Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLivestock Industry

​​


Bahagian Industri Ternakan dan Perkhidmatan Veterinar


Fungsi Bahagian:
·       Memastikan pertumbuhan keluaran industri berasaskan pertanian dan agrimakanan melalui peningkatan produktiviti dan penggunaan teknologi tinggi berorientasikan untuk pasaran domestik dan eksport.
·       Menyediakan perkhidmatan veterinar yang berkualiti bagi menjamin kepentingan kesihatan awam dan industri ternakan yang mapan demi kesejahteraan manusia di dalam negeri dan pasaran eksport.

Perkhidmatan-perkhidmatan di bawah Bahagian:
·       Fasilitasi bagi yang berhasrat memulakan syarikat dalam penternakan dan amalan pemeliharaan yang baik.
·       Perkhidmatan khidmat nasihat konsultasi veterinar mengenai kesihatan ternakan dan haiwan bagi pengusaha ternakan.
·       Perkhidmatan penganalisaan makmal veterinar bagi ujian-ujian yang berkenaan dengan pemeliharaan dan penyakit ternakan.
·       Program kesihatan awam veterinar dan survelans penyakit bagi ladang-ladang ternakan dibawah pemantauan industri ternakan yang berkepentingan.
·       Fasilitasi pengimportan haiwan ternakan hidup dan ubat-ubatan veterinar (permit import).
·       Perlesenan dan pemantauan penguatkuasaan dibawah regulatori veterinar yang berkenaan.


Tatacara permohonan latihan untuk orang ramai:
Bolehlah memohon secara persuratan kepada jabatan iaitu melalui Pengarah Pertanian dan Agrimakanan bagi memohon kursus singkat mengenai:
1)     Pemeliharaan perusahaan ternakan (ayam pedaging, penelur, ayam kampong, itik, kambing, rusa, sapi / kerbau)
2)     Penyakit ternakan dalam pemeliharaan, pengunaan perubatan veterinar dan tatacara alternatif.
3)     Perusahaan dan pengurusan pusat penyembelihan ruminan dan bukan ruminan.


GARISPANDU MEMBUAT ADUAN SALAHLAKU DOKTOR VETERINAR ATAU PERKHIDMATAN VETERINAR
VETERINARIAN OR VETERINARY SERVICE MISCONDUCT COMPLAINT GUIDELINES​