Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksInsentif Keperluan Khusus

Industri Tanaman

 

Bagi industri tanaman, fokus diberikan kepada pengeluaran padi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Usaha-usaha untuk meningkatkan pengeluaran komoditi-komoditi tanaman yang lain seperti pelbagai tanaman, bunga-bungaan dan tanaman hiasan juga diberikan penekanan. 

 

Antara kemudahan yang diperuntukkan di dalam SIPA bagi Industri Tanaman adalah seperti berikut:

 

1. Input Baja;

2. Bahan Perlindungan Tanaman; dan

3. Perkakas/Peralatan.

 

Nota:

 

Kemudahan di atas adalah tertakluk kepada ketersediaan (availability) bahan-bahan berkenaan.

 

 

1. Input Baja

Bentuk insentif adalah pembekalan beberapa jenis baja inorganik asas pada harga 50% daripada harga tawaran.

 

2. Bahan Perlindungan Tanaman

Bentuk insentif adalah pembekalan beberapa jenis racun rumpai yang disyorkan pada harga 50% daripada harga tawaran.

 

3. Perkakas/Peralatan

Bentuk insentif adalah pembekalan perkakas / peralatan yang diperlukan terutamanya pada peringkat kerja-kerja penyediaan ladang, pengawalan musuh atau penyakit tanaman pada harga 50% daripada harga tawaran.

 

Industri Padi

 

Objektif:

  • Mempercepatkan proses pemindahan teknologi pengeluaran ke arah meningkatkan produktiviti dan hasil keluaran padi;
  • Menyalurkan input dan kemudahan asas ke arah mendokong penghasilan padi yang kompetitif;
  • Menyalurkan informasi berhubung dengan jenis, kuantiti dan kombinasi input yang bersesuaian di dalam system perladangan;
  • Menggalakkan pengusaha tempatan dan pelaburan asing bergiat aktif di dalam industri padi;
  • Sebagai bantuan ke arah mengurangkan kos pengeluaran; dan
  • Membantu menstabilkan harga komoditi padi.

Antara kemudahan yang diperuntukkan di dalam SIPA bagi Industri Padi adalah seperti berikut:


1. Input Baja;

2. Bahan Perlindungan Tanaman;

3. Perkakas/Peralatan; dan

4. Skim Bantuan Harga Padi.

 

Nota:

 

Kemudahan di atas adalah tertakluk kepada ketersediaan (availability) bahan-bahan berkenaan.

 

1.     Input Baja

Bentuk insentif adalah pembekalan beberapa jenis baja inorganik asas pada harga 50% daripada harga tawaran.


2.     Bahan Perlindungan Tanaman

Bentuk insentif adalah pembekalan beberapa jenis racun rumpai yang disyorkan pada harga insentif pada harga 50% daripada harga tawaran.

 

3. Perkakas/Peralatan

Bentuk insentif adalah pembekalan perkakas, peralatan yang diperlukan terutamanya pada peringkat kerja-kerja penyediaan ladang, penanaman dan penuaian tanaman pada harga 50% daripada harga tawaran.

 

4. Skim Bantuan Harga Padi

Skim ini bertujuan sebagai galakan kepada orang ramai terutama sekali warganegara serta penduduk tetap Negara Brunei Darussalam untuk menceburi perusahaan penanaman padi.  Melalui skim ini, pemohon yang memenuhi kelayakan boleh menjual padi yang dihasilkan kepada Kerajaan pada kadar yang tertentu dengan syarat, padi yang dihasilkan adalah terdiri daripada jenis padi yang dibenarkan dan memenuhi kriteria kualiti padi yang telah ditetapkan.  Jenis padi yang dibenarkan untuk diterima di bawah Skim Bantuan Harga Padi adalah Padi Pusu, Padi Bario, Padi Adan, Padi BDR5, Padi MRQ76, Padi Sembada188, Padi Titih dan varieti padi lain yang disyorkan oleh Jabatan dari masa ke semasa. Kadar harga pembelian padi di bawah Skim ini adalah sebanyak $1.60/kg, tertakluk kepada sebarang perubahan dari masa ke semasa.