Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

MESYUARAT MENTERI-MENTERI PERTANIAN G20 (G20 AGRICULTURE MINISTERS’ MEETING) 17HB. - 18HB. SEPTEMBER 2021, FLORENCE, REPUBLIK ITALI


Bandar Seri Begawan, hari Sabtu, 10hb. Safar 1443 / 18hb. September 2021

Mesyuarat Menteri-Menteri Pertanian G20 dengan tema “Sustainability of Food Systems” diadakan selama dua (2) hari pada 17 dan 18 September 2021. Negara Brunei Darussalam (NBD) selaku Pengerusi ASEAN 2021, diwakili oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan secara dalam talian, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong yang juga sebagai Guest of The Chai 

WhatsApp Image 2021-09-19 at 7.46.34 AM.jpegAttachments