Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

OPERASI PEMANTAUAN BERSEPADU JAWATANKUASA PASUKAN BERTINDAK BAGI MENANGANIISU KEBERSIHAN LADANG DAN PUSAT PENYEMBELIHAN 16 MEI 2020

Jabatan Pertanian dan Agrimakanan,
Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan
Hari Sabtu, 22hb. Ramadhan 1441H/ 16hb Mei 2020


Dalam usaha untukterus menangani isu infestasi lalat yang dilaporkan hasil maklumatorangawam khususnya di beberapa buah kampung di sekitar Mukim Pengkalan Batu, satu operasi pemantauan bersepadu telah dijalankan oleh Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama dari pihak Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri yang mana bertujuan bagi memastikan tahap kebersihan ladang-ladang pertanian sentiasa mengikut peraturan dan piawaian kebersihan yang telah ditetapkan khususnya ladang-ladang tanaman di beberapa buah Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) di Daerah Brunei dan Muara iaitu KKP Batumpu; KKP Si Bongkok, 
Kampung Parit, Masin; dan KKP Si Bangkok, Kampung Batong.

​Click Here : More Info

Attachments