Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

ACARA PERASMIAN TELAGA KEKAL AIR DI BAWAH TANAH DAN MENGATAM PADI DI LOT SENGKUANG 17 OKTOBER 2020

​Mukim Labi, Daerah Belait 

Hari Khamis, 10 Zulkaedah 1441H bersamaan 02 Julai 2020M Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Hap Ali bin Apong. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah mengadakan lawatan kerja dan menghadin Majlis Penanaman Padi di Lot Sengkuang, Mukim Labi, Daerah Belait Lawatan kerja pada han ini antaralain adalah bertujuan untuk merunjau dengan lebih dekat lags usaha-usaha bagi projek pengairan di kawasan Lot Sengkuang, Mukim Labi. Daerah Belait Yang Berhormat Dato Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan seterusnya mengadakan lawatan kerja ke beberapa buah lokasi antaranya lokasi trial bagi Projek Penerokaan Air Bawah Tanah (Underground Water) dan lokasi bagi cadangan Pembinaan Empangan Rendah di Sungai Rampayoh dan Menaiktaraf Sistem Ingasi Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) Lot Sengkuang, Mukim Labi, Daerah Belait. 
​Click here : More Info


Attachments