Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

9 JUN 2022 - MAJLIS DOA SELAMAT SEMPENA ACARA PENYERAHAN SEMAIAN PADI TITIH BAGI PROJEK PENANAMAN PADI TITIH DI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN WASAN

Hari Khamis, 9hb Zulkaedah 1443 bersamaan 9hb Jun 2022 Daerah Brunei dan Muara

Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan (KSSUP), melalui Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, telah mengadakan Majlis Doa Selamat Sempena Acara Penyerahan Semaian Padi Titih Bagi Projek Rintis Penanaman Padi Titih di Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) Wasan, Daerah Brunei dan Muara. Hadir selaku Tetamu Kehormat Majlis ialah Yang Berhormat Dato Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Metussin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan.Attachments