Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

MAJLIS DOA SELAMAT DAN PERASMIAN MAKMAL VETERINAR DI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN (KKP) TERUNJING - 17 MAC 2022

Hari Khamis, 14 Sya’aban 1443 bersamaan 17 Mac 2022, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam.

Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan (KSSUP), melalui Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, telah mengadakan Majlis Doa Selamat sempena Acara Perasmian Makmal Veterinar yang terletak di Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) Terunjing. Hadir selaku tetamu kehormat bagi menyempurnakan majlis ialah Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan.

Attachments