Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

MAJLIS PERLETAKAN BATU ASAS BAGI PROJEK PUSAT PENYELIDIKAN, PENGANALISAAN DAN RUJUKAN PENYAKIT HAIWAN TERNAKAN DI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN TERUNJING

​Hari Isnin, 29 Syaaban 1442 bersamaan 12 April 2021 -  Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan (KSSUP), melalui Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, telah mengadakan Majlis Perletakan Batu Asas bagi projek membina sebuah bangunan baru Pusat Penyelidikan, Penganalisaan dan Rujukan Penyakit Haiwan Ternakan yang terletak di Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) Terunjing. H

Click Here : More Info


Attachments