang jelas betapa bercucuk tanam itu suatu pekerjaan yang mulia?

Jika dilakukan dengan bersungguh-sungguh, ia bukan saja mampu untuk menjamin pemakanan rakyat, malahan juga boleh membantu mengatasi pelbagai kesulitan, termasuk mengurangkan pengangguran.

Krisis global yang berkaitan dengan perubahan iklim, yang diburukkan lagi dengan berkurangnya kawasan-kawasan yang boleh dijadikan kawasan pertanian, memberikan kita kepercayaan bahawa bidang pertanian, khasnya di akhir-akhir ini, adalah suatu bidang yang amat penting, merupakan salah satu tunggak utama dalam perekonomian negara.

Oleh itu memandangkan usaha-usaha penyediaan bahan makanan adalah melibatkan secara langsung bidang pertanian, maka beta terpanggil untuk menjadikan Jabatan Pertanian sekarang ini menjadi Jabatan Pertanian dan Agrimakanan.

Pembangunan sektor pertanian dan agrimakanan ini, memerlukan peralihan dan pertanian jenis tradisi kepada pertanian berteknologi tinggi; dari pertanian jenis kecil-kecilan kepada pertanian berunsurkan komersil berskala besar; dan dari jenis pertanian sambilan kepada jenis pertanian sepenuh masa.

Ini memerlukan pendekatan baru, terutama dalam hal-ehwal pengurusan, tenaga manusia, kemudahan kewangan dan pemasaran.

Bidang pertanian di merata dunia sudah mengalami perubahan yang deras. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menyediakan prasarana yang sesuai bagi menghadapi segala kemungkinan. Maka atas asas inilah, kerajaan beta, melalui Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama akan terus menyediakan bantuan, bimbingan dan prasarana bagi membolehkan pertanian di negara ini berdaya maju.

Para petani, peladang, penternak dan nelayan serta pengusaha pertanian, digalakkan untuk menyertai usaha-usaha penghijauan bumi ini, kerana tanpa penglibatan mereka, usaha-usaha kerajaan akan kurang berjaya.

Sebagai pengiktirafan terhadap usaha-usaha dan sumbangan para petani, peladang, penternak dan nelayan serta pengusaha pertanian di negara ini, beta dengan sukacita mengisytiharkan, bahawa pada setiap 1 haribulan November sebagai Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan bagi Negara Brunei Darussalam. Semoga dengan pengiktirafan ini, para petani, peladang, penternak dan nelayan serta pengusaha pertanian akan meneruskan usaha murni mereka untuk membantu kerajaan dan juga membantu diri mereka sendiri.

Dengan amat sukacita dan bersyukur serta iringan lafaz Bismillahir Rahmanir Rahim, Allahumma Salli ‘Alaa Sayyidina Muhammad, Wa’alaa Aali Sayyidina Muhammad, beta rasmikan Ekspo Pertanian dan Agrimakanan 2009 dan juga melancarkan pembukaan Taman Agroteknologi Brunei.

Sekian, Wabillahit Taufiq Walhidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 


SIARAN AKHBAR

MAJLIS KESYUKURAN MESYUARAT MENTERI-MENTERI PERTANIAN DAN PERHUTANAN ASEAN KALI KE 31 DAN MAJLIS PENUTUP EKSPO PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN


Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber- Sumber Utama telah mengadakan Majlis Kesyukuran bagi Mesyuarat Menteri-Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN kali ke 31 dan Majlis Penutup Ekspo Pertanian dan Agrimakanan 2009 bertempat di Kawasan Kemajuan Pertanian Tungku, Gadong. Negara Brunei Darussalam, pada Hari Selasa, 14 Zulhijjah bersamaan dengan 01 Disember 2009. Majlis ini merupakan penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kedua-dua acara yang telah berlangsung.

Tetamu Kehormat di Majlis tersebut ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Awang Yahya Bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian Dan Sumber-Sumber Utama, Negara Brunei Darussalam. Majlis juga turut dihadiri oleh Yang Mulia Dato Hamdillah bin Haji Abd Wahab, Timbalan Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Mulia Dato Paduka Haji Mohd Hamid bin Haji Mohd Jaafar, Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama; Yang Mulia Pengiran Hajah Mariana binti Pengiran Dipa Negara Laila DiRaja Pengiran Haji Abdul Momin Timbalan Setiausaha Tetap; Pengarah-Pengarah dan Ketua-Ketua Bahagian dan Jabatan di bawah Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama. Juga hadir ialah pengusaha-pengusaha pertanian dan agrimakanan yang turut setia di dalam ekspo dan ahli¬-ahli jawatankuasa yang terlibat menganjurkan Mesyuarat Pertanian dan Perhutanan ASEAN kali ke 31 dan Ekspo Pertanian dan Agrimakanan 2009.

Acara kemuncak majlis ialah penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang pertandingan dan acara-acara yang dipertandingkan sepanjang ekspo yang dianjurkan bermula dari 19 hingga 30 November 2009, antaranya ialah Pertandingan Bunga Orkid dan Bonsai dan Pertandingan Buah-Buahan Tempatan. Penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang acara-acara aktiviti harian seperti pertandingan melukis, mewarna, fotografi, kuiz dan lain-lain juga disempurnakan di majlis tersebut.

Sepanjang ekspo diadakan selama 12 hari, jumlah pengunjung yang dicatatkan ialah seramai 38,119 orang. Pengunjuang adalah terdiri daripada kanak-kanak, orang dewasa dan warga emas yang datang dari seluruh negara. Jumlah yang dicatatkan adalah melebihi jangkaan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama selaku pihak penganjur. Jumlah tersebut adalah merupakan yang tertinggi berbanding dengan jumlah pengunjung di ekspo-ekspo pernah dianjurkan oleh Jabatan Pertanian dan Agrimakanan sebelum ini.

Jabatan Pertanian dan Agrimakanan juga telah mengungkayahkan beberapa kaji selidik yang disasarkan kepada pengunjung selaku pengguna dan pengusaha-pengusaha yang turut serta dalam gerai pameran dan jualan ekspo.
 


SIARAN AKHBAR

MAJLIS PERASMIAN EKSPO PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN 2009
(19 - 30 November 2009)

 

KAMPONG TUNGKU, BRUNEI-MUARA - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenaan berangkat merasmikan Ekspo Pertanian dan Agrimakanan 2009 pada 19 November 2009.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia bersama ahli-ahli kerabat Diraja di acara perasmian Ekspo Pertanian dan Agri Makanan 2009 di Kawasan Kemajuan Pertanian Tungku dijunjung oleh Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Berhormat Pehin Orangb Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar; Timbalan Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Hamdillah bin Haji Abd Wahab; Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Mulia Dato Paduka Haji Mohd Hamid bin Haji Mohd Jaafar;Timbalan  Setiausaha Tetap, Yang Mulia Pengiran Hajah Mariana binti Pengiran Dipa Negara Laila DiRaja Pengiran Haji Abdul Momin, Pengarah Pertanian, Yang Mulia Hajah Normah Suria Hayati binti Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (dr.) Haji Awang Mohd Jamil Al-Sufri, Pengarah-Pengarah Jabatan, Pegawai-Pegawai Kanan serta pegawai dan kakitangan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama.

Sejurus keberangkatan tiba di majlis tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenaan mendengar sembah alu-aluan oleh Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, selaku Pengerusi Majlis.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya dijunjung bagi mengurniakan titah dan seterusnya merasmikan Ekspo Pertanian dan Agrimakanan 2009 dan melancarkan pembukaan Taman Agroteknologi Brunei yang meliputi kawasan seluas 500ha di Tungku. Selepas menyempurnakan perasmian Ekspo berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenaan menyampaikan anugerah-anugerah 'Pengusaha Berjaya', 'Pengusaha Berdaya Maju' dan 'Peladang Inovatif' kepada pemenangan-pemenangan anugerah berkenaan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya berkenan menerima pesembah daripada Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama.

Selepas bacaan doa selamat, atucara kemudiannya diteruskan lagi dengan menjunjung Kebawah Duli Yang Mulia untuk beredar menyaksikan pameran-pameran yang dimulakan dengan menyaksikan pameran Jabatan Pertanian, yang mempamerkan 4 teras utama (flagships) sebagai fokus utama yang diberi penekanan dalam Pelan Strategik Jabatan Pertanian iaitu Padi, Pembangunan Jenama Halal, Industri Ternakan dan Industri Agrimakanan. Juga turut dilawati Baginda, kaunter yang dikenali sebagai 'Klinik Pertanian dan Agrimakanan' untuk memberi peluang kepada orang ramai mengemukakan sebarang pertanyaan mengenai masalah yang berkaitan dengan industri pertanian seperti penyakit tanaman dan ternakan. Baginda juga berkenan melawat pameran dan jualan hasil pertanian dan agrimakanan yang disertai oleh pengusaha-pengusaha tempatan dan antarabangsa. Sebanyak 195 petak pameran dan jualan telah disediakan untuk penyertaan syarikat-syarikat tempatan dan luar negara.

Selepas melawat semua petak pameran dan jualan, Baginda berkenan menikmati di ruang santap yang disediakan di bangunan pejabat Kawasan Kemajuan Pertanian Tungku, Gadong.

Kawasan Kemajuan Pertanian Tungku ini telah diserahkan kembali kepada pihak Kerajaan pada 30hb Jun 2009. Kawasan ini adalah dulunya diusahakan oleh Mitsubishi Corporation dan dikenali sebagai McFarm. Semenjak itu, kawasan ini telah diusahakan oleh Jabatan Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama. Kawasan Kemajuan Pertanian Tungku ini akan dibangunkan serentak bersama Taman Agroteknologi Brunei serta pembangunan Jenama Brunei Halal.

Jabatan Pertanian berhasrat untuk menunjukkan beberapa model penanaman sayur-sayuran dan buah-buahan yang dapat dijadikan landskap. Disamping itu, tanaman sayur-sayuran dapat ditanam di halaman rumah bagi menampung keperluan harian keluarga. Sayur-sayuran jenis daun dapat ditanam dan dipetik hasilnya dan memberikan pulangan pelaburan yang menguntungkan dalam masa yang singkat iaitu dalam tempoh 4 hingga 6 minggu.

Selain daripada tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan, pameran haiwan dan burung-burung hidup serta taman binatang kesayangan juga turut dilawati Baginda secara sepintas lalu dengan menaiki kenderaan khas berkenaan.

Dalam Ekspo tersebut, sebanyak 3 kategori anugerah pengiktirafan telah pun dihakimkan pada tahun ini di kalangan pengusaha-pengusaha yang bergiat aktif dalam industri pertanian dan agrimakanan. Hakim-hakim yang dilantik adalah terdiri daripada pakar-pakar dalam bidang tanaman, ternakan dan keusahawanan dari luar negara dan tempatan.

Syarikat-syarikat yang dipilih dalam kategori pengusaha berjaya adalah terdiri daripada pengusaha-pengusaha komersial dalam industri pertanian dan agrimakanan yang melibatkan pelaburan yang tinggi dan tidak mengharapkan semata-mata kepada bantuan kerajaan. Hasil kegiatan ladang syarikat menyumbang secara ketara kepada keperluan negara, beroperasi secara berterusan tidak kurang dari 10 tahun dengan keluasan ladang tidak kurang dari 4 hektar, menpunyai rangkaian pemasaran yang tersendiri, meluas dan berkesan serta memiliki sijil pengiktirafan seperti HACCP/GAP/LOGO halal dan sebagainya.

Manakala bagi kategori pengusaha berdaya maju pula dibukakan kepada pengusaha-pengusaha syairkat kecil dan sederhana yang menjalankan kegiatan ladang pertanian di Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) yang beroperasi tidak kurang dari 5 tahun dengan keluasan tidak kurang dari  2 hektar. Mereka mestilah mempunyai hasil pengeluaran yang tinggi, berterusan, pengurusan ladang yang bersistematik serta mantap dan pemasaran yang baik.

Sementara bagi kategori petani innovatif adalah dari kalangan petani dan peladang yang berusaha secara kecil-kecilan di tapak tanah geran, tanah tumpang sementara atau kawasan kemajuan pertanian (KKP) dan telah beroperasi selama tidak kurang dari 5 tahun dengan keluasan sekurang-kurang 1 hektar. Ladang  yang diusahakan secara bersistematik dan mempunyai pengeluaran yang memuaskan.

 


MAJLIS MENUAI PADI LAILA DAN MAJLIS RAMAH MESRA 2009 BERSAMA YANG BERHORMAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA DI PROJEK PADI KKP KG SENUKOH, TEMBURONG

 

Senukoh, Isnin 12hb Oktober 2009 bersamaan 23 Syawal 1430, Daerah Temburong telah menghasilkan sejumlah 405.89 mt pada musim utama 2008/2009 daripada 278.8 ha dengan keramaian pengusaha berjumlah 288 orang daripada 5 kawasan padi iaitu Perdayan, Lekiun, Negalang Unat, Senukoh dan Selapon.

Daerah Temburong secara keseluruhan akan menyumbang 7.61 peratus sara diri negara pada tahun 2010 dan 22.07 peratus seterusnya pada tahun 2015 bagi memastikan keselamatan makanan negara.

Majlis Menuai Padi Laila bagi daerah ini diadakan dikawasan Projek Padi Kawasan Kemajuan Pertanian Senukoh seluas 24.8 ha yang diusahakan oleh 25 orang peladang.

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama telah mengetuai acara menuai padi di ladang padi yang diusahakan oleh Awang Haji Tudin bin Haji Ongsang.

Majlis ini adalah kesinambungan Majlis Menuai Padi Laila yang disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang DiPertuan Negara Brunei Darussalam pada 3 Ogos tahun ini dikawasan Penanaman Padi Wasan yang merupakan titik sejarah  bermulanya perlaksanaan aktiviti-aktiviti menuai padi mengikut program-program pihak Jangka Pendek dan Sederhana.

Daerah Temburong tidak menghadapi masalah banjir pada musim utama yang lalu dan ini menjadikan penghasilan padi adalah baik. Ini adalah wujudnya sistem saliran yang effisen di daerah ini. Pelan Tindakan lain akan melibatkan peningkatan infrastruktur ladang seperti meningkatkan sistem pengairan, saliran, jalan ladang, kilang memproses padi dan lain-lainnya.

Dalam hal ini, kawasan Perdayan 700 ha, Selapon 200 ha dan Senukoh 80 ha merupakan kawasan yang dikhususkan untuk projek padi yang dikenal pasti untuk meningkatkan penghasilan demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan di Daerah ini.

 


SIARAN AKHBAR

MAJLIS PELANCARAN PELAN STRATEGIK JABATAN PERTANIAN JANGKA SEDERHANA 2008-2013

 

Majlis Pelancaran Pelan Strategik Jabatan Pertanian jangkamasa sederhana 2008-2013 telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama pada 21 Zulkaedah 1430 bersamaan 10 Oktober 2009. Turut hadir dalam Majlis berkenaan ialah Yang Mulia Dato Paduka Haji Mohd Hamid bin Haji Mohd Jaafar, Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Pengarah-Pengarah, Penghulu-Penghulu, Ketua-Ketua Kampong, Pegawai-Pegawai Kanan, Para Pengusaha dan Para Peladang.
Pelan Strategi Jabatan Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama ini telah dibentuk melalui beberapa sessi bengkel melibatkan hampir semua pegawai dan kakitangan di Jabatan Pertanian dan sebahagian daripada 'stakeholders' Pertanian. Ianya mengambarkan perancangan-perancangan yang telah disediakan oleh pihak Jabatan Pertanian bagi merealisasikan agenda 'Sekuriti Makanan' dan juga 'Mempelbagaikan Ekonomi Negara' supaya tidak bergantung sepenuhnya kepada minyak dan gas. Pelan ini menjelaskan kepada 'stakeholders-stakeholders' Jabatan Pertanian dan memudahkan pihak yang berkenaan mensejajarkan program masing-masing dengan Jabatan ini dan juga membolehkan pihak swasta mellihat peluang-peluang yang dapat diterokai.
Pelan Strategik ini mensasarkan pengeluaran $612 juta pada tahun 2013 dan $2.7 billion pada tahun 2023. Penekanan akan diberikan kepada 4 projek flagship iaitu Pembangunan Industri Padi, Pembangunan Jenama Brunei Halal, Industri Ternakan dan Industri Agrimakanan. Juga dibangunkan serentak ialah kemajuan komoditi-komoditi lain seperti industri sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan dan tanaman hiasan, Ubat-ubatan tradisional, Bioteknologi Pertanian serta pelbagai ternakan. Pelan Strategik ini juga menggariskan skop-skop kegiatan pembangunan pertanian dan agrimakanan yang menjurus kepada produktiviti yang tinggi, mempunyai nilai tambah, menghasilkan produk yang berkualiti dan selamat, pengeluaran berskala besar, berorientasikan eksport dan mampu bersaing di pasaran domestik dan global.
Pelan Strategik ini akan dijerayawarakan kepada stakeholders-stakeholders seperti kementerian/jabatan yang selalu berurusan dengan Jabatan Pertanian, Pengusaha-pengusaha, Peladang-peladang, Pengimport-pengimport, pengedar hasil pertanian, dan lain-lain pihak yang berkenaan. Tujuan jerayawara, berkenaan ialah untuk memberi kefahaman dan juga mendapatkan 'feedback' yangmana akan boleh membantu pihak Jabatan Pertanian menjalankan apa yang telah dirancangkan dengan licin dan sempurna.
Pelan Strategik ini jika berjaya dilaksanakan akan dapat merubah landskap Sektor Pertanian dan Agrimakanan di Negara Brunei Darussalam ke arah menjamin 'Sekuriti Makanan' dan merealisasikan agenda 'Kepelbagaian Ekonomi' negara.
 


PRESS RELEASE

THE LAUNCHING OF HYBRID RICE DEVELOPMENT PROGRAM
IN BRUNEI DARUSSALAM

 

Thursday, 17th September, 2009, Bandar Seri Begawan - Following His Majesty's titah on food security, several ventures in producing high-yielding rice varieties have been launched to achieve self-sufficiency in rice production; the most promising being the introduction of "Laila" rice, formerly known as "BDR1". Efforts continue to be made to search for different varieties of rice which is equivalent to or outweigh "Laila" in terms of quality traits. Hybrid rice is an option which shows great promise in securing the nation's goal of self-sufficiency in rice production.

The exploration on hybrid rice production in Brunei is being conducted by the Department of Agriculture in collaboration with SunLand Agri-Tech, a Singapore-based company which specializes in tropical hybrid rice development. The company has been involved in successful hybrid rice programs in other South East Asian countries such as Malaysia, Indonesia and the Philippines.

The Launching of Hybrid Rice Development Program in Brunei Darussalam was held at the paddy field trials in Brunei Agricultural Research Centre, Kilanas.

The guest of honour for the event was The Honourable Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Minister of Industry and Primary Resources, where he began the ceremony with the process of pollination, which is the most important step towards hybrid rice production. Also in attendance were Permanent Secretary Dato Haji Mohd Hamid bin Haji Mohd Jaafar, Deputy Permanent Secretary Pengiran Hajah Mariana bte PDNLDR Pengiran Haji Abdul Momin of the Ministry of Industry and Primary Resources as well as the Director of Department of Agriculture, Dayang Hajah Normah Suria Hayati binti PJDSMDSU (Dr) Haji Mohd Jamil Al-Sufri.

Hybrid rice is the first generation (F1) from two distantly related parental varieties, of which one is unable to self-pollinate. The production of hybrid seeds requires manual cross-pollination between the parental varieties during the breeding and seed production processes.

The F1 exploits the hybrid vigor phenomenon, also known as heterosis, giving the F1 qualities more superior than its parents, often in the terms of yield. Hybrid rice is generally capable of producing 15-30% more over inbred (6-19 mth/ha compared to 5 mth/ha according to SunLand's past experience in other countries).

The advantages of hybrids include low seedling rate (no more than 25kg per hectare compared to conventional planting 50kg/ha), strong morphological and physiological  aspects. However, hybrid vigor can only be fully exploited for one cropping season, using the second generation for subsequent cropping will result in non-uniform growth and deteriorated yield. Hybrid rice farmers will have to be re-supplied with F1 hybrid seeds every season.


KENYATAAN AKHBAR

MAJLIS MENUAI PADI LAILA 2009
BAGI DAERAH TUTONG, KAWASAN LADANG PADI PAYA LUBOK GUSI, KAMPONG BAKIAU

 

Selesa, 15 September 2009 - Majlis Menuai Padi Laila bagi Daerah Tutong 2009 telah diadakan di Kawasan Ladang Padi Paya Lubok Gusi, Kampong Bakiau, Daerah Tutong.

Tetamu Kehormat di Majlis tersebut ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Negara Brunei Darussalam.

Ini adalah merupakan kesinambungan kepada Majlis Menuai Padi Laila yang telah diadakan di Kawasan Penanaman Padi Wasan yang mana telah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada Hari Isnin 03hb Ogos 2009 baru-baru ini yang mana ianya adalah merupakan titik sejarah bermulanya perlaksanaan aktiviti-aktiviti menuai padi mengikut program-program Pelan Jangka Pendek dan Sederhana.

Pada masa ini, keluasan kawasan pada yang terdapat di Daerah Tutong adalah kira-kira 322.49 hektar. Pada tahun 2009, pengeluaran padi daripada musim utama bagi Daerah Tutong berjumlah 178.62 metrik tan. Pengeluaran padi daerah ini adalah di tahap rendah disebabkan oleh bencana banjir.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kawasan baru yang berpotensi telah dikenalpasti di Daerah ini iaitu di Kawasan Supon Kechil berjumlah 955 hektar. Pelan tindakan akan melibatkan peningkatan infrastruktur ladang seperti membina dan meningkatkan sistem pengairan dan saliran, jalan ladang, kilang memproses beras dan sebagainya.

Daerah Tutong secara keseluruhan akan menyumbang 2.2% saradiri negara pada 2010 dan 12.45% seterusnya pada tahun 2015 bagi memastikan keselamatan makanan negara.

 


KENYATAAN AKHBAR

MAJLIS MENUAI PADI LAILA 2009
BAGI DAERAH BELAIT, KAWASAN LADANG PADI PERUSAHAAN WARISAN JAYA' LABI

 

Pada Selasa, 08 September 2009 - Majlis Menuai Padi Laila bagi Daerah Belait telah diadakan di kawasan Ladang Padi Perusahaan Warisan Jaya, Mukim Labi, Daerah Belait.

Tetamu Kehormat di Majlis Menuai tersebut ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama.

Ini adalah merupakan kesinambungan kepada Majlis Menuai Padi yang telah diadakan di Kawasan Penanaman Padi Kampong Wasan yang mana telah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam padai Hari Isnin 3hb Ogos 2009 baru-baru ini, yang mana ianya adalah merupakan titik sejarah bermulanya perlaksanaan aktiviti-aktiviti menuai padi mengikut program-program Pelan Jangka Pendek dan Sederhana.

Pada tahun 2009 pengeluaran padi pada musim utama bagi Daerah Belait telah dapat mengeluarkan padi berjumlah 333 metrik ton yang mana sebahagian besarnya telah dihasilkan di Mukim Labi dengan pengeluaran padi berjumlah 289 metrik ton dan penyumbang kira-kira 46% dari Mukim Labi. Pengeluaran padi bagi musim kedua bagi tahun 2009 sedang dalam menuai.

Pada masa ini, keluasan kawasan padi yang terdapat di Daerah Belait adalah kira-kira 450 hektar. Untuk mencapai hasrat Negara sasaran peningkatan keluaran beras tempatan, kawasan baru yang berpotensi telah dikenal pasti bagi keluaran padi tempatan di Daerah, iaitu di kawasan Buau 955 hektar, Kandol 600 hektar, Labi Baru 260 hektar dan kawasan tambahan di Lot Sengkuang 700 hektar. Pelan tindakan akan melibatkan peningkatan infrastruktur ladang seperti membina dan meningkatkan sistem pengaliran dan saliran, jalan ladang, kilang proses beras dan sebagainya.

Dalam perlaksanaa Program Peningkatan Keluaran Beras Tempatan di Negara ini, sasaran peningkatan keluaran beras yang menyumbang daripada Daerah Belait adalah 8.19% daripada 20% sara diri Negara pada 2010 dan seterusnya pada tahun 2015 ke tahap 30% daripada 60% sara diri Negara. Bagi memastikan keselamatan makanan negara.

Cadangan strategi pembangunan ini mengambilkira kehendak sosio-ekonomi pengusaha-pengusaha yang sedia ada di samping menangani isu sekuriti makanan negara. Kawasan-kawasan baru yang dikendalikan akan diusahakan sepenuhnya secara komersial dan ini akan memberikan jangkaan hasil yang lebih tinggi dengan keupayaan menjamin sekuriti makanan Negara.

 


PLANT QUARANTINE ENFORCEMENT
IN AGRICULTURE

 

Brunei Darussalam has produced 87% of its tropical vegetables and 30% of its tropical fruits requirement in 2008 and is still importing the remaining requirement. Beside importing fruits and vegetables for consumption, Brunei Darussalam is also currently importing planting materials and other inputs for agriculture use. During the process of importation, there is a possibility of entry of diseases, pests, weeds and other life-threatening microorganisms which may cause adverse effect on agriculture production. Thus, this will give a negative impact to the country’s food security and economy.

It is estimated from the world statistics that pests and diseases of all kinds as well as weeds may reduce agricultural production by more than 30 percent annually. The significant contribution to this loss may also be caused by the introduction of pests and diseases through importation. The movement of people from one part of the world to another, the expansion of trade and modern methods of transport also expose the country to greater risks to more pests and diseases that may be brought into the country.

In order to safeguard the agriculture sector from such threats, quarantine measures during the importation process and people movement from other country are essential. In this context, the country is also moving ahead through the efforts made by the Department of Agriculture with strict and well-defined quarantine policies and measures in compliance with International Plant Protection Convention (IPPC).

Under the CHAPTER 43, AGRICULTURE PESTS AND NOXIOUS PLANTS ACT Section 24(1) (f) Revised Edition 1984, Laws of Brunei, the Department of Agriculture through the Plant Quarantine Unit is responsible to carry out the enforcement regulations for the prevention of the introduction of dangerous pests and diseases which are harmful to the agriculture sector by prohibition, restriction or regulating the movement of plant products and materials such as living plants, seeds, bulbs, rhizomes, fresh fruits and vegetables, organic fertilizer and other beneficial living microorganisms.

Plant Quarantine Unit has enforcement sections at eight official entry check points (International Airport, Muara Port, Ferry Terminal Serasa, Kuala Lurah and Putat in Brunei Muara district, Sungai Tujoh in Belait district and Labu and Puni in Temburong district) in the country. Besides, quarantine enforcement is also strengthened with the involvement of other units which includes Crop Protection, Soil Science and Plant Nutrient, Vegetable Development, Fruit Development , Agrochemical Analysis Laboratory and CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) in the department for their technical comments and suggestions during the importation process.

In order to prevent introduction of pests and diseases, all the planting materials including seeds as well as organic fertilizers and beneficial microorganisms- based products imported into the country are subject to following regulations:

1. PROHIBITION of importation of pests and diseases, harmful microorganisms declared dangerous to agriculture and human health;
2. PROHIBITION of importation of all host plants to the dangerous pests and diseases;
3. PROHIBITION of importation of specific plant and/or plant materials of which plant pests and diseases are known to be endemic in the country of origin and of economic importance to Brunei;
4. TREATMENTS of plants and plant materials must be carried out in the country of origin prior to importation;
5. All plants and plant materials will be subjected to INSPECTION on arrival; and
6. All plants and plant materials SUSPECTED or FOUND to be infested with pests or diseases will be treated or destroyed.

Accordingly, the Department of Agriculture has setup the following Standard Operating Procedures (SOP) for importation which are required to be completed by the importers:

1. Register as commercial Importers: The importer has to register with the Department of Agriculture through online via http//biz.bruneimipr.gov.bn/emipr:
i) As commercial importer
ii) Applying for Import Permit;

2. Import Permits: The public who wish to import or bring into the country all plant, plant product, planting material or any part thereof and organic fertilizer and other plant living organisms are advised to apply for Import Permit through online as specified above. The department will issue an approved import permit indicating type and quantity of imported commodities above into the country with terms and conditions within 3 working days. However, the department has the right to confiscate or destroy or return the consignment to the sender/exporter if the imported material has no valid import permit and the importer may be prosecuted under the provisions of the enactment; and

3. Phytosanitary Certificates: The importer has to submit valid phytosanitary certificate for the imported plant, plant product, planting material or any part thereof and organic fertilizer and other plant living organisms at post of entry obtained from the legal issuing authority of the country of export and should specify the state of plants health and treatments given as requested. This certificate is only considered valid for 14 days from the date of issue.

The Department of Agriculture also issues phytosanitary certificates for export of plant, plant product, planting material or any part thereof and organic fertilizer and other plant living organisms upon request by importing country. However, exporters are required to obtain import permits (if necessary) from the importing country.

Enforcement for Importation of Vegetables and Fruits:

To date, the tropical and temperate vegetables and fruits are imported from many countries, namely, Malaysia, Indonesia, Australia, Thailand, China, and other countries. In 2008, 6848.2 mt of vegetables and 14,359.0 mt of fruits were imported.

All such products/commodities to be imported are subject to quarantine enforcement before permission for entry and sale so that only quality products which are free from pests and diseases are imported. Upon submission of required information and documents as specified such as phytosanitary certificate, vegetables and fruits with valid identification tags issued by FAMA of Malaysia will be allowed for importation from Malaysia (Sabah and Sarawak). For products/commodities from other countries, the importers should produce phytosanitary certificate from exporting country and import permit from this country. The enforcement and inspection tasks are conducted jointly by the Department of Agriculture as well as the Department of Royal Customs and Excise at the entry check points. The list of prohibited imported commodities are in Table 1.

For further information and details, public who wish or intend to import such products/commodities, it is suggested to contact the Plant Quarantine Unit, Department of Agriculture, Ministry of Industries and Primary Resources, Old Airport Road, Berakas (Phone: 2393801) or surf the website http://www.bruneimipr.gov.bn.
 

Table 1 : List of Prohibited Imported Commodities

COMMODITIES REASONS FOR RESTRICTION
Soils Soil Borne Disease, Pests and Nematodes
Breadfruit "Pingalap" Disease
Citrus spp. "Citrus greening" Disease
Paddy Seeds (Restricted Only) Seedborne Disease

 


SIARAN AKHBAR

 

MAJLIS MENUAI PADI LAILA 2009

Hari Isnin, 12 Syabaan 1430 bersamaan 3 Ogos 2009

 

PENGKALAN BATU, BRUNEI-MUARA - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada hari ini berkenan berangkat merasmikan ”MAJLIS MENUAI PADI LAILA 2009” di Kawasan Kemajuan Pertanian, Projek Penanaman Padi Wasan.
Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia (KDYMM) bersama ahli-ahli kerabat di raja di di Kawasan Kemajuan Pertanian, Projek Penanaman Padi Wasan dijunjung oleh Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar; Timbalan Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Hamdillah bin Haji Abd Wahab; Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Yang Mulia Dato Paduka Haji Mohd Hamid bin Haji Mohd Jaafar; Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap; Pemangku Pengarah Pertanian, Yang Mulia Hajah Normah Suria Hayati binti Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri, Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai-Pegawai Kanan serta pegawai dan kakitangan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama.
Sejurus keberangkatan tiba di ladang padi di Wasan, KDYMM dijunjung untuk merasmikan “MAJLIS MENUAI PADI LAILA 2009”. Majlis ini adalah merupakan upacara susulan daripada Majlis Penanaman Padi Ke Arah Mencapai Sara Diri Pengeluaran Beras Di Negara Brunei Darussalam dan pengisytiharkan nama baru bagi salah varieti beras tempatan yang dihasilkan di negara ini iaitu “Beras Laila”, pada 27hb April 2009 di tempat yang sama. Jenis varieti beras tempatan tersebut sebelum ini dikenali sebagai Brunei Darussalam Rice (BDR1).
Perasmian Majlis tersebut menandakan aktiviti penuaian padi telah dimulakan di kawasan penanaman padi Kampong Wasan, Daerah Brunei/Muara dan akan diikuti oleh aktiviti penuaian di Daerah-Daerah yang lain.
Selepas bacaan doa selamat, KDYMM dijunjung berangkat untuk menuai padi secara tradisional.
Sejurus selesai menyertai acara penuaian berkenaan, KDYMM kemudiannya dijunjung berangkat untuk menyaksikan pameran makanan daripada Beras Laila; pameran Sekolah Vokasional Wasan; pameran PhilRice daripada Republik Filipina; dan seterusnya menyaksikan proses menggirik, mengeringkan dan mengisar padi menggunakan mesin-mesin “thresher”, “flatbed dryer” dan “portable rice mill”.
KDYMM kemudiannya dijunjung untuk menuai padi menggunakan mesin “combine harvester”.
Aturcara hari ini diteruskan dengan keberangkatan KDYMM ke berangkat ke Menara Utama untuk menyaksikan peladang-peladang KOSEKA menuai padi.
Aturcara lawatan KDYMM berakhir dengan menyaksikan persembahan kebudayaan sambil menikmati santap tengahari bersama-sama dengan jemputan-jemputan yang lain.
Sebelum persembahan kebudayaan bermula, KDYMM berkenan menerima pesembah daripada Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama.
Kementerian Perindustrian dan Sumber Sumber Utama telah mengkaji semula program peningkatan pengeluaran beras Negara. Kementerian ini melalui Jabatan Pertanian, telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pengeluaran daripada 3.12% saradiri (982.9 metrik tan setahun) pada tahun 2007 kepada 20% saradiri iaitu kira-kira 6,000 metrik tan setahun menjelang tahun 2010 melalui perlaksanaan Pelan Jangka Pendek Jabatan berkenaan. Perlaksanaan Pelan Jangka Sederhana Jabatan berkenaan juga seterusnya adalah dihasrat untuk mencapai pengeluaran ke tahap 60% saradiri (kira-kira 18,000 metrik tan setahun) menjelang tahun 2015.
Perlaksanaan Pelan Jangka Pendek yang juga dipanggil Pelan A, akan bermula pada awal tahun 2009 hingga tahun 2010. Pelan Jangka Pendek ini akan merangkumi 4 pendekatan iaitu:
1.    Penambahan kawasan-kawasan yang sedia ada dan pembukaan kawasan-kawasan baru yang dikenalpasti sesuai untuk penanaman padi;
2.    Peningkatan infrastruktur ladang yang sedia ada seperti pembinaan jalan utama, pembinaan saliran dan sistem pengairan yang effisien serta meratakan kawasan;
3.    Penukaran biji benih dari varieti tradisional kepada varieti padi berhasil tinggi (High Yielding Variety - HYV) dan boleh ditanam dua kali setahun; dan
4.    Memberikan kursus yang berkaitan kepada kakitangan Jabatan Pertanian berkenaan dan pengusaha-pengusaha yang terlibat.


Perancangan Pelan Jangka Sederhana pula akan dilaksanakan menjelang tahun 2011 hingga 2015. Pelan Jangka Sederhana ini akan berkisar kepada 3 pendekatan utama iaitu:
1.    Peningkatkan tahap infrastruktur di ladang padi Lot Sengkuang dan Labi di Daerah Belait serta Lekiun/Perdayan dan Senukoh di Daerah Temburong; dan
2.    Penanaman padi “HYV” dua kali setahun di kesemua ladang.
3.    Meneruskan usaha-usaha peningkatan teknologi dan keupayaan sumber
manusia
Di samping pelan jangka pendek dan jangka sederhana ini, Jabatan berkenaan juga telah merancang pelan tindakan alternatif iaitu Pelan B dan Pelan C, untuk memastikan sasaran peningkatan hasil kepada 20% pada tahun 2010 tercapai. Pelan B merangkumi pembukaan kawasan-kawasan baru iaitu Buau, Kandol, Labi Baru dan Lot Sengkuang di Daerah Belait dan Limau Manis di Daerah Brunei/Muara dan penanaman padi “HYV” di kawasan ini pada musim utama (Nov 2009 – Feb 2010). Pelan C pula merupakan penanaman luar musim tahun ini iaitu dari bulan April – Julai 2009, di kawasan ladang padi yang sedia ada di keempat-empat Daerah.
Baru-baru ini, satu Majlis Pelancaran Membuka Kawasan Baru Penanaman Padi di Daerah Brunei-Muara telah diadakan pada 18 Julai 2009 di Kampong Batong. Kawasan ini adalah sebagai tambahan kepada kawasan-kawasan penanaman padi yang sedia ada di daerah ini iaitu Wasan dan Bebuloh. Kajian yang telah dibuat dalam perancangan infrastruktur menunjukkan seluas kira-kira 1,344 hektar adalah berpotensi untuk penanaman padi di daerah ini, yang mana boleh mengeluarkan sebanyak kira-kira 8,064 metrik tan beras setahun iaitu 26% sara diri. Kawasan-kawasan ini termasuklah Wasan, Bebuloh, Batong, Pengkalan Batu-Panchur Murai, Sibongkok-Parit, Junjungan dan Limau Manis, di mana keluasan kawasan Batong yang berpotensi untuk penanaman padi adalah seluar 200 hektar dan akan diusahakan secara komersial.

 

SIARAN AKHBAR

MAJLIS PELANCARAN PEMBUKAAN
KAWASAN BARU PENANAMAN PADI
DI DAERAH BRUNEI MUARA

 

Majlis pelancaran membuka kawasan baru penanaman padi di Daerah Brunei-Muara telah diadakan pada 25 Rejab 1430 bersamaan dengan 18 Julai 2009 di Kampong Batong, Daerah Brunei-Muara. Kawasan ini adalah sebagai tambahan kepada kawasan-kawasan penanaman padi yang sedia ada di daerah ini iaitu Wasan dan Bebuloh. Majlis tersebut telah disaksikan oleh Menteri Perindustrian Dan Sumber-Sumber Utama, Yang Berhormat, Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Haji Awang Yahya Bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Timbalan Menteri Perindustrian Dan Sumber-Sumber Utama, Yang Mulia, Dato Paduka Haji Hamdilah bin Haji Abd Wahab, Setiausaha Tetap Perindustrian Dan Sumber-Sumber Utama, Yang Mulia, Dato Paduka Haji Mohd Hamid bin Haji Mohd Jaafar dan pegawai-pegawai Jabatan Pertanian.


Majlis ini diadakan bertujuan sebagai titiktolak bermulanya kerja-kerja pembersihan kawasan-kawasan yang dikenalpasti bagi mengembangkan aktiviti penanaman padi di dalam usaha berterusana kementerian ini ke arah perancangan bagi mencapai sara diri beras di negara ini.

Kajian yang telah dibuat dalam perancangan infrastruktur menunjukkan seluas kira-kira 1,344 hektar adalah berpotensi untuk penanaman padi di daerah ini, yang mana boleh mengeluarkan sebanyak kira-kira 8,064 metrik tan beras setahun iaitu 26% sara diri. Kawasan-kawasan ini termasuklah Wasan, Bebuloh, Batong, Pengkalan Batu-Panchur Murai, Sibongkok-Parit, Junjungan dan Limau Manis, di mana keluasan kawasan Batong yang berpotensi untuk penanaman padi adalah seluar 200 hektar dan akan diusahakan secara komersil.

Kawasan Batong ini akan mula diusahakan pada musim utama penanaman padi bulan November ini dan dijangka akan mengeluarakan hasil sebanyak kira-kira 600 metrik ton beras pada bulan Januari 2010.

 


 

A NEW SITE FOR COMMERCIAL PADDY CULTIVATION IN BRUNEI MUARA DISTRICT

 

The Ministry of Industry and Primary Resources has identified a new site for commercial paddy cultivation in the Brunei-Muara District amid efforts to step up local rice production. A ceremony was held at the new site in Kampong Batong, which is under the administration of the Agriculture Department for the placement of livestock (ornamental).

In attendance were Minister of Industry and Primary Resources Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya, Deputy Minister of Industry and Primary Resources Dato Paduka Haji Hamdillah and Permanent Secretary at the Ministry of Industry and Primary Resources Dato Paduka Haji Mohd Hamid, as well as officials from the Agriculture Department.

According to the infrastructure plan, some 1,344 hectares of Limau Manis/Mulaut land has the potential for paddy cultivation; it can produce 8,064 mt of rice corresponding to 26 per cent self-sufficiency.

A 200-hectare site in Kampong Batong, Panchur Murai and Limau Manis will be developed in addition to the existing Wasan and Bebuloh sites, making the total area for paddy production at 700 hectares.

The cultivation will begin in November and it is expected to produce some 600 mt of rice in January 2010. Kampong Batong and the nearby area have been earmarked by the Ministry of Industry and Primary Resources for agriculture as it is close to the Imang dam.
It is also the aspiration of the ministry to maximise development around the dam.
- Borneo Bulletin, SUNDAY, July, 19, 2009


PRESS RELEASE OF
THE HANDOVER CEREMONY OF MCFARM TO THE GOVERNMENT OF BRUNEI DARUSSALAM

 

On 29th June, the handover ceremony of MCFARM to the Government of Brunei Darussalam was held at Sheraton Utama Hotel and the guest of honour for the event was Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Awang Bakar, Minister of Industry and Primary Resources.

Under a deed to be signed with the Department of Agriculture, Ministry of Industry and Primary Resources, Mitsubishi Corporation and MCFARM have agreed to return the farmland and transfer the assets, employees and operations of MCFARM to the Department of Agriculture by the end of this month. The Department of Agriculture will continue operations of the farm.

Although operations of the farm will be under the supervision of the Department of Agriculture, Mitsubishi Corporation has agreed to explore further possible collaborative schemes with the Department of Agriculture in the field of agriculture and continue discussions in laying out the blueprint of new initiatives. Mitsubishi Corporation now plans to embark on a program to provide local farmers with the latest scientific technology and agricultural practices, of which details are currently under discussion.

MCFARM was established in 1978, as a 100% subsidiary of Mitsubishi Corporation, with the objective of bringing modern agriculture into Brunei Darussalam and responding to the country’s need to increase its self-sufficiency in food. Under the Memorandum of Agreement signed in 1979, the Government of Brunei Darussalam provided MCFARM with approximately 1,200 acres of land as well as infrastructure and veterinary services, while Mitsubishi Corporation provided the capital necessary for the development of the site and its facilities as well as the technology and management required.

MCFARM began its cattle breeding program with the importation of the first seed cattle from Australia in 1979. Since then, MCFARM supplied more than 2,000 calves to local farmers, along with the expertise to breed cattle in tropical climate conditions.

MCFARM embarked on another venture in 1989, the production of vegetables with the hydroponics technology transferred from Japan and has achieved a stable all-year-cultivation of tomatoes. As of today, it supplies more than 20 tonnes of fresh tomatoes to the local market annually. Furthermore, MCFARM has expanded and diversified its operations into goat breeding, guinea fowl breeding and land aquaculture of flounder.

In addition to MCFARM, Mitsubishi Corporation has further launched a joint photovoltaic (solar power) demonstration project (Tenaga Suria Brunei) together with the Energy Division, Prime Minister’s Office and the Department of Electrical Services, where construction of a 1.2MW PV experimental plant in Seria is expected to commence in July.


MAJLIS PELANCARAN PENANAMAN PADI
KE ARAH MENCAPAI SARA DIRI PENGELUARAN BERAS NEGARA DI DAERAH TUTONG

KAWASAN LADANG PADI PAYA LUBOK GUSI, KAMPONG BAKIAU
Hari Sabtu, 5 Jamadilakhir 1430 / 30 Mei 2009

TUTONG – Baru-baru ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan berangkat melancarkan Majlis Pelancaran Penanaman Padi Ke Arah Mencapai Sara Diri Dan Pengeluaran Beras Negara di ladang Padi Kawasan Kemajuan Pertanian Wasan, di Daerah Brunei-Muara.

Keprihatinan Baginda memberi impak yang sangat besar dan menjadi pendorong serta memberikan semangat dan motivasi kepada peladang-peladang padi di Negara Brunei Darussalam untuk memajukan tanaman padi bagi mencapai tahap sara diri dari 3.15% pada tahun 2007 kepada 20% pada tahun 2010 dan seterusnya kepada 60 % pada tahun 2015. Ke arah itu, Jabatan Pertanian di Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama meneruskan pelancaran projek tersebut ke daerah-daerah lain.

Pada pagi ini, 30 Mei 2009 (Hari Sabtu), Jabatan Pertanian mengadakan Majlis Pelancaran Penanaman Padi Ke Arah Mencapai Sara Diri Pengeluaran Beras Negara di Daerah Tutong.

Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Tetamu Kehormat Majlis, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama di kawasan ladang padi Paya Lubok Gusi, Kampong Bakiau.

Di majlis tersebut, Tetamu Kehormat menyampaikan ucapannya sebelum merasmikan Majlis Penanaman Padi Besar-Besaran Ke Arah Mencapai Sara Diri Pengeluaran Beras Di Negara Brunei Darussalam Bagi Daerah Tutong dan seterusnya menandatangani plak perasmian.

Tetamu Kehormat juga berkesempatan menyaksikan persembahan puisi ‘Laila Beras Negara’ oleh K. Manis, salah seorang pengusaha padi di daerah Tutong. Penyampaian puisi itu disertai tiupan seruling oleh Ketua Kampong Kuala Tutong/Penabai.

Seterusnya Tetamu Kehormat menyempurnakan acara penanaman padi dengan menggunakan jentera penanaman padi (rice transplanter) di ladang padi Peladang Tempatan, Kg Bekiau.

Sejak tiga tahun kebelakangan ini, tanaman padi di Daerah Tutong telah mengeluarkan hasil berjumlah kira-kira 635.19 ton metrik, yang mana sebanyak 108.13 ton metrik adalah hasil Skim Bantuan Harga Padi bernilai $ 173,008.00.

Skim Bantuan Harga Padi telah mula diperkenalkan dalam Rancangan Kemajuan Negara Ke-5 (1986-1990) dan diberikan kepada peladang-peladang yang berdaftar dengan Jabatan Pertanian.

Menurut catitan Jabatan Pertanian, seramai 309 orang peladang bergiat aktif mengusahakan tanaman padi di Daerah Tutong dengan keluasan 254.24 hektar dan hasil sebanyak 227.89 ton metrik pada tahun 2008. Sebanyak 42.81 ton metrik adalah hasil padi skim.

Objektif utama bagi perlaksanaan pelancaran di keempat-empat daerah adalah :

 • Bagi menyahut titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam.

 • Sebagai satu usaha berterusan Jabatan Pertanian bagi meningkatkan pengeluaran hasil padi ketahap sara siri sepenuhnya.

 • Untuk memberi kesedaran dan motivasi kepada peladang-peladang padi supaya bergiat aktif dalam bidang tanaman padi.

 • Memperkenalkan jenis variti padi baru yang dikenali dengan ‘high yielding variety’ yang mempunyai siri-siri ketahanan daripada serangan musuh dan penyakit dan tanaman mempunyai jangkamasa yang pendek dan boleh ditanam dua kali setahun berbanding padi jenis tempatan.

 • Memperkenalkan dan mempraktik pengurusan tanaman padi dengan mengimplementasikan kemudahan infrastruktur ladang iaitu sistem pengairan, saliran dan jalan ladang .

Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Pertanian di Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama juga memberi bantuan kemudahan seperti infrastruktur ladang (bagi Kawasan Kemajuan Pertanian), bantuan harga subsidi baja, racun dan benih tanaman bagi ladang sedia ada.


MAJLIS PELANCARAN PENANAMAN PADI
KE ARAH MENCAPAI SARA DIRI PENGELUARAN BERAS NEGARA DI DAERAH TEMBURONG

Hari Khamis, 3 Jamadilakhir 1430/ 28 Mei 2009

TEMBURONG - Pada pagi ini, 28 Mei 2009 (Hari Khamis), Jabatan Pertanian di Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama mengadakan Majlis Penanaman Padi Ke Arah Mencapai Saradiri Pengeluaran Beras di Negara Brunei Darussalam Bagi Daerah Temburong, bertempat di kawasan Ladang Padi Kg Perdayan Daerah Temburong.

Majlis Pelancaran tersebut dirasmikan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Awang Yahya Bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian Dan Sumber-Sumber Utama, Negara Brunei Darussalam.

Di majlis pelancaran itu Tetamu Kehormat dipersilakan untuk menyaksikan produk-produk tempatan dan gerai jualan para peladang. Para peladang padi di Daerah Temburong juga tidak ketinggalan untuk sama-sama menanam padi beras Laila yang telah dikenal pasti kesesuaiannya untuk ditanam samada di luar musim mahu pun pada musim padi di negara ini.

Daerah Temburong adalah pengeluar terbesar hasil padi di Negara Brunei Darussalam bagi musim 2007/2008, iaitu dengan pengeluaran sebanyak 443.55 metrik ton (32% daripada 3% Keluaran Dalam Negara Kasar, KDNK). Sebanyak 186.41 metrik ton daripada jumlah tersebut adalah hasil daripada bantuan skim padi.

Daerah Temburong mempunyai lapan kawasan utama penanaman padi. Ladang Padi Perdayan adalah yang terbesar pengeluaran sebanyak 118.30 metrik ton.

Dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti dan sasaran saradiri, Jabatan Pertanian terus berusaha untuk menyediakan infrastruktur asas di kawasan ladang bagi para peladang. Antaranya adalah dengan membina jalan ladang sepanjang 10.5 km, yang mana bertujuan untuk memudahkan para peladang, terutamanya bagi ladang-ladang yang terletak agak jauh daripada jalan raya utama. Infrastruktur sepertinya memudahkan lagi para peladang untuk menuju ke ladangnya disamping memudahkannya membawa peralatan ladang dan bahan kimia seperti baja dan yang seumpamanya ke ladang tersebut.

Sehingga kini jumlah peladang di daerah Temburong adalah seramai 288 orang dengan keluasan 305 ha, dan 72 orang daripadanya terdiri daripada peladang di Ladang Padi Kg Perdayan dengan keluasan 80 ha.


MAJLIS PELANCARAN PENANAMAN PADI
KE ARAH MENCAPAI SARA DIRI PENGELUARAN BERAS NEGARA DI DAERAH BELAIT

KAWASAN LADANG PADI LOT SENGKUANG, LABI BELAIT
Hari Selasa, 1 Jamadilakhir 1430/ 26 Mei 2009

LABI, KUALA BELAIT - Jabatan Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, 26 Mei 2009, Hari Selasa mengadakan Majlis Pelancaran Penanaman Padi Ke Arah Mencapai Sara Diri Pengeluaran Beras Negara di Daerah Belait.

Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Tetamu Kehormat Majlis, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, di kawasan ladang padi Lot Sengkuang, Labi, Belait.

Ini adalah merupakan kesinambungan kepada Pelancaran Penanaman Padi di Kampong Wasan yang telah dilancarkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 27 April 2009 yang lalu. Pelancaran pada hari tersebut adalah merupakan bermulanya perlaksanaan aktiviti-aktiviti penanaman padi mengikut program-program Pelan Jangka Pendek dan Sederhana dan seterusnya pengisytiharaan nama baru bagi beras tempatan iaitu 'Beras Laila'.

Sejurus selepas pelancaran, Tetamu Kehormat berkesudian bagi penanaman padi di salah satu kawasan Lot Sengkuang dengan menggunakan jentera penanam padi (padi transplanter). Varieti yang ditanam di kawasan ini ialah 'Beras Laila'.

Pada tahun 2008 Daerah Belait telah dapat mengeluarkan padi berjumlah 392 metrik ton dan menyumbang sebanyak 28 peratus hasil pengeluaran padi negara, yang mana sebahagian besarnya telah dihasilkan di Kawasan Kemajuan Pertanian Lot Sengkuang dengan pengeluaran padi berjumlah 192 metrik ton.

Kawasan baru yang berpotensi mengeluarkan padi tempatan di Daerah ini ialah di kawasan Buau, Kandol, Labi Baru dan kawasan tambahan Lot Sengkuang.

Dalam perlaksanaan Program Peningkatan Beras di Negara ini, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama melalui Jabatan Pertanian menjangka menjelang tahun 2010 pengeluaran beras tempatan akan ditingkatan kepada 20 peratus sara diri dan seterusnya ke tahap 60 peratus sara diri pada tahun 2015 bagi memastikan keselamatan makanan negara terjamin.BERAS LAILA

Pengertian Laila

'Laila" adalah suatu perkataan yang bererti adil, bahagia, baik. Ianya juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu kesayangan yang menarik perhatian, berkesan dihati, nyata kebisaiannya, menyerlah kecantikannya, merupakan amat baik, berkebolehan, amat cantik, amat elok (elok dipandang mata), amat segak dan bergaya (gaya yang sempurna), gagah, berani, tersusun rapi dan adil laila bahagia. Contoh perkataan laila yang digunakan untuk menunjukkan keistimewaannya adalah seperti berikut iaitu, laila perkasa, laila bangsawan, laila setiawan, laila dermawan, laila kebajikan, laila berkesan, laila insan, laila jamput, laila bihar, laila budi, laila setuju,  laila fikiran, laila wahai dan sebagainya. (Sumber: Pusat Sejarah, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan).

Beras Laila

Pengeluaran padi/beras bagi varieti baru ini telah diusahakan oleh Jabatan Pertanian dan beberapa pengusaha padi sejak tahun 2006 dimana didapati prestasi dan hasil varieti ini adalah memuaskan iaitu sekitar 3 metrik tan (mt) sehektar berbanding dengan varieti tempatan yang ditanam pada masa ini yang hanya dapat dihasilkan setahun sekali iaitu kira-kira 1 mt sehektar.

Varieti ini juga adalah dari jenis varieti padi yang rendah, tidak mudah rebah dan boleh ditanam dua kali setahun. Varieti ini berasal dari International Rice Research Institute di Republik Filipina dengan nama asal IR67406-6-3-2-3. Sebelum ini, Jabatan Pertanian merujuk varieti ini sebagai BDR1 (Brunei Darussalam Rice One) bagi pengenalan awal.

Keterangan Nama Beras

'Laila' merupakan bahasa Melayu Brunei yang bermaksud tersangat (perihal kebaikan, adil, bahagia, baik). Perkataan 'Laila' dipilih bagi memperingati titah pertama Kebawah Duli Yang Maha Mulia paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sewaktu baginda menaiki takhta pada 5 Oktober 1967 yang berbunyi:

"...maka Beta selaku Sultan dengan sedaya-upaya Beta akan berusaha pada menjalankan dasar-dasar Paduka Ayahanda dan akan sentiasa memelihara keamanan, ketenteraman dan laila usaha bagi kemakmuran negara serta memelihara dan mengharumkan nama baik negeri Brunei Darussalam juga mementingkan laila usaha meninggikan taraf kehidupan rakyat melalui laila rancangan dan kesejahteraan perkembangan negara yang telah dan sedang dibuat oleh Paduka Ayahanda dahulu, dan mudah-mudahan dengan izin Allah, Beta juga sentiasa akan menjaga dan memelihara dengan tidak kendur-kendurnya laila usaha mengenai ugama Islam benar-benar dan Adat Istiada Negeri Brunei"

Keterangan daripada Dayang Mardiah binti Haji Ramli
Pemenang Pertandingan Mencipta Nama Beras
Anjuran Jabatan Pertanian
Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Ciri-Ciri Padi / Beras Laila

Ketinggian Pokok (cm) 95-100
Tempoh Kematangan (hari) 105-110
Kelas Kematangan Matang Awal
Timbangan 1000 butir/biji (g) 26.2
Purata Hasil (tan/ha) 5.0 - 6.8
Bentuk & Saiz biji Beras Panjang
Ketahanan Terhadap Zat Besi Sederhana Rintang
Reaksi terhadap fotokala Tidak peka terhadap fotokala

 

Beras Laila ini mempunyai nutrien mikro yang lebih berpatutan, kandungan karbohidrat dan serat (nutrien makro) yang rendah dan kandungan protein yang lebih tinggi berbanding dengan beras Hom Mali (Thai). Beras Laila ini juga setanding dengan beras tempatan yang lain seperti beras Pusu dan beras Adan dalam kandungan tenaga, lemak, karbohidrat dan serat manakala kandungan proteninya lebih tinggi berbanding kandungan protein beras tempatan.

Kandungan Nutrien
(Per 100g bahagian yang dimakan)

Tenaga (Kcal) 353
Air (g) 11.3
Protein (g) 8.2
Lemak (g) 1.0
Karbohidrat (g) 77.8
Serat (g) 0.2
Abu (g) 1.5

 


His Majesty consented to launch Padi Project known as "Cultivation of Padi Toward Achieving Self-Sufficiency in Rice Production in Brunei Darussalam" and declared a new name for the local rice known as "Beras Laila"

Brunei Darussalam has set in motion a large scale padi planting initiative toward increasing the local rice production. This involves expansion of cultivation areas from the present 1,300 hectares to nearly 4,500 hectares by 2010 to achieve 20 percent self-sufficiency AND to nearly 10,000 hectares by 2015 to achieve 60 percent self-sufficiency. His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam consented to launch the project called "Cultivation of padi toward achieving self-sufficiency in rice production in Brunei Darussalam, and to declare a new name for the local rice". The launching ceremony took place yesterday morning at the Wasan Padi Farm at Kampong Wasan in the Brunei Muara District.

His Majesty was greeted on arrival by the Minister of Industry and Primary Resources, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya, the event's chairman, and by the Deputy Minister of Industry and Primary Resources, Dato Paduka Haji Hamdillah. With His Majesty were His Royal Highness Prince Haji Al-Muhtadee Billah, the Crown Prince and Senior Minister at the Prime Minister's Office; His Royal Highness Prince Haji Sufri Bolkiah; His Royal Highness Prince Haji Abdul Azim and His Royal Highness Prince Abdul Malik.

The Minister of Industry and Primary Resources in his welcoming address said among other things that the cultivation of rice on a large scale represents an initial step in responding to His Majesty's Titah toward planning and implementing a national agriculture strategy and policy to ensure food security for the nation and people. Yang Berhormat said this initial step involves several approaches including upgrading of farm infrastructure especially of drainage and irrigation system, roads and other related infrastructure. These efforts also include the introduction of a high yield Padi variety.

His Majesty then proceeded to launch the project thus marking the commencement of efforts toward Brunei's phased targets of achieving self-sufficiency in the domestic requirement for rice, starting at 20 percent self-sufficiency by next year and declared a new name for the local rice BDR One, which is now known as "Beras Laila."

The Ministry of Industry and Primary Resources is striving to increase the country's rice production from 3 point one two percent self-sufficiency, which is equivalent to about nine hundred and eighty three metric tonnes presently to 20 percent self sufficiency or five thousand and eight hundred and eighty metric tonnes by 2010 and to increase production to 60 percent self sufficiency by 2015.

His Majesty then toured the seedlings nursery and to plant a padi variety researched jointly by Brunei Darussalam and the Republic of Philippines. His Majesty and the Philippine Secretary of Agriculture, the Honourable Arthur Yap, jointly planted the padi using the drum seeder. The government of His Majesty has provided nearly five hectares of land for this collaboration to cultivate seven varieties of padi. This kind of collaboration also represents Brunei Darussalam's efforts towards further enhancing cooperative relations with other countries.

His Majesty subsequently proceeded to join padi planting activity at a local padi farmers cultivation site using a moden technology in the form of padi transplanter. In implementing this project, the Ministry of Industry and Primary Resources would constantly monitor these agriculture development areas especially to ensure that farmers practise a sistematic padi cultivation management such as simultaneous planting in all areas as well as practise cultivation disease control. The demand for rice as a staple food in Brunei Darussalam is expected to increase abreast of the growth in population which averages between one point five percent and two percent annually.

This was followed with His Majesty visiting an exhibition on Food Security and farm infrastructure provision for the Wasan and Bebuloh areas as well as on research activities by the Philippines Rice Institute, Philrice. The government of His Majesty is aware that market prices desired by consumers and market prices needed by farmers differ. What needs to be understood by the population is that the government in endeavouring to balance the two needs shoulders a heavy financial burden in the form of subsidies. The subsidies that are provided directly are by setting suitable market prices and indirectly through various assistance in raw materials such as fertilizers, pesticides and machineries as well as other basic assistance the like of basic agriculture infrastructure.

RTB News, Tuesday, 28th April 2009


His Majesty consented to visit several other paddy plantations

Besides the Wasan Paddy Farming Area, His Majesty also consented to visit several other paddy plantations including that of Koperasi Setiakawan, KOSEKA Berhad, the Pengkalan Batu and Kampong Bebuloh padi farms, as well as the nearby Wasan Vocational School for Agriculture, Forestry and Fisheries. The paddy plantation being managed by the Koperasi Setiakawan, KOSEKA Berhad, occupies 186.7 hectares of land. Here, His Majesty and His Royal Highness the Crown Prince then consented to plant paddy seedlings at this plantation using paddy transplanter. KOSEKA is the main developer which revived the Wasan paddy project since 2006. Currently, 120 farmers are operating the paddy fields under this project.

At the Mukim Pengkalan Batu Paddy Farming Area, His Majesty consented to plant seedlings using the traditional methods. Taking part in the padi planting along with His Majesty were His Royal Highness the Crown Prince, His Royal Highness Prince Haji Sufri Bolkiah, His Royal Highness Prince Haji Abdul Azim and His Royal Highness Prince Abdul Malik. The 50.6 hectare field is being managed by the Mukim Pengkalan Batu Consultative Council.

At the Kampong Bebuloh Paddy Farming Area, the Monarch was first given a briefing and then consented to plant paddy using the machinery, the mist blower. This Paddy Farming was opened by the village people in 2002 and 80 hectares of land had been gazetted as agricultural land. His Majesty continued his visit by proceeding to the Imang Dam, which is the main supplier of irrigation water to the Wasan Paddy Farming Area and Batumpu Agricultural Development area. Plans are in the pipeline to supply water to the Bebuloh Paddy Farming areas and it is expected to be ready in 2012.

RTB News, Tuesday, 28th April 2009


His Majesty lunches Imang Dam irrigation system and take a closer look at Wasan Vocational School

His Majesty then consented to launch the irrigation system from the Imang Dam. The Imang Dam has the capacity to supply some 9.75 million cubic metres of water. The project is carried out so as to facilitate the piping of water from the dam itself to paddy plots at the Wasan Paddy Fields and also includes the joining of a main pipe for the irrigation system in Bebuloh paddy fields covering 4.5 hectares. The Wasan Paddy Nursery or Green House where studies and researches on the compatibility of the various paddy varieties carried out by the PhilRice Research Institute was also included in His Majesty's itinerary.

The research by the Philippine Rice Institute includes choosing the variety which is suitable to be planted in Brunei Darussalam. Occupying a land area of one hectare, the green house has been conducting research on some two hundred and twenty varieties of paddy. The Green House is also being utilised by the Agriculture Department to conduct research on the amount of fertiliser that can be applied for the BDR1 paddy variety now known as Beras Laila.

As a foundation and an institution which offers relevant training programmes on agriculture, fishery, forestry and food processing, the Wasan Vocational School, was His Majesty's next destination. The vocational school offers entrepreneurial skills training programme in agriculture, fishery, forestry and food processing. His Majesty constantly pays a special attention to the roles of the various educational institutions in the country.

His Majesty also took a close look at the Wasan Vocational School's paddy research plot which occupies a one hectare site. The project involves 20 first year agriculture national diploma students who are undergoing a thirty month course at the school. Throughout the course the students will learn both theory and practicals. The establishment of the school is consistent with the aspiration of His Majesty's government to produce students that can contribute to the national economic growth through agriculture, fisheries, forestry and food processing. His Majesty and other members of the royal family concluded the visit by proceeding to the school's multipurpose hall for luncheon.

RTB News, Tuesday, 28th April 2009


Brunei and Philippines signed MOU on Agricultural Cooperation

Brunei Darussalam and the Republic of the Philippines yesterday initiated a partnership agreement by sealing both Memorandum of Understanding and Memorandum of Agreement in further strengthening bilateral cooperation between the two countries. The signing ceremony took place at the Empire Hotel and Country Club, Jerudong.

In the Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation, signing on behalf of His Majesty's Government was the Minister of Industry and Primary Resources, Pehin Dato Seri Setia Awang Haji Yahya. While on behalf of the Republic of the Philippines was its Secretary of Agriculture, Mr. Arthur Cua Yap. Under this memorandum, His Majesty Government will engage in bilateral cooperation in the field of agriculture for the purpose of fostering sectoral development and with a view of enhancing agri-related trade and investment.
Meanwhile a Memorandum of Agreement was made between two companies, Coco Green Enterprise from Brunei Darussalam represented by Awang Haji Mohamad bin Dato Talib and Coco Technologies Corporation from the Philippines represented by Doctor Justino R. Arboleda. The signing ceremonies were witnessed by Yang Berhormat Pehin and Mr Arthur Cua Yap. Under the memorandum, both companies agreed to mutually support each other in implementing erosion control systems using coconut fibre nets and other natural materials in Brunei and neighbouring countries like Malaysia and Indonesia.RTB News, Tuesday, 28th April 2009


Brunei Darussalam’s goal to achieve self-sufficiency in rice production

Brunei Darussalam’s goal towards self-sufficiency in rice production is to increase rice production from 3.12 percent in 2007 to 20 percent and 60 percent in 2010 and 2015 respectively.

These targets could be achieved, provided all strategic issues, such as agricultural infrastructure, management, equipments, technology and training are fully implemented.

To achieve the target of 20 percent increase in rice production or 5,800 metric tonnes of rice by 2010, a short term planning have been implemented. These include introducing high-yielding paddy, opening new farming areas, upgrading farm infrastructure and organising courses for the staffs of the Agricultural Department and the participating farmers. Another way to boost the country’s rice production is to learn from other country with more experience in the field.

And the recent six-day visit to the Philippine Rice Research Institute gave the officers of the Agriculture Department, the opportunity gain the necessary knowledge from the package field system to the water irrigation system used by the institute.

According to the Assistant Director of Agriculture, Dayang Fauziah binti Haji Hamdan, during the visit, they also took a closer look at the equipments used at the centre, including those which are not found in Brunei.

RTB News, Thursday, 2nd April 2009


2009/2010 National Budget to focus on increasing padi and rice production

In tabling the consolidated fund for the 2009-2010 financial year, the Second Minister of Finance, Pehin Dato Seri Setia Haji Abdul Rahman outlined the budget allocation which focuses on five strategies including National Food Security.

Yang Berhormat said simply importing rice from rice producing nations, while Brunei is capable of producing its own rice will not guarantee a continuous supply. Brunei, he said, can only supply about 3 percent of local consumption or 33 thousand metric tonnes a year. Inline with His Majesty’s titah on National Rice Security, urgent action and detailed planning will boost basic food security to ensure self-sufficiency in local food supplies.

A 30 million dollar budget has been allocated to double paddy and rice production yields per hectare. Identifying and developing suitable land, implementing a large scale paddy planting programme, using seeds and paddy that can yield higher production, twice or thrice yearly planting, modern technology, irrigation and drainage will all help to double paddy production.

RTB News, Wednesday, 18th March 2009


Brunei aims to upgrade local rice production both in quantity and quality

3.15 percent or 982.9 metric tons of local rice were produced by local paddy planters however 96.7 percent of local needs or 29,252 metric tons were still imported from abroad. Towards self-reliance, the country is now conducting a program to develop the farmer’s effort to increase local rice production which is targeted at 60 percent by 2015.

The Acting Director of Agriculture, Dayang Hajah Normah Suria Hayati, said the nation aims to upgrade the local rice production not only in the aspect of quantity but also the quality. To achieve this, the Agriculture Department has study factors which need the collaboration of local farmers. She said the department has made short and medium term planning in the paddy planting. The short-term is improving the existing paddy plantation, increase the productivity, upgrading the infrastructure of paddy fields and skills of the farmers. Besides to meet the local needs, the plan is also to ensure the food safety for the people in Brunei Darussalam. The Agriculture Department planned to help farmers in increasing the local rice production including by establishing rice research centre. In this respect, additional infrastructure will be developed at the paddy fields for the farmers so that they can adopt the new technology of farming. At present, the department grows a variety of paddy from abroad in order to increase the production.

RTB News, Saturday, 20th December 2008


Bru-Phil to disucess possible mutual cooperation in development of rice production industry

Brunei Darussalam and the Republic of the Philippines are to discuss possible mutual cooperation in development of the rice production industry. In this connection, the Minister of Industry and Primary Resources, Wednesday received a courtesy call from the Philippine Secretary of Agriculture.

Pehin Dato Seri Setia Haji Yahya received the Honourable Arthur Cua Yap at his office at the Ministry of Industry and Primary Resources. The meeting was in line with His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam’s aspiration to boost agricultural production to ensure the nation’s food security. It was a follow up to His Majesty’s recent state visit to the Republic of the Philippines which yielded some significant developments, particularly towards enhancement of relations in different fields. The Philippines agreed to send its technical experts to assist in Brunei’s rice production.

Among those present at the courtesy call were the Deputy Minister of Industry and Primary Resources, Dato Paduka Haji Hamdillah. The Minister and the Honourable later proceeded to the briefing on Rice Program in Brunei Darussalam Ensuring Food Security. According to Brunei’s Department of Agriculture, the Belait District is the country’s largest paddy producer with a total production of 530 metric tonnes and accounting for 35 percent of input. Brunei continues to locate potential areas to be developed to boost the country’s rice production as well as to assess the infrastructure it needs in the respective areas. However the industry is susceptible to the high degree of risks due to pests, diseases and unfavourable weather conditions which could affect annual production.

Meanwhile in the afternoon, the Philippines Secretary of Agriculture and members of his delegation toured one of the paddy plantations in the Brunei Muara District. His Excellency Arthur Cua Yap and his delegation took a closer look at the paddy planting and harvesting technology in Kampung Wasan in Mukim Pengkalan Batu. During this visit, the visitors were briefed by a Senior Officer of the Agriculture Department. They were accompanied by the Minister of Industry and Primary Resources, Pehin Dato Seri Setia Haji Yahya. The Wasan Paddy project covers an area of some 200 hectares.

Wasan has been gazetted as an agricultural site with an overall area of 312 hectares. From the figure, 230 hectares has been turned into paddy fields. The Wasan Paddy Plantation has been operated by the government since 1978. But it was reopened in 2006, with the Mukim Pengkalan Batu Consultative Council and Setia Kawan Cooperative Company, KOSEKA, as the major developers.

RTB News, Thursday, 5th March 2009