Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

MAJLIS PENYERAHAN PENGGUNAAN PUSAT LATIHAN PERTANIAN SINAUT, JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN KEPADA UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI - 15 JUN 2021

Tutong, Selasa 15 Jun 2021: Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) hari ini telah meneroka sejarah baru dengan menerima kampus tambahan di Majlis Penyerahan Penggunaan Pusat Latihan Pertanian Sinaut, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan kepada Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA).

Attachments