Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

MAJLIS MEMBACA SURAH YASSIN, TAHLIL DAN DOA KESYUKURAN SEMPENA SAMBUTAN HARI PELADANG, PETANI, PENTERNAK DAN NELAYAN KALI KE-11, TAHUN 2021 (HPPPN 2021) - 11 NOVEMBER 2021

Hari Isnin, 25 Rabiulawal 1443H/ 1 November 2021M Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam  

Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengadakan Majlis Membaca Surah Yassin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan (HPPPN) Kali Ke-11 pada 1 November 2021 secara maya. Hadir selaku Tetamu Kehormat ialah Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. 


Attachments